De K-Strategie beschrijft de gedragskenmerken van dieren die onder permanente (voedsel)schaarste leven. Onder voedselschaarste is natuurlijk het verkrijgen van voedsel het belangrijkste criterium voor het success van een soort en individu. Is het beest beter in staat voedsel te verkrijgen dan zijn concurrent, dan zal het langer overleven en kan meer nakomelingen produceren. Voedselschaarste produceert individualisme.

De belangrijkste aspecten van de K-strategie zijn:

  • Iedere nakomeling telt: het kost veel energie (= voedsel) om een nakomeling te produceren. Daarom zijn er minder vaak nakomelingen (bv maar 1 keer per jaar) en er zijn minder nakomelingen per zwangerschap. Al is dit laatste niet altijd het geval zodat een soort ook kan profiteren van ‘goede jaren’. I.e. wanneer er altijd weinig nakomelingen zouden zijn dan kan een soort zich niet snel uitbreiden wanneer het voedselaanbod op een hoger niveau komt.

  • Lange leertijd: de kennis en kunde die nodig zijn om te overleven wordt van generatie op generatie overgegeven. Daarvoor is een langere jeugd nodig waarin de know-how kan worden overgedragen.

  • In-groep gedrag: Waar een K-strategische soort in een groep leeft, zal er een sterke groepsbinding zijn. Ook paar-binding komt veel voor.

  • Agressiviteit: Het territorium zal met verve verdedigd worden. Soms moeten jonge dieren een eigen territorium veroveren voordat ze zich kunnen voortplanten.

  • Hiërarchie: In groepen zal er vaak een hiërarchie aanwezig zijn.

  • Hoge partnering drempel: Partners kiezen elkaar zorgvuldiger uit, of er is concurrentie tussen potentiële partners.

  • Opvoeding: Niet alleen is de leertijd langer, vaak zullen ook beide partners hieraan deelnemen. Ook groepsopvoeding komt voor.

  • Late geslachtsrijpheid: reproductie vind pas plaats na langere tijd, wanneer de leertijd afgesloten is. Het beest is dan volgroeid en kan voor zichzelf en eventuele jongen zorgen.

Net als voor de r-strategie gelt ook hier dat dit geen goed/slecht oordeel is. De natuur is nu eenmaal zoals die is. En verschillende omstandigheden vragen om een verschillende aanpak.