Ik heb een artikel over de politieke elite en ideologie toegevoegd.

In dat artikel wordt de feitelijke opbouw van de samenleving beschreven en hoe deze (tijdelijk) in stand blijft.

Deze benadering van de politiek werd het eerst beschreven door Machiavelli. Vandaar zijn portrait naast deze post.