Enigsinds verassend -in het bijzonder voor mijzelf!- heb ik besloten dit onderwerp te schrappen. Tijdens het uitwerken ervan kon ik niet tot een tevredenstellend resultaat komen.

Het idee achter deze post moest zijn hoe een uit de kleine groep bij groeiende grootte een adel structuur ontstaat, en hoe deze per definitie onstabiel is. Uiteindelijk bijna onvermijdelijk moet overgaan in een democratie, die na langere ook het onderspit moet delven.

Maar het bleek tijdens het uitwerken niet zo eenvoudig om deze conclusies te trekken. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is, integendeel, ik geloof nog steeds dat dit principe klopt. Maar er zitten randvoorwaden aan die ik niet alle overzichtelijk heb. En helaas kan ik dit ook niet tijdig voor elkaar krijgen.

Dus, met spijt moet ik verstek laten gaan wat dit onderwerp betreft.