Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Maart

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Posts

Waarom geloven we dingen?

Waarom geloven we dingen? Dit is niet religieus bedoelt, maar het heeft ook betrekking op religie. Zoals in de vorige post, we zouden iets kunnen geloven omdat het waar is. Maar dan stoot je al snel op het probleem dat we nooit iets met zekerheid voor waar kunnen aannemen. De post-modernistische val.

We geloven dingen juist omdat we nooit met zekerheid iets kunnen weten. Tenslotte verlangt geloven geen bewijs.

Na de verlichting is geloven (zowel religieus als niet religieus) in het verval gekomen. Men wilde voor alles een bewijs zien. Maar we weten inmiddels dat dit niet mogelijk is.

Of we het willen of niet, de mens is gemaakt om te geloven. Geloven is een heuristiek. Een vuistregel. We hebben dan wel geen zekerheid, maar we weten uit ervaring dat er op zo-en-zo’n manier resultaten te verkrijgen zijn.

De uiteindelijke arbiter voor het geloof dat we in ons dragen is de evolutie. Skin in the game zou Nicholas Taleb zeggen. (Op dat boek kom ik nog eens terug)

Wanneer we iets geloven dat slecht voor ons is, dan zal uiteindelijk dat geloof uitsterven. Of beter gezegd, de mensen die dat geloven hebben sterven uit, en zo verdwijnt ook wat ze geloven. Al moeten we dit ook uitstrekken tot de samenleving. Als iets dat we geloven de samenleving ondermijnt, ook al is het positief voor een individu, dan nog zal dat geloofde verdwijnen wanneer die samenleving verdwijnt.

We geloven dus iets, omdat het goed voor ons is. En gezien de duur van de menselijke beschaving zouden we inmiddels vrij goed moeten weten welke dingen we het beste geloven.

Maar dat is slechts 1 antwoord. Er is nog een tweede.

Het tweede antwoord is nogal duister: sommige dingen geloven we omdat iemand ons dat heeft “aangepraat”. Dat is gevaarlijk, want we kunnen er zeker van zijn dat die persoon (of personen) dat uit eigen interresse gedaan hebben. Immers zij geloven zo te moeten handelen omdat dat hun overlevingskansen sterkt. Ook al is dat nadelig voor onszelf.

We kunnen beter voorzichtig zijn met dat wat we van iemand overnemen. Alleen dingen die zich in de loop der tijden hebben bewezen zouden we moeten geloven. “Moderne” geloven (gelijkheid, socialisme, sektes, politiek, ideologieën etc) zijn allemaal verdacht. Niet één van deze heeft de test des tijds ondergaan. Dit is nog het meest duidelijk bij geloven die van tijd tot tijd steeds opnieuw opduiken (bv socialisme). Deze verdwijnen niet voor niets keer op keer. Vaak met een enorm verlies aan mensenlevens. Als een geloof voortduren opduikt en verdwijnt, dan is afhoudendheid het beste antwoord.

PS: Het is niet zo dat we zouden moeten weten waarom een geloof goed voor ons is. Wanneer een geloof eeuwen oud is, dan mogen we er van uitgaan dat deze goed voor ons is. Ook al is het een absoluut raadsel waarom.

Waarheid versus wetenschap

Misschien ken je het gevoel wel, je hoort iets, en je krijgt het gevoel dat iets ‘klik’ doet, en je snapt ineens waarom iets is als het is. Wat ik me afvraag is waar dat “klik” of “Aha!” gevoel ontstaat.

Emoties zijn er in vele soorten en maten. Is het Aha! gevoel ook een emotie? Ik denk het wel, het geeft voor mij ten minste een goed gevoel wanneer ik iets opeens denk te begrijpen.

Maar waarom voelen we deze emotie?

De reden waarom ik dit mysterieus vind komt door een soort kip-en-ei probleem. Als we iets nog niet kennen, hoe kan het dan dat we denken te herkennen dat een verklaring juist is? Er is immers nog niets in ons brein aanwezig waarmee de nieuwe informatie vergeleken kan worden. Zou dat er zijn, dan zouden we het ‘iets’ al lang begrepen moeten hebben.

Daarbij komt nog een ander probleem: hoe weet ik of dit Aha! moment correct is? Ik voel het wel als “nu snap ik het”, maar dat is op zich geen garantie dat het gevoel terecht is. Misschien heb ik het wel helemaal verkeert! Ook al voelt het nog zo correct.

Ik moest hieraan denken bij de recente interviews met de brein-professor Richard Haier die ik hoorde. Eén van de dingen die me opviel in die gesprekken is dat wanneer we beter worden in iets, ons brein minder energie nodig heeft voor diezelfde taak. Zou het dan kunnen zijn dat een Aha! moment dat moment is waarop ons brein een nieuwe verbinding legt, en deze een lagere energie toestand nodig heeft. En mogelijk komt er hierdoor in het brein dopamine vrij die de nieuwe verbinding versterkt én ons het goede gevoel geeft.

Nu ben ik geen brein wetenschapper en ik weet al lang dat simple verklaringen meestal niet juist zijn. Dus neem het bovenstaande vooral met een korrel zout.

Wat ik eigenlijk wilde zeggen in deze post is dit: vertrouw er niet op dat een Aha! moment ook inderdaad terecht is. Blijft skeptisch dat het zojuist gewonnen inzicht correct is.

In de samenleving vinden we vele waarheden, waarheden waarvan de mensen zelf overtuigd zijn van de correctheid. Maar het voelen van waarheid is een emotie. Geen bevestiging van het bestaan van een objectieve waarheid die herkent is. Wetenschap houdt zich bezig met het zoeken naar objectieve waarheden. Waarheden die blijven bestaan ook als we er niet langer in geloven. Maar we weten inmiddels ook wel dat de wetenschap enkel kan bewijzen dat dingen niet waar zijn. En de wetenschap komt dichter bij de absolute waarheid door voortdurend nieuwe postulaties op te stellen en die vervolgens te proberen te ontkrachten.

Ik denk dat vele waarheden in de samenleving er van zouden profiteren wanneer we daar ook eens wetenschappelijke principes op los zouden laten…

Immigratie, IQ en cultuur

Er zijn binnenkort enkele werkzaamheden aan de elektra in ons huis. De webserver zal dan ook tijdelijk uitgeschakeld worden. Hoe lang, hoe vaak en wanneer zal een verrassing zijn.

Het volgende artikel is toegevoegd onder Politiek -> Immigratie, IQ en cultuur

Er is binnen Alt-Rechts een duidelijke trend om het IQ niveau van immigranten als probleem oorzaak aan te wijzen voor de problematiek rond de immigranten. Dit is waarschijnlijk overgewaaid uit de Amerikaanse problematiek, daar zie je deze discussie regelmatig oplaaien. Maar niet alleen is de Europese situatie anders, ook de identificatie van het IQ als het probleem punt is niet correct imo.

In Amerika is het zo immigranten bijna onmiddellijk kunnen stemmen. Het is daar niet nodig om jezelf via een officiële ID-kaart of Paspoort te identificeren. Een rijbewijs is genoeg, en die wordt zo ongeveer aan iedereen die het wil uitgegeven. In Amerika lijkt Alt-Rechts bang dat de lagere IQ’s links stemmen en er zodoende geen kans meer zal zijn voor de conservatieve Amerikaanse waarden. Dit probleem is er in Europa niet omdat immigranten vaak helemaal geen stemrecht hebben, of alleen op lokaal niveau.

Maar net als in Amerika is er ook in Europa het probleem dat immigranten niet of slechts in uitzonderingsgevallen integreren in de bevolking. Dat men hiervoor op het IQ teruggrijpt als de belangrijkste verklaring is imo echter fout.

Het is wel zo dat de immigranten uit landen komen waar het gemiddelde IQ veel lager ligt dan in west europa. En het gemiddelde IQ van de immigranten ligt dan ook niet op Europese waarden. In veel gevallen ligt het IQ rond het criminele IQ (85), een hogere criminaliteit is daarom deels wel verklaarbaar middels het IQ. Maar niet de integratie problemen.

Daarvoor zie ik twee mogelijke oorzaken. Ten eerste is daar de IQ meting zelf. Of beter gezegd de duiding die daaraan wordt gegeven. Ik twijfel er niet aan dat de wetenschappers de test zelf grondig hebben voorbereid en uitgevoerd. Maar in het westen kennen we landen met een gemiddeld IQ van 100 en in Afrika zijn er landen met een gemiddeld IQ van beneden de 70. Dit feit alleen al geeft mij aanleiding om te vermoeden dat er iets verkeert moet zijn met de duiding. Met een IQ beneden de 70 gelt je als licht zwakzinnig in Nederland. Maar in Afrika zijn er landen waar het het gemiddelde IQ lager ligt dan dit. Toch functioneren ook die landen, de mensen wonen en werken daar (naar andere normen) maar ik heb het er maar moeilijk mee om te denken dat ze daar allemaal ‘licht zwakzinnig’ zijn. Anders gezegd, ik denk dat wanneer we licht zwakzinnigen naar NL maatstaven naar die landen zouden sturen, ze daar net zo min zouden kunnen functioneren als hier. Ofwel, ik denk dat een IQ van 70 in Guinea en een IQ van 70 in Europa niet vergelijkbaar zijn.

De IQ test meet waarschijnlijk wel de mate waarin de hersenen een bepaalde set van problemen kunnen oplossen, maar ze meet imo niet de mate waarin de mensen een functionerende samenleving kunnen opbouwen. Dat moeten wel twee heel verschillende dingen zijn.

Ten tweede zie ik een duidelijk verschil tussen samenleving en individu. Een samenleving is niet het opgetelde van alle individuen, maar er zit een ‘meta’ factor in de samenleving. De samenleving is meer dan de som van de individuen. Is ieder individu uniek vanwege de enorme hoeveelheid connecties die er mogelijk zijn in zijn brein, zo is ook de samenleving uniek vanwege de wederzijdse invloeden van de mensen op elkaar. Er ontstaat daardoor een soort ‘buiten menselijke intelligentie’. Of wellicht zou ik dat ‘inter-menselijke intelligentie’ moeten noemen.

De beschrijving die daar het dichts bij komt is ‘cultuur’. Samenlevingen hebben een eigen ‘operating systeem’ die we cultuur noemen. (Ten minste is de cultuur daar een deel van) En dit operating systeem heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Iedere samenleving ter wereld heeft een eigen cultuur ontwikkelt die ter plekke optimaal is. Strikt wetenschappelijk gezien -evolutie- hoeft dat niet optimaal te zijn, maar het is wel de beste cultuur die ter plekke ontstaan is.

Zelf ben ik er van overtuigd dat cultuur op een onderbewust niveau in iedereen aanwezig is. Het wordt gedurende de kindsheid aangeleerd, en ik verwacht dat het deels zelfs in de genen is overgegaan.

En daar zie ik het ware probleem van migraties.

Wanneer een persoon als eenling in een andere cultuur terechtkomt, dan zal hij zich voldoende kunnen aanpassen om daar te overleven. Hij zal de vreemde cultuur nooit eigen worden, maar als hij kinderen krijgt (uit een huwelijk met iemand uit de lokale cultuur) dan zal het toch niet lang duren voordat zijn eigen cultuur verdwenen is en zijn klein kinderen zullen vrijwel volledig in de lokale cultuur zijn opgegaan.

Dit gebeurt echter niet wanneer er grote groepen migranten bij elkaar blijven wonen. Zij behouden dan hun eigen cultuur en integreren niet. Zelfs niet over vele generaties.

Het IQ heeft daar niet veel mee te maken. Zo zijn er onderzoeken geweest onder hoogopgeleiden in een vreemde culturen, en ook zij bleken -zelfs als ze in de lokale cultuur waren opgegroeid- nog steeds hun oorspronkelijke cultuur te verkiezen. Ondanks het feit dat ze vrij goed waren geïntegreerd. Diversiteit is daarmee een ander woord voor “strijd der culturen”.

Toch is ook IQ wel belangrijk, maar voor geheel andere redenen. IQ is namelijk (samen met zorgvuldigheid) de grootste factor die voorspelt hoe succesvol iemand zal zijn … relatief tot de andere personen binnen de cultuur!.

Dan lijkt wel duidelijk waarom immigratie niet tot assimilatie maar tot spanningen leidt. De migranten blijven in hun eigen cultuur, en maken zo al helemaal geen kans om te integreren in het gastland. En ze worden daartoe ook niet gemotiveerd omdat ze geen kans maken in de lokale cultuur. De problemen zullen zich enkel opstapelen. En dat kan voor geen van beide partijen de ideale oplossing zijn.

IQ

Het volgende artikel is toegevoegd onder Psychologie -> IQ

Ik vind IQ een fascinerend onderwerp. En de maatschappij zou veel meer kunnen profiteren van de nieuwste resultaten uit het IQ onderzoek. Het IQ onderzoek tegenwoordig gebruikt heel vaak de letter ‘G’ om de efficiëntie van het brein aan te duiden. De efficiëntie is iets anders dan het IQ, maar het IQ is heel sterk afhankelijk van G. Zo sterk dat we in het westen IQ als plaatsvervanger voor G kunnen gebruiken.

Het meest opvallende -en voor veel mensen vervelende- is dat IQ voor het overgrote deel genetisch bepaalt is. Net als de haarkleur, de vorm van de neus, de lengte van de armen etc. Dit wordt bevestigd door onderzoek met ééneiige tweelingen (opgevoed in verschillende gezinnen) maar ook door het moderne DNA onderzoek. Al is het niet zo dat er slechts 1 gen verantwoordelijk is voor het IQ, maar een hele reeks (onlangs las ik iets over een onderzoek waarbij 52 genen gevonden waren, die echter slecht voor een klein deel van de IQ verschillen verantwoordelijk waren).

Nu is het niet zo dat we vanaf geboorte over ons maximum IQ beschikken. Hier is tijd voor nodig. Maar het genetisch bepaalde IQ is de bovengrens. Hoger zullen we nooit komen. De manier van opvoeden is in hoge mate bepalend hoe we naar onze limiet toe groeien. Dit is belangrijk, dus nogmaals:

De manier van opvoeding bepaalt hoe snel we ons maximale IQ bereiken

Het kan daarom wel een tijdje duren. Maar het IQ op 50 of 60 jarige leeftijd is bijna geheel genetisch bepaalt. Op bv 12 jarige leeftijd kan het IQ een flink stuk lager zijn dan de persoonlijke limiet. Met name een vrije, geweldloze en consistente opvoeding kan het bereiken van de persoonlijke IQ limiet enorm versnellen.

Dat zal dan ook de reden geweest zijn waarom onderzoekers zo lang dachten dat we IQ konden verhogen door opvoeding. Want dat kan! Alleen kan het niet boven het persoonlijk maximum uitkomen. Kinderen vroeger naar school sturen heeft geen enkel effect. Al dat soort programma’s zijn mislukt. Erger nog, ik ben bang dat de manier waarop het onderwijs plaatsvind remmend werkt op de IQ ontwikkeling. Vooral voor kinderen met een hoge IQ limiet. Tenslotte is de enigste manier om een ‘standaard product’ uit de school te laten komen het terughouden van de ontwikkeling van de hoogste IQs. De laagste kunnen we (nog) niet verhogen.

Ik schrijft nog niet omdat er een goede hoop is dat we dit in de toekomst wel kunnen. Al zijn er mij op dit moment nog geen concrete oplossingen bekend.

Enkele getallen en feitjes:

(Ik heb niet altijd een wetenschappelijk artikel waarin dit staat, soms komen de feitjes uit podcasts o.i.d. die ik op goed vertrouwen overneem)

IQ Beschrijving
83 Het Amerikaanse leger heeft in zijn tests vastgesteld dat mensen met een IQ lager dan 83 geen positieve bijdrage kunnen leveren aan de doelen van het leger.
85 Rond dit IQ vinden we de meeste criminelen.
90 Dit is ongeveer de grens waarboven mensen instructies kunnen lezen en opvolgen.
93 Dit gemiddelde IQ wordt nodig geacht om de westerse samenleving te laten blijven functioneren.
102 Het gemiddelde IQ van de autochtone nederlanders
107 Het gemiddelde IQ in China an Japan
115 Het gemiddelde IQ van de Ashkenazi joden, de groep met het hoogste gemiddelde IQ
120 Met een IQ van 120 of hoger kan men zo ongeveer elk beroep kiezen. Het IQ is niet langer beperkend.
  • Het IQ van 15% van de mensen is lager dan 85
  • Het IQ van 15% van de mensen is hoger dan 115
  • Communicatie tussen mensen met een IQ verschil groter dan 30 punten verloopt vrijwel altijd zeer moeizaam.
  • Het gemiddelde IQ van mannen is iets hoger dan van vrouwen, maar vrouwen hebben een hoger gemiddelde voor communicatie en mannen een hoger gemiddelde voor wiskunde/techniek.
  • De verdeling van het IQ bij mannen en vrouwen verschilt: bij mannen is de verdeling vlakker, bij vrouwen juist enger. Dwz dat we minder vrouwen vinden bij de lage IQs maar ook dat we minder vrouwen vinden bij de hoge IQs.
  • Het IQ van een persoon is één van de twee belangrijkste factoren voor het success in het leven. (De andere is zorgvuldigheid)

Ik heb het voornemen om deze lijst met getallen en feitjes uit te breiden bij gelegenheid.

Vrije handel

Er was eens een land. En in dat land woonde een uitvinder. Die uitvinder was wellicht de slimste man op aarde. Hij bedacht iets dat letterlijk iedereen wilde hebben. Hij werd daarmee de rijkste man op aarde. Dit zorgde er voor dat het land waarin hij woonde ook het rijkste land op aarde werd. Iedereen die op de een of andere manier met de uitvinding te doen had werd steenrijk. Maar er stroomde zoveel geld het land binnen dat het prijsniveau in dat land steeg en steeg en steeg.

Niet iedereen had met die uitvinding te doen. Het grootste deel van de bevolking had wel te maken met de prijsstijging maar had geen direct aandeel in de geldstroom. Hun koopkracht daalde, en ze waren gedwongen om hun werk duurder te verkopen. Dit zorgde er voor dat ze hun producten (die niets met de uitvinding te doen hadden) niet langer konden exporteren. En ze verloren ook de concurrentie met de import uit het buitenland, die voortdurend goedkoper werