Ik kom wel eens op Quora, en zie daar vele vragen over Kunstmatige Intelligentie (AI). De meeste daarvan maken zich kennelijk zorgen over de ondergang van de mensheid door AI.

Hmm.

Omdat ik zelf al sinds 1976/77 software maak heb ik wel enkele ideeën over AI:

We weten nog steeds niet wat intelligentie is behoudens wat zeer algemene eigenschappen. De pogingen om AI te maken zijn dan eigenlijk ook niet meer als een poging om te begrijpen wat (A)I eigenlijk is.

Nu zijn er mensen die denken dat AI automatisch ontstaat wanneer we de hersenen in voldoende detail simuleren. Maar de pogingen in die richting zijn nog niet succesvol, het lijkt er namelijk op dat dit niet voldoende is. De mens is meer dan alleen een brein in een container. De container heeft kennelijk ook een (mogelijk doorslaggevende) rol.

Wetenschappers en techneuten zijn ook maar mensen. Wil je geld blijven ontvangen voor je werk/onderzoek dan moet je aandacht trekken. Zo heb ik al einde jaren ‘80 de eerste berichten gezien dat AI “binnenkort” gerealiseerd zou worden. En sinds die tijd leeft het thema steeds weer opnieuw op. Zonder overigens echt vooruitgang te boeken.

Natuurlijk is het moeilijk om vooruitgang te boeken, want we weten immers niet wat AI is! De paradox doet zich dan ook voor dat we eerst AI moeten hebben om te kunnen beoordelen hoe de vooruitgang gewezen is. Dat wat er nu gebeurt is feitelijk niets anders dan “geld verbranden” in de hoop dat er op een dag een klein wonder gebeurt en er AI ontstaan is.

Ik vermoed dat wanneer het überhaupt ooit lukt om AI te creëren, dit wel eens uit een geheel andere hoek zou kunnen komen dan de AI onderzoekers. Denk bijvoorbeeld aan zelf-sturende robotten (al dan niet lopend, rijdend of vliegend).

Een ander aspect is het ontstaan van AI: hoe zou dit verlopen? Wel, nemen we aan dat een bedrijf dat bezig is om een probleem op te lossen bij toeval op AI stuit. Wat zou er dan gebeuren? Zou men dit aan de grote klok hangen? Of zou men dit geheim houden en gebruiken om het grootste bedrijf ter wereld te worden?

Ik vermoed dat het eerste probleem waar AI voor gebruikt zal worden is het zoeken naar andere bedrijven die AI zouden kunnen ontwikkelen en deze bedrijven ten gronde te richten of op te kopen. Met andere woorden een AI monopolie te creëren. Vervolgens breidt je de economische macht van de onderneming uit tot wereldheerschappij, maar zonder dat dit in de openbaarheid komt… … … O-()