De laatste paar dagen bekroop mij het gevoel dat er geen ‘goed’ of ‘correct’ politiek systeem bestaat. Het uiteindelijke probleem in alle mogelijke politieke systemen is niet het systeem, maar de mens.

En voila, daar komt de Z-man met een post over juist dit onderwerp.

Een quote van zijn post: The central defect of all political and economic systems since the Enlightenment is they assume there is a rational system that can address the human condition.

Losjes vertaalt als: Het principiële probleem van alle politieke systemen sinds de verlichting is dat ze er van uit gaan dat er een rationeel systeem bestaat dat de menselijke conditie recht doet.

Ik ben het daar niet alleen roerend mee eens, maar zou zelfs de beperking “sinds de verlichting” weglaten. Overal waar men streeft naar een ‘gerecht’ politiek systeem gaat men er van uit dat er zo iets bestaat. En ik raak steeds meer overtuigd dat zo’n systeem niet bestaat. Het is een mirage, een illusie.

En dan kom ik toch weer terug op een aspect uit mijn libertarische tijd: maak de overheden zo klein mogelijk. Maak ook de landen/naties zo klein mogelijk. Een overheid die dicht bij het volk staat, waar iedereen zijn heersers persoonlijk kent, dat is waarschijnlijk nog de best mogelijke oplossing. Wanneer iedereen iedereen kent, dan wordt het onmogelijk om zich te verstoppen achter regeltjes. Dan wordt je persoonlijk afgerekend op wat je doet.