Ik heb vroeger al eens geschreven over het vrouwelijk en mannelijk imperatief. Curt Doolittle van het Propertarisch instituut heeft een wat uitgebreidere zienswijze op hetzelfde thema;

In contrast tot mijn tweezijdige model heeft hij een drievoudig model: Vrouwelijk, Broeders, Vaders. In wezen splits hij het mannelijk imperatief op in een broeder-imperatief en een vaderlijk imperatief.

Deze drie modellen zijn opgesplitst naar tijdsvoorkeur:

Vrouwelijk - Korte termijn

Broederlijk - Middellange termijn

Vaderlijk - Lange termijn

Elk van deze drie heeft een eigen doel:

Vrouwelijk imperatief

Verzorgen van onmiddellijke behoeftes. Iedereen moet zo goed mogelijk verzorgd worden naar zijn noden en behoeftes. Hiertoe put men uit eigen, maar ook uit “andermans” bezit. Bezit en eigendomsrecht zijn voor deze functie niet doorslaggevend, enkel de behoefte telt.

Politiek gezien valt dit in de linker politieke hoek, niet in de progressieve, maar de meer socialistische (communistische) politiek.

In de r/K theorie valt dit onder r-selectie, maar met enkele kanttekeningen.

Broederlijk imperatief

De productie van middelen deels voor consumptie en deels voor herinvestering. Eigendom is natuurlijk belangrijk, net als de vrijheid om nieuwe ondernemingen te starten zonder al te grote belemmeringen.

Hiertoe is men politiek gezien vooral progressief/libertarisch.

In de r/K theorie zie ik dit als K-select, maar dan individueel, niet groep gebonden. Het in-groep gedrag is niet zo heel erg sterk.

Vaderlijk imperatief

Het belangrijkste doel is het in stand houden van de eigen groep. De eigen bevolking.

Politiek gezien is dit natuurlijk sterk conservatief.

En op het r/K scala is dit uitgesproken K-selectief met een sterke in-groep voorkeur.

Conclusie

Ik vind deze opdeling veel beter dan de mannelijk/vrouwelijk die ik oorspronkelijk maakte. Ik zal deze dan ook overnemen. Er zitten heel veel verklarende aspecten aan: zo zul je na enige reflectie ongetwijfeld zien hoe deze drie groepen alle drie in de samenleving werkzaam zijn. En… hoe ze elkaar nodig hebben om tot een complete samenleving te komen.

Maar we kunnen er nog meer mee, daarover later meer.