In-groep preferentie is de manier om als groep meer invloed te krijgen. Dit gelt voor iedere groep. (Ter herinnering: in-groep preferentie is de voorkeur voor het zakendoen -en andere transacties- met de groep waar we zelf deel van uitmaken. Dit sterkt de groep, en is van voordeel zelfs als we daardoor een -klein- persoonlijk nadeel oplopen)

Maar als we er over nadenken dan volgt hieruit automatisch ook een tweede regel:

Als we een niet in-groep (uit-groep?) steunen dan gaat dat ten koste van onze groep en is dat een voordeel voor die andere groep. Darwinistisch gezien hebben we dan het overleven van de eigen groep in gevaar gebracht en de kansen op overleven voor de andere groep verhoogd.

Hoeveel mensen zijn zich hiervan bewust?

We hebben allemaal wel onze mening over “bepaalde” mensen (in bepaalde groepen). Maar we zijn bijna nooit bereid om dit als leidraad voor onze interacties te gebruiken. In het westen zijn we “gewend” te denken in termen van kapitalisme en het overleven van de beste firma/leverancier.

Dat is prima zolang we allemaal dezelfde normen en waarden hebben (i.e. in dezelfde groep zitten). Wanneer dit niet het geval is, dan moeten we daaruit onze conclusies trekken, ook als dat voor ons zelf op korte termijn nadelig uitvalt.