Één van de problemen wanneer we over IQ praten is dat er samenlevingen zijn met een zeer laag gemiddeld IQ. Hoe kan dat? als we de IQ onderzoekers zouden mogen geloven dan zouden dit soort samenlevingen vrijwel onmogelijk zijn (?).

In de vorige post hebben we al even aangestipt dat het volgen van goede voorbeelden (iconen) één van de mogelijkheden is om een schijnbaar hoger IQ te realiseren.

Maar er is nog een betere manier om dit te bereiken: regels. Niet zozeer de wetten, die duiken pas op in samenlevingen met een hoger gemiddeld IQ. Maar leefregels voortkomend uit tradities of religie kunnen ook een sterk verhogende werking hebben op het schijnbaar gemiddelde IQ van een samenleving. Cultuur dus.

Hoeveel? dat is een goede vraag.

Het zou leuk zijn om een soort cultuur-IQ meeting te kunnen doen. Het schijnbare IQ van een cultuur is naar verwachting (veel?) hoger dan het gemiddelde IQ van de bevolking. Maar een meting draagt het risico van een slecht-goed-beter beoordeling in zich, en dat zou imo niet korrekt zijn. Iedere bevolking heeft de cultuur die het nodig heeft, aangepast aan de lokale omstandigheden.