Vandaag is er een nieuw artikel over r/K theorie toegevoegd. Deze keer gaat het over de instelling van r en K strategen Het is geplaatst onder Politiek -> r/K-theorie: Instelling en hier beneden zoals gebruikelijk herhaald:

In het voorgaande is al iets geschreven over hoe specifieke politieke standpunten tot uiting komen. Nu wil ik het hebben over de algemene instelling van zowel r als K dominate mensen.

Let wel dat de volgende instellingen onbewust zijn. Zowel de r als de K strateeg kennen rationalisaties, maar geen van beide weet waarom hij deze instelling heeft, of soms zelfs dat hij deze heeft.

K-strategen

K-strategen proberen zo goed mogelijk in de wereld te leven zoals die is. Het liefst zien ze daarom een meritocratie met sterke eigen-groep preferentie.

De K-strategen voelen zich het best wanneer werk, kennis en kunde beloont wordt en mensen hun eigen boontjes geacht worden te doppen. Dat betekent niet dat een K-strateeg verwacht dat hij de top positie zal innemen. Maar het is wel de omgeving waarin hij zich thuis voelt en op zijn gemak is. Het maakt de wereld voorspelbaar, en het geeft hem de mogelijkheid om middels hard werken zijn doelen te halen.

K-strategen hebben een hoge tijdspreferentie. Dwz ze hechten een relatief lage waarde aan nu, en een relatief hoge waarde aan de toekomst.

K-strategen hebben een uitgesproken voorkeur voor het eigen land en het eigen volk. Buitenlanders en andere naties staan op een duidelijk tweede plaats. Bij dreiging of conflicten is een K-strateeg bereidt tot het gebruik van geweld.

De sterke binding met het eigen volk voert er toe dat K-strategen uitgesproken altruistisch zijn. Dat kan zowel financieel als ook in tijd en energie. K-strategen zijn vaak opvallend behulpzaam.

K-strategen zijn sterk rationaliserend en denken dat ze een goede zicht hebben op de werkelijkheid. Ze zijn zich er echter vaak niet van bewust dat er r-strategen bestaan. De K-strateeg denkt dat iemand die het niet met hem eens is niet voldoende informatie heeft. In discussies zal hij proberen om met argumenten de tegenstander te overtuigen. Het idee dat een r-strateeg niet met feiten overtuigt kan worden is de K-strateeg volledig vreemd.

r-strategen

r-strategen proberen de wereld te creëren die bij hun voortplantingsstrategie past. De r-strategie verlangt dat er geen verschillen zijn op basis van kennis, kunde of inzet. Iedereen is gelijk en heeft recht op hetzelfde consumptie niveau. De r-strateeg vindt verschillen in de samenleving onverdraaglijk en zal dus steeds opnieuw proberen om vanuit deze emotie de verschillen te bestrijden. Feiten of argumenten helpen daarbij niet om de emoties weg te nemen.

r-strategen hebben een lage tijdspreferentie. Dwz ze hechten een relatief hoge waarde aan nu en een relatief lage waarde aan de toekomst. Voor een r-strateeg is er per definitie sprake van genoeg, dus waarom zorgen voor later? Eventuele verschillen zijn het gevolg van gierigaards (kapitalisten) en deze moeten bestraft zodat alles correct verdeelt kan worden.

r-strategen zijn niet geïnteresseerd in het absolute consumptie niveau, enkel in de juiste verdeling (iedereen hetzelfde) hiervan. Daarbij heeft de r-strateeg zelf altijd te weinig. En is dan ook niet bereidt om te delen. Wanneer daarop aangesproken zal hij naar de gierigaards verwijzen die moeten worden aangepakt.

Gevaar en risico’s zijn voor een r-strateeg niet van belang zolang deze willekeurig zijn. Wanneer deze echter tot een selectie druk zouden voeren (=> kennis/kunde => ongelijkheid) dan is hij in rep en roer. Terrorisme is willekeurig, een r-strateeg heeft daar geen moeite mee. Maar vrij wapenbezit zou tot verschillen voeren en kan daarom niet getolereerd worden.

Nationalistische gevoelens zijn een r-strateeg vreemd. Ook religie beschouwd hij als exotisch, en wanneer de r-strateeg al religieus is dan zal hij binnen zijn kerk proberen om zo veel mogelijk “verbroedering” met andere geloven tot stand te brengen. In tijden van gewelddadig conflict is de r-strateeg vaak bereidt tot het helpen van de tegenstanders, of ten minste tot het blokkeren van effectieve acties tegen deze tegenstanders.

r-strategen zijn zich bewust van het bestaan van K-strategen. Maar begrijpen deze niet. De K-strategen zijn verwerpelijke tegenstanders (gierigaards) die met alle middelen bestreden moeten worden. Zelfs als daarvoor K-strategen van andere naties moeten worden gebruikt.

Conclusie

Met het bovenstaande in mijn achterhoofd heb ik een veel duidelijker beeld gekregen van het politieke landschap. Dingen die ik vroeger niet begreep of waar ik door verbaast was zijn nu bijna vanzelfsprekend geworden.

Tenslotte

Teveel nivellering kan een K-strateeg ontmoedigen en ongelukkig maken. Maar primair zijn K-strategen vaak redelijk tevreden.

r-strategen kunnen hun ideaal niet bereiken. Elk -nog zo klein- verschil steekt hun in het oog. r-strategen zijn dan ook bijna nooit gelukkig of tevreden. Enkel na een overwinning op de K-strategie kent men een kort moment van geluk. Helaas vervliegt dit al weer snel en voelt men zich genoodzaakt dit te herhalen.