Gemiddeld genomen hebben mannen een iets hoger IQ dan vrouwen. De volgende figuur laat het resultaat van een onderzoek in 2004 zien:

sex-difference-iq

(Opmerking: Dit onderzoek laat geen verschil in de vorm van de IQ distributie zien. Ik heb gehoord dat er onderzoekingen zijn die ook verschillen in de vorm van de distributie laten zien)

Nu zijn vrouwen -begrijpelijk- niet blij met deze resultaten. En dit wordt dan ook graag ontkent door feministen.

Maar wanneer we op zoek gaan dan ligt er 1 verklaring voor de hand die de verantwoordelijkheid voor deze verdeling duidelijk bij de vrouwen legt.

Voor dit soort verschijnselen moeten we imo naar evolutionaire oorzaken kijken. Wanneer er geen selectie druk zou zijn, dan zouden dit soort verschillen zeer onwaarschijnlijk zijn. Die selectie druk ligt waarschijnlijk bij de verschillende manieren waarop vrouwen en mannen hun partners kiezen.

Het belangrijkste kriterium voor mannen om een vrouw te kiezen is schoonheid omdat het schoonheidsideaal goed overeenkomt met fitness/gezondheid. In deze keuze komt het IQ niet voor.

Vrouwen daartegen selecteren op fitness en resources (de capaciteit van de man om voor voedsel etc te zorgen). Fitness kent geen IQ, maar de capaciteiten van de man om voor resources te zorgen is direct afhankelijk van zijn IQ. Met andere woorden, vrouwen hebben een voorkeur voor mannen met de hogere IQ’s.

Als je dat enkele honderden (laat staan duizenden) jaren volhoudt, dan zullen de resultaten er ook naar zijn, i.e. mannen zijn geselecteerd op een hoger IQ.

Wel is het waarschijnlijk dat ook de vrouwen zelf van deze selectie profiteren op de lange duur. Tenslotte is het mechanisme dat onze breinen bouwt grotendeels gelijk voor mannen en vrouwen. Indirect worden ook de vrouwen hierdoor slimmer. Maar de voorsprong van de man zal altijd blijven bestaan, ook al is deze maar klein.

PS: De selectie door de vrouw is niet de enige factor. Zo hebben mannen over het algemeen de gevaarlijke beroepen (vroeger ook de jacht), en een lager IQ in een gevaarlijk beroep voert natuurlijk ook tot selectie druk.