Toen ik aan deze korte serie over de r/K strategieën begon dacht ik dat het een leuk model was om politiek gedrag te classificeren. In de twee voorafgaande posts over de kenmerken van r-select en K-select gedrag ging ik er van uit dat deze selecties gedragskenmerken groepeerden die vaak samen voorkomen en elkaar kunnen versterken.

Maar twee dagen geleden stootte ik op een boekje van “Anonymous Conservative” over r/K Strategieën. Hoofdstuk 15 is vrij in te zien, en tot mijn verbazing ging dit hoofdstuk over fysieke kenmerken in de hersenen die met r of K strategieën geassocieerd worden.

Met andere woorden, of iemand politiek gezien links of rechts is kan -tot op zekere hoogte- afgeleid worden uit een hersenscan.

De gebieden die hiervoor het meest genoemd worden zijn als eerste en belangrijkste (?) de amygdala (zie ook het plaatje bij dit artikel) en als tweede de ACC (Anterior Cingularis Cortex). De ACC komt in een volgende post aan de beurt.

Uit wikipedia:

De amygdala legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe situatie bepaalt het individu welke emotionele reactie het meest zinvol is. Daarbij reageert de amygdala bijvoorbeeld ook op de gezichtsuitdrukking van soortgenoten. De reactie van de amygdala op prikkels die angst veroorzaken kan snel en volledig automatisch (dat wil zeggen reflexmatig) plaatsvinden.

Met name de rol bij angstreacties is bekend, maar de amygdala lijkt ook betrokken te zijn bij andere emoties,[7] zoals agressie en seksueel gedrag. Door een bepaalde situatie een emotionele waardering te geven (en als zodanig in het geheugen vast te leggen), kan het individu een toekomstige soortgelijke situatie gemakkelijker herkennen en daar gepast op reageren (bijvoorbeeld met een vecht- of vluchtreactie).

Uit andere bronnen heb ik geleerd dat er nog twee eigenschappen zijn die van groot belang zijn mbt de ontwikkeling van de hersenen: Use or lose it en Critical periods.

Use it or lose it: Wanneer bepaalde delen van de hersenen niet gebruikt worden, dan verdwijnt de functie die dat deel zou moeten hebben en wordt voor andere functies gebruikt. De grootte van het deel van de hersenen die voor een bepaalde functie gebruikt worden is daardoor proportioneel met de mate waarin het gebruikt wordt.

Critical periods: Vooral tijdens onze eerste jaren zijn er tijdsperiodes waarin een bepaalde hersenfunctie zijn vorm krijgt. Maar alleen indien de noodzaakt daartoe bestaat. I.e. indien de stimulus daartoe aanwezig is. Die stimulus moet in het daarvoor bestemde tijdsinterval aanwezig zijn. Ontbreekt de stimulus, dan wordt deze functie ontoereikend of niet gerealiseerd. Deze functie kan later niet opnieuw gevormd worden. Als iemand een geestelijke afwijking krijgt in zijn jeugd door ontbrekende stimulatie, dan is dat permanent. Achteraf kan dan alleen geprobeerd worden de effecten te minderen.

Wat betekend dit allemaal?

Als iemand tijdens zijn jeugd niet de juiste stimulatie krijgt, dan zal een hersendeel zich ontoereikend ontwikkelen. Wanneer de amygdala niet voldoende ontwikkelt is dan treden volgende kenmerken op in het latere leven:

  • Gevaar wordt onderschat. Hoewel men begrijpt dat iets gevaarlijk is, ontbreekt de emotie die daarbij hoort. Het gevolg is verhoogde bereidheid om risico te nemen.
  • Verhoogde nieuwsgierigheid en bereidheid om dingen te proberen. Zelfs als reeds bekend is wat de gevolgen zullen zijn. Men lijkt opnieuw te moeten ervaren wat er de vorige keer gebeurde.
  • Men is minder goed in staat om emoties van andere mensen te herkennen.
  • Men wordt minder empathisch en meer egoïstisch.
  • Men herkent een potentiële dreiging die uitgaat van andere personen slecht of niet.

De ACC moet wachten tot de volgende keer. Maar het kan geen kwaad om met bovenstaand lijstje nog eens de lijsten met r en K selecte eigenschappen te bekijken.