Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Juli

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

BTC: waar staan we nu?

Trump en energie

Boek: The Blank Slate

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Het gemeenschappelijk bezit experiment

Jordan Peterson over rechts

NAP en de heersende moraal

Juni

Propertarisme: Geen NAP - deel 2

Zwart wit in de reclame

Waarheid in de samenleving

Het model is niet de werkelijkheid

Wat is de oorzaak van globalisme?

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Posts

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

Schreef ik onlangs nog dat ik moeite had om het boek ‘The Blank Slate’ uit te lezen, zo is de ‘The Moral Case for Fossile Fuels’ precies het omgekeerde. Het is een veel keiner boek (ca 200 paginas), grotere text en grotere regel afstanden. De hoeveelheid text is dus veel minder, en het leest veel gemakkelijker. Ook is de schrijfstijl zeer leesbaar, het boek is kennelijk voor een zo groot mogelijk publiek gedacht.

Het boek zet het olie en gas verbruik in een geheel ander licht dan we normaal gesproken in de media tegenkomen. Zeker nu we in Nederland te maken krijgen met “van het gas af” is dit boek dan ook wel aan te raden.

De titel geeft de inhoud van het boek al weg. Het wijst op het simpele feit dat de ontwikkeling van de samenleving/mensheid onze welvaart, de verbeteringen in ons leef-milieu, de toegenomen levensverwachting, de toegenomen levenskwaliteit allemaal samengaan met een stijging in het verbruik van fossiele brandstoffen. Met name olie en gas.

Het gaat dan ook volledig in tegen de heersende (?) opvatting dat het slecht is om olie en gas te verbruiken. Integendeel zegt de schrijver, we zouden meer moeten verbruiken. (Maar natuurlijk niet verspillen - Rien)

Ook besteedt hij wat aandacht aan de hoeveelheid bestaande olie, gas en kolen. Hij gaat er van uit dat er voorlopig nog voldoende is en vertrouwt vooral op het menselijk vernuft om de aanwezige voorraden te kunnen ontginnen op een economisch verantwoorde manier.

Natuurlijk heeft het ook over ‘global warming’, welke hij niet ontkent, maar hij is van mening dat deze overdreven wordt en bovendien waarschijnlijk meer voordelen dan nadelen zou hebben.

Op de zeer lange termijn zet hij in op kernsplitsing en fusie als vervangers van olie gas en kolen.

Zoals je wellicht al ziet uit deze korte review, het is geen moeilijk boek. Het leest gemakkelijk, en ik zou zeggen dat het wat te veel in herhalingen valt. Hij heeft wel een paar grafieken om zijn argumenten te ondersteunen maar diep gaat hij niet. Om eerlijk te zijn, ik vind zijn onderbouwing wat ‘dunnetjes’.

Maar hoeveel onderbouwing heeft het boek nodig? als je wat langer meeloopt dan kun je niet ontkennen dat we er in NL (en Europa) flink op vooruit zijn gegaan terwijl ons energie verbruik bleef stijgen.

Het kernpunt uit het boek heb ik tot het laatst bewaard, Epstein vraagt: wat is je uitgangspunt? wat zijn je waardes?

Deze vraag is centraal in het energie vraagstuk, maar wordt bijna nooit beantwoord. Wanneer een groene woordvoerder zegt “we moeten de wereld verbeteren” over welke wereld heeft hij het dan? De natuur? - wat is dat? - zonder of met mens?.

Alex Epstein bekijkt de wereld vanuit het standpunt dat de mens centraal stelt. Wanneer we olie en gas verbruiken om de mens een beter leven te geven, dan is hij voor. De ‘natuur redden’ wanneer dat ten koste van levenskwaliteit gaat, dan is hij tegen. Hij stelt dan ook -niet geheel onterecht- dat vele groene actievoerders in feite anti-mens zijn. Zij lijken de wereld te willen ‘redden’ ten koste van de mens. Zelfs als dit mensenlevens kost. Er zijn zelfs groene actievoerders die dit openlijk nastreven, een reductie in leven en levenskwaliteit.

“Van het gas weg” krijgt zo wel een extra dimensie.

BTC: waar staan we nu?

Het is al weer een tijdje geleden dat ik het over BTC heb gehad. En ik was wel nieuwsgierig over het koersverloop sinds de top van een tijdje geleden.

Hier is de chart van Kraken, ik geloof een van de bekendere en grotere BTC beurzen:

btc

Hierbij wil ik opmerken dat ik de laatste paar maanden keer op keer negatief nieuws over BTC heb gezien, vaak gepaard met “crash” verhalen.

In mijn vorige bericht over BTC hoopte ik op een consolidatie periode, en als ik de bovenstaande grafiek zie, dan is dat precies wat er op dit moment gebeurt. (Al had ik het toen over een consolidatie tussen 8.000 en 11.000 usd, hetgeen nu bijgesteld moet worden naar 6.000 tot 8.000 usd.)

Opvallend is het lage volume (aantal verhandelde BTC) direct na de top, het grote volume begint pas wanneer BTC beneden de 16.000 gaat. Ik heb hier geen verklaring voor. Het grote volume wat we daarna zien is ‘normaal’, en het bevestigt dat het prijs bereik tussen 16.000 en 6.000 USD belangrijk is.

Na April/Mei begint het volume af te nemen, en ook de ‘wilde’ uitslagen van de koers naar boven en beneden. Ook het (slechte) nieuws dat ik al vernoemde lukt het niet om de BTC wezenlijk onder de 6.000 USD te brengen.

Dit is op zich allemaal goed nieuws voor BTC. Het afgenomen volume, het niet paniekerig reageren op slecht nieuws, en de lagere uitslagen duiden allemaal op een consolidatie periode.

Hoe lang is niet echt te zeggen, maar ik acht de kans hoog dat de rest van het jaar er niet veel met de BTC koers zal gebeuren. Wellicht zal de prijs iets naar boven driften in de laatste maanden van het jaar. Het koop signaal zou er als volgt kunnen uitzien: BTC klimt langzaam weer boven de 8.000 USD, valt dan terug naar 7.000 of 6.500 maar niet op een hoog volume. Daarna wordt de 8.000 opnieuw bereikt, wat sneller dan de eerste keer. Dat is dan het koop signaal.

PS: Ik zie dat ik vergeten ben een post te schrijven op 2018-07-14… Hmm, kennelijk gaan de dagen zo snel dat het me kompleet ontschoten is…

Trump en energie

Ik hoorde over een video van Trump en zijn bezoek bij de NATO. Er is enige ophef over omdat Trump Duitsland verwijt zich van Rusland afhankelijk te maken terwijl de USA voor de kosten van de verdediging van Duitsland tegenover Rusland moet opkomen.

Nu heeft Trump daar wel een goed punt, en dat zal de reden zijn waarom de video voor enige ophef zorgt.

Mij interesseert dat niet, maar omdat Scott Adams het er over had heb ik het maar even bekeken. Ik stond bijna op het punt te zeggen, wel dat was 4:30 verspilt… tot Trump ineens aan het einde (4:20) zegt “I love trade, but energy is a whole different story”. Het is op de valreep, en daarna stop de video, alsof het er eigenlijk niet meer bij hoorde. Maar voor mij is dat het belangrijkste stukje uit de hele video. “OMG, Trump gets it” was mijn reactie.

Met dat ene zinnetje wiste hij alle mogelijke tegenargumenten van Duitsland van tafel.

Duitsland heeft zich in een lastige hoek gemanoeuvreerd: de groene partij heeft het voor elkaar gekregen dat ze alle kerncentrales gaan sluiten, plus dat ze van kolen naar hernieuwbaar om willen stappen. Probleem daarbij is dat dit vrijwel onmogelijk is. Je kunt veel willen, maar uiteindelijk zal dit de concurrentie positie van Duitsland uithollen. Gas uit Rusland is zo ongeveer de enige mogelijkheid die ze hebben. Uit Rusland want alleen een pijpleiding kan de kosten laag houden. LPG Schepen zijn gevaarlijk en het gas is duurder. Tja en als je dan nog de wereld vertelt dat je de CO2 normen uit het Parijs akkoord wilt halen… dat gaat dus niet lukken. Een lastig pakket. En nu komt daar Trump nog bij. Trump pakt Duitsland precies daar aan waar ze het kwetsbaarst is. Geniaal.

Energy is a whole different story.

