Het blijft druk… dus ook vandaag weer een observatie/vraag. Weer eentje over het verschil tussen man en vrouw. Deze keer het thema cultuur.

Dit is puur anekdotisch, maar als ik door een druk winkelcentrum loop dan lijkt het alsof ik meer blanke vrouw/niet-blanke man koppels zie dan omgekeerd. Dit kan subjectief zijn, of enkel een lokaal gegeven, maar ook in de media zie je dit terug.

Dat zette me aan het denken, waarom is dit het geval? En ik denk dan al snel in termen van overleving van de genen.

En er is inderdaad een belangrijk verschil tussen de doorgave van genen tussen man en vrouw: elk kind dat een vrouw krijgt heeft 50% van haar genen en ze is hier zeker van. Voor mannen ligt dit anders: een man weet nooit met 100% zekerheid (genetische testen uitgezonderd!) of een kind van hem is. Er worden nogal wat kinderen opgevoed door mannen die niet hun biologische vader zijn.

Bijna elke cultuur heeft daarom regels die zeker moeten stellen dat biologische vaders hun eigen kinderen opvoeden.

Door vast te houden aan culturele waarden, en een voorkeur te hebben voor de eigen groep, kunnen mannen hun kans op doorgave van hun genetisch materiaal vergroten.

Vrouwen hebben hieraan niet direct behoefte, hun genetisch materiaal wordt zo wie zo doorgegeven wanneer ze kinderen hebben.

Dit lijkt me dan weer te kunnen verklaren waarom er meer blanke-vrouw & niet-blanke-man koppels zijn dan omgekeerd.

Als dit zo is, dan zijn mannen de primaire dragers van de cultuur.