Ik vind IQ een fascinerend onderwerp. En de maatschappij zou veel meer kunnen profiteren van de nieuwste resultaten uit het IQ onderzoek. Het IQ onderzoek tegenwoordig gebruikt heel vaak de letter ‘G’ om de efficiëntie van het brein aan te duiden. De efficiëntie is iets anders dan het IQ, maar het IQ is heel sterk afhankelijk van G. Zo sterk dat we in het westen IQ als plaatsvervanger voor G kunnen gebruiken.

Het meest opvallende -en voor veel mensen vervelende- is dat IQ voor het overgrote deel genetisch bepaalt is. Net als de haarkleur, de vorm van de neus, de lengte van de armen etc. Dit wordt bevestigd door onderzoek met ééneiige tweelingen (opgevoed in verschillende gezinnen) maar ook door het moderne DNA onderzoek. Al is het niet zo dat er slechts 1 gen verantwoordelijk is voor het IQ, maar een hele reeks (onlangs las ik iets over een onderzoek waarbij 52 genen gevonden waren, die echter slecht voor een klein deel van de IQ verschillen verantwoordelijk waren).

Nu is het niet zo dat we vanaf geboorte over ons maximum IQ beschikken. Hier is tijd voor nodig. Maar het genetisch bepaalde IQ is de bovengrens. Hoger zullen we nooit komen. De manier van opvoeden is in hoge mate bepalend hoe we naar onze limiet toe groeien. Dit is belangrijk, dus nogmaals:

De manier van opvoeding bepaalt hoe snel we ons maximale IQ bereiken

Het kan daarom wel een tijdje duren. Maar het IQ op 50 of 60 jarige leeftijd is bijna geheel genetisch bepaalt. Op bv 12 jarige leeftijd kan het IQ een flink stuk lager zijn dan de persoonlijke limiet. Met name een vrije, geweldloze en consistente opvoeding kan het bereiken van de persoonlijke IQ limiet enorm versnellen.

Dat zal dan ook de reden geweest zijn waarom onderzoekers zo lang dachten dat we IQ konden verhogen door opvoeding. Want dat kan! Alleen kan het niet boven het persoonlijk maximum uitkomen. Kinderen vroeger naar school sturen heeft geen enkel effect. Al dat soort programma’s zijn mislukt. Erger nog, ik ben bang dat de manier waarop het onderwijs plaatsvind remmend werkt op de IQ ontwikkeling. Vooral voor kinderen met een hoge IQ limiet. Tenslotte is de enigste manier om een ‘standaard product’ uit de school te laten komen het terughouden van de ontwikkeling van de hoogste IQs. De laagste kunnen we (nog) niet verhogen.

Ik schrijft nog niet omdat er een goede hoop is dat we dit in de toekomst wel kunnen. Al zijn er mij op dit moment nog geen concrete oplossingen bekend.

Enkele getallen en feitjes:

(Ik heb niet altijd een wetenschappelijk artikel waarin dit staat, soms komen de feitjes uit podcasts o.i.d. die ik op goed vertrouwen overneem)

IQ Beschrijving
83 Het Amerikaanse leger heeft in zijn tests vastgesteld dat mensen met een IQ lager dan 83 geen positieve bijdrage kunnen leveren aan de doelen van het leger.
85 Rond dit IQ vinden we de meeste criminelen.
90 Dit is ongeveer de grens waarboven mensen instructies kunnen lezen en opvolgen.
93 Dit gemiddelde IQ wordt nodig geacht om de westerse samenleving te laten blijven functioneren.
102 Het gemiddelde IQ van de autochtone nederlanders
107 Het gemiddelde IQ in China an Japan
115 Het gemiddelde IQ van de Ashkenazi joden, de groep met het hoogste gemiddelde IQ
120 Met een IQ van 120 of hoger kan men zo ongeveer elk beroep kiezen. Het IQ is niet langer beperkend.
  • Het IQ van 15% van de mensen is lager dan 85
  • Het IQ van 15% van de mensen is hoger dan 115
  • Communicatie tussen mensen met een IQ verschil groter dan 30 punten verloopt vrijwel altijd zeer moeizaam.
  • Het gemiddelde IQ van mannen is iets hoger dan van vrouwen, maar vrouwen hebben een hoger gemiddelde voor communicatie en mannen een hoger gemiddelde voor wiskunde/techniek.
  • De verdeling van het IQ bij mannen en vrouwen verschilt: bij mannen is de verdeling vlakker, bij vrouwen juist enger. Dwz dat we minder vrouwen vinden bij de lage IQs maar ook dat we minder vrouwen vinden bij de hoge IQs.
  • Het IQ van een persoon is één van de twee belangrijkste factoren voor het success in het leven. (De andere is zorgvuldigheid)

Ik heb het voornemen om deze lijst met getallen en feitjes uit te breiden bij gelegenheid.