Nu ik het boek over de r/K theorie aan het lezen ben ga ik steeds meer dingen zien vanuit het perspectief van de r/K theorie. Zo ook de na-oorlogse verschuiving in het politieke landschap.

(PS: dit is mijn interpretatie, ik ben dit nog niet in het boek tegengekomen)

De tweede wereld oorlog was een periode waarin de mensen sterk geselecteerd werden op K-strategisch gedrag. Dwz de mensen waren er onderhevig aan een sterke selectie druk. Je moest oppassen met woord en daad. Bij het minste en geringste verdacht werd men ter verantwoording geroepen. Bij het einde van de oorlog moet de bevolking dan ook overwegend K-select geweest zijn. En dat is niet iets dat je zo maar even verandert. Dit duurde voort tot lang na de oorlog.

Een overschot aan K voert na niet zo heel lange tijd tot een overvloed aan goederen, i.e. welvaart. En dat schept dan de omgeving waarin de r-strategie optimaal floreert.

Achteraf gezien zijn de gevolgen een duidelijk voorbeeld van de verschuiving van K naar r strategieën. Het ontstaan van de welvaartsstaat is een duidelijk gevolg, maar de seksuele revolutie in de 60’er jaren is zo ongeveer het meest in het oog springende voorbeeld. r-strategie kenmerkt zich tenslotte door een zo snel mogelijke reproductie. Verlaging van de normen voor alles wat met seks te doen heeft is door en door “r”.

Tenminste in het westen … en dankzij de snelle technologische vooruitgang en het beschikbaar komen van goedkope energie kon de nog steeds aanwezige (maar slinkende) groep K-strategen deze overvloed in stand houden en zelfs nog uitgebreiden tot na het jaar 2000.

In het voormalig oostblok waren de gevolgen juist omgekeerd: de inefficiëntie van het communisme verlaagde de productie zozeer dat men na een korte r-selecterende fase weer snel omsloeg naar de K-selecterende fase. Hoewel ik niet zo heel veel politiek volg in de voormalige oostblok landen, lijkt me dat er daar inderdaad veel meer steun voor (conservatieve) K-strategieën in de politiek is.

Anders gezegd, het westen is nu r-dominant, de vroegere oostblok landen zijn (imo) K-dominant. Het zal interresant zijn om te zien hoe deze ontwikkelingen zich gaan uitspelen nu ook het oosten een overvloed kent en het westen juist een magere tijd tegemoet lijkt te gaan.