Het politieke toneel wordt van oudsher verdeelt in links en rechts. Dit is een simpele 2-dimensionale zienswijze:

2d-politiek

Maar in de laatste jaren is er een nieuwe dimensie in opkomst: vaak gekenmerkt door de wens naar een grotere of kleinere overheid:

3d-politiek

Er zijn enkele online test die deze verdeling volgen, bijvoorbeeld deze (Engelstalig)

Met dat wat ik inmiddels van de r/K theorie opgestoken heb denk ik dat we dit verder kunnen verbeteren tot dit:

driehoek-politiek

Deze verdeling komt dan overeen met deze types uit de r/K theorie:

drie-rk-types

Er zijn in deze figuur 2 types K-strategen in getekend, de groep-strategen (Kg) en de individuele strategen (Ki).

De Kg-strategen zijn de K-strategen waar de artikelen op deze site naar refereren. Ki-strategen zijn een speciale klasse onder de K-strategen. Vanuit de theorie gezien horen ze bij de K-strategen, maar ze onderscheiden zich van deze door een streke preferentie om “alleen” gelaten te worden. In de evolutionaire r/K theorie komt dit overeen met een soort die geen groepen kan vormen omdat de voedseldichtheid dit niet toelaat.

De Ki-strategen en Kg-strategen zijn beide voor concurrentie en de meritocratie. Maar Ki-strategen komen ook overeen met de r-strategen in hun absentie van in-groep voorkeur. Ki-strategen vullen zo een niche in de evolutionaire biologie: het zijn de pioniers die de rand van de samenleving opzoeken. Vinden Ki-strategen een nieuwe omgeving rijk met voorraden en voedsel, dan volgen de r-strategen. Eenmaal gekoloniseerd nemen dan de Kg-strategen over waarna een zeker mate van stabiliteit kan optreden. De Ki-strategen zijn dan al lang weer op zoek naar nieuwe gebieden om in rust te kunnen leven.

Ki-strategen zijn slechts een kleine groep. Ze zijn het lotto-ticket van hun soort. Ze nemen het risico dat samengaat met de verkenning van nieuwe leefgebieden. Libertariers zijn de meest in het oog springende voorbeeld van de Ki-strategen.

Libertariers zijn moeilijk te organiseren en zijn slechts een kleine groep. In het politieke landschap spelen ze dan ook geen rol.

Er verliezen zich wel eens Kg-strategen die zich dan terugvinden bij de Libertariers. Ik denk dat dit vooral het geval was in de tijd 2000-2015 toen er geen duidelijk alternatief was.

Tegenwoordig komen er echter meer mogelijkheden (partijen) bij voor de Kg-strategen. Ik krijg dan ook sterk de indruk dat de libertarische fora langzaam maar zeker leeglopen tot enkel de pure Ki-strategen overblijven. Daarmee lijkt het libertarische platform zijn toekomst als politieke kracht geheel verloren te hebben.

Dat wil niet zeggen dat hun agenda verloren gaat. Integendeel, door de vorming van de nieuwe Kg-partijen kunnen zij meeliften op de meritocratische aspecten van de Kg-strategen.

En als je de pijl naar de Ki-strategen weglaat… en de r-strategen door ‘links’ vervangt en de Kg-strategen door ‘rechts’. Wel dan is het cirkeltje rond. Of beter gezegd: het lijntje weer 2 dimensionaal…