Eén van de verwachtingen van de r/K theorie is dat IQ samenhangt met K. De redenen hiervoor zijn redelijk zelf verklarend. Immers wanneer de samenleving r-dominant is dan is er een overvloed en is intelligentie minder belangrijk.

Wanneer de intelligentie afneemt naarmate de welvaart toeneemt zou dit een duidelijke ondersteuning zijn voor de r/K theorie.

Met de beide artikelen r/K Introductie en r/K Eigenschappen nog vers in mijn geheugen zag ik volgende video:

De video is maar liefst anderhalf uur lang! Maar ik vind hem zeer de moeite waard.

Wat ik er uit opgepikt heb is het volgende:

G versus IQ

G is een algemene indicatie van de efficiëntie van de hersenen (G = General Intelligence). IQ is beperkter en meer afhankelijk van aangeleerde eigenschappen. Zo is bijvoorbeeld de reactietijd een factor die wel in G aanwezig is maar niet in IQ. IQ tests zijn altijd pen & papier metingen. IQ, zo zou ik stellen, meet een subset van G. Wanneer we over r/K theorie spreken is G dan ook een belangrijkere factor dan IQ.

Er is natuurlijk een sterke correlatie tussen G en IQ.

Er is ook een sterke relatie tussen reactietijd en G.

Ontwikkeling van G sinds de late middeleeuwen

Omdat men in de late middeleeuwen reactietijden gemeten heeft hebben we een sterke indicator om G te schatten voor deze tijd.

Het blijkt dat G aan het afnemen is sinds het victoriaanse tijdperk (1850-1900). Dit wordt ondersteunt door andere studies die kijken naar belangrijke ontdekkingen en de waardering van de wetenschappers voor hun voorgangers en tijdgenoten.

Het Flynn effect

Het flynn effect is een naam voor de trend die men sinds ca 1930 tot vandaag waargenomen heeft in de IQ ontwikkeling. Het flynn effect observeert een stijging van het IQ met ca 3 IQ punten per 10 jaar. In sommige landen lijkt het flynn effect overigens tot stilstand te zijn gekomen.

De paradox

We zitten dus met een paradox, G daalt en IQ stijgt. Nu bestaan paradoxen niet, dus er moet een verklaring voor zijn. In de video draagt men aan dat G vooral de ‘fysieke’ (statische) intelligentie meet, terwijl IQ vooral de aangeleerde (dynamische) intelligentie meet.

Dit zou op zijn beurt perfect passen bij de r/K theorie. De mensen nemen in fysieke capaciteiten inderdaad af zoals valt te verwachten uit de r/K theorie. Maar tegelijkertijd neemt door toenemende blootstelling aan moderne prikels het IQ nog wel toe. Al moet er dan waarschijnlijk wel verwacht worden dat er grenzen zullen zitten aan het Flynn effect. Mogelijk exact die grenzen die vandaag de dag worden gemeten. (Al ben ik van dit laatste verre van zeker, de invloed van smart-phones en social media kunnen ook verantwoordelijk zijn, net als het immigratie beleid)