De r/K evolutionaire strategieën kunnen heel aardig gebruikt worden om elementen uit het menselijk gedrag te groeperen.

De r-strategie werd gebruikt om het gedrag te beschrijven van dieren die geen voedsel beperking kennen. Bij afwezigheid van een voedsel beperking is de beste voortplantingsstrategie die waarbij een dier zo veel en zo snel mogelijk nakomelingen produceert. De genen van het dier dat het snelst de meeste nakomelingen produceert zullen de genen van de dieren die langzamer en/of minder nakomelingen produceren verdringen. Dit effect zal al binnen enkele generaties zichtbaar worden.

We noemen dit weliswaar een ‘strategie’, maar er is geen sprake van een weloverwogen strategie. Het hele proces is automatisch en verlangt geen enkel denkwerk.

De belangrijkste aspecten van de r-strategie zijn:

  • Vroege reproductie: Het dier wordt al vroeg geslachtsrijp zodat het zo snel mogelijk kan beginnen met nakomelingen produceren.

  • Veel nakomelingen: Per zwangerschap worden zo veel mogelijk jongen geproduceerd. Worpen van 6 of meer jongen zijn geen uitzondering.

  • Kort ouderschap. Wanneer het zoogdieren betreft worden de jongen al na zeer korte tijd zelfstandig. De investering van de ouders in de jongen houdt al snel na de geboorte op en beperkt zich tot het zogen. Er is geen of maar heel weinig ‘leer’ tijd nodig.

  • Lage partnering drempel: Het selectie proces van de wederzijdse partners is geheel afwezig of zeer laagdrempelig. Een partnerband ontbreekt ook vaak.

  • Geen binding tussen individuele dieren: Er kan wel kudde gedrag zijn, maar de dieren vormen geen onderlinge band na de zoogtijd.

  • Conflict vermijding: er is genoeg voedsel, er is geen concurrentie nodig. Conflicten worden vermeden, agressie ontbreekt vaak volledig.

Bedenk dat dit geen impliciet goed/slecht oordeel is. De natuur geeft niet om goed/slecht, enkel om overleven. En als de r-strategie helpt om te overleven, dan is het welhaast per definitie goed.