Propertarisme, wat is dat nu weer?

Let op: Ik ben nog maar net begonnen met mijn ontdekking van deze ideeën, er kan in het onderstaande dus gemakkelijk een foutje sluipen. Bovendien benader ik het vanaf de libertarische kant, hetgeen tot vertekening kan voeren.

Propertarisme is ontwikkelt door Curt Doolittle. Het is een poging van hem om een politieke stroming te maken door het op te bouwen op empirische concepten. Zeg maar een wetenschappelijke methode om te komen tot een niet-idealistische vorm van wetgeving. Dit in duidelijke tegenstelling tot het libertarisme dat ideologisch grondbeginselen heeft. Toch zijn er veel raakpunten tussen libertarisme en propertarisme en beschouw ik op dit moment (tot op zekere hoogte) het propertarisme als een rechts geörienteerde vorm van minarchistisch libertarisme. De verbinding wordt ook duidelijk als we Curt Doolittle horen spreken over grondleggers van het libertarisme zoals Von Mises and Rothbard. Met name Hoppe lijkt door C.D. gezien te worden als een van de meest realistische libertariërs.

De naam is kennelijk ingegeven door de associatie met het woord “Property” (Bezit). Property is ook een belangrijk fundament dat door de Rothbard en zijn volgelingen veel gebruikt word. Maar C.D. breidt dit begrip uit, of beter gezegd onderscheidt twee vormen van property: 1) persoonlijk en 2) gemeenschappelijk. Propertarisme besteed veel aandacht aan het probleem van het gemeenschappelijke bezit. Iets dat veel fundamentalistische libertariërs niet als een eigen categorie willen aannemen, en zelfs het bestaan er van ontkennen.

De grote nadruk op de ‘commons’ (het gemeenschappelijk bezit) is volgens C.D. juist het unieke aan de westerse wereld en verschaft een duidelijk voorsprong aan de westerse cultuur over de andere culturen.

Ik ben nu een flinke duik aan het nemen in he voorhanden materiaal van het propertarisch instituut. Ik denk er in de toekomst nog wel het één en ander over te schrijven. In ieder geval heeft het me een flux aan nieuwe ideeën opgeleverd, en ook oude concepten vlotgetrokken. Daarover later ook meer.