Dit een een vertaling van een vertaling, met mogelijk nog een vertaling daarvoor. Maar ja, zulke oude texten kan ik zeer zeker niet in het origineel lezen…

Het werd geschreven door Thucydides in 427 BC over de burgeroorlog in Corcyrapolis:

…Om in de veranderende wereld te passen moest ook de betekenis van woorden aangepast worden. Onachtzame agressie werd nu gezien als een heroische daad van een partij genoot, bedachtzame oriëntatie op de toekomst werd gezien als lafheid, elke vorm van moderatie werd gezien als on-mannelijk, de capaciteit om een vraag in al zijn aspecten te zien werd geïnterpreteerd als ongeschikt voor het ondernemen van actie. Een echte man moest fanatiek in actie springen, en het samenspannen en iemand in de rug vallen werd gezien als legitieme zelfverdediging. Iemand die er gewelddadige meningen op na hield kon vertrouwt worden, en iemand die hier bezwaren tegen had was verdacht. Succesvol samenspannen werdt gezien als een teken van intelligentie, maar het was nog slimmer om een plot te herkennen voordat het tot uitvoering kwam. Wanneer men probeerde te voorkomen dat men meegezogen werdt, dan ondermijnde men de eenheid van de partij en was bang voor de oppositie. Het was even lovenswaardig om iemand aan te vallen voor deze zijn plannen tot uitvoering kon brengen, als iemand te beschuldigen die geen kwalijke intenties had. Familie banden waren minder belangrijk dan partij lidmaatschap, want partij leden waren meer bereid om willekeurig tot extremen te gaan. Partijen werden niet langer gevormd om van de bestaande wetgeving te profiteren, maar om macht te vergaren door het oude bewind omver te werpen; de partij leden waren niet trouw aan elkaar omdat ze dezelfde religie hadden, maar omdat ze partners in misdaad waren. Als een lid van de oppositie een redelijke toespraak hield, dan nam de regerende partij deze niet in goed vertrouwen, maar zorgde er voor dat de toespraak geen effect had.

Wraak was belangrijker dan zelfbehoud…

Zoals de spreuk zegt: Zoveel te meer verandert, zoveel te meer blijft gelijk.