Inderdaad. Energie is waar de wereld op drijft. Was het JP Morgan (een bankier) die ooit eens zij “geef mij de controle over het geld, en het maakt mij niet uit wie regeert”. Wel, dat zelfde gelt voor energie: controleer de energie stroom en het maakt niet uit wie een land regeert. Energie is het levensbloed van de economie, net zoals geld de zenuwbanen zijn.

Trump is de eerste president die ik hoor die dat weet. Reagan mag dan leuk scoren met “verslaafd aan olie”, maar zo energie zo fundamenteel begrijpen als Trump dat doet? nee dat zie ik daar niet in. (En ook niet in de truien van Carter)

Boek: The Blank Slate

Het herschrijven van de r/K theorie is nog niet helemaal af, maar ik heb gisteren het boek “The Blank Slate” van Steven Pinker uitgelezen. Vandaag een review van dit boek.

Als eerste moet gezegd dat dit boek inmiddels al weer wat ouder is, het is uit 2002, dus 16 jaar oud. We kunnen dus eigenlijk twee reviews schrijven, ééntje alsof het 2002 is, en ééntje vanuit het gezichtspunt van vandaag.

De review vanuit het gezichtspunt 2002: Fantastisch boek, dit moet je gelezen hebben. Het maakt een einde aan veel onzin die nu nog ronduit verkondigd wordt.

De review vanuit het gezichtspunt 2018: Meh… langzaam boek, eindeloos gezever over bekende thema’s. Veel gepreek over de eigen “inzichten” die geheel niet onderbouwd worden. Bij tijden werd me dit te veel en stapte ik wat vlugger door de text heen. Ik ben wel een paar interresante dingen tegengekomen, maar die maken het boek het lezen niet echt waard.

Het grootste probleem in het boek is het voortdurende ‘gemoraliseer’ van de eigen mening. Pinker probeert een brug te slaan tussen het impliciete nihilisme en de betekenis die religie aan je leven kan geven. En faalt daarin spectaculair (imo natuurlijk). Ik had eigenlijk een wat meer wetenschappelijk onderbouwd boek verwacht, maar het gaat overwegend om de vraag hoe we betekenis kunnen geven aan een leven dat in essentie (volgens Pinker) zinloos is.

Het boek geeft wel goede argumenten in de (toenmalige) discussie over nature vs nurture. En indien er een conclusie is dan zie ik deze als: 50% Natuur en 50% cultuur. Maar let wel, 50% cultuur, niet “nurture”. Het blijkt onmogelijk te zijn om mensen te vormen naar een ideologisch beeld, maar mensen vormen zich wel naar de cultuur waarin ze ondergedompeld zijn. Maar dan de cultuur van hun peer-groep, i.e de cultuur van de groep waarin ze opgroeien. Niet de overheersende cultuur van de samenleving.

Dit laatste punt is voor mij de reden om te zeggen dat het boek niet geheel waardeloos is. Want nu -in 2018- is veel van de informatie al lang en breed bekend (al is deze nog niet overal geaccepteerd). Maar het inzicht dat een nieuwe generatie het gevolg is van 50% genetisch en 50% cultuur van hun peer-groep is zowel nieuw (voor mij) als ook betekenisvol.

Hoewel de peer-groep niet in het boek gedefinieerd is, zou ik gevoelsmatig zeggen dat de peer groep +/- 5 jaar rond de eigen leeftijd ligt. Iedere generatie begint dus niet bij nul, maar krijgt een deel mee van de cultuur van de oudere leden van de peer-groep. Dit is -denk ik- een redelijke verklaring voor wat we in de samenleving zien. Tot nog toe was me de samenhang tussen het veranderen van de cultuur en de invloed van externe factoren niet echt duidelijk. Maar deze verklaring vind ik wel aannemelijk.

Is het boek het waard om gelezen te worden? Hmm… nee, nu niet meer. Het is te ver achterop geraakt. Die paar interresante dingen die er wel in zitten maken het de moeite van het lezen niet waard. En het voortdurende gemoraliseer ging mij flink op de zenuwen werken.

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Ik ben op dit moment bezig om de artikelen over r/K Selectie theorie aan te passen of nieuw te schrijven. Zelf vind ik deze theorie belangrijk genoeg om het zo goed mogelijk te willen verwoorden, en de bestaande artikelen zijn niet optimaal. Een tweede poging dus. De artikelen zijn nog niet af, maar het is er wel de oorzaak van dat ik vandaag geen materiaal voor een nieuwe post heb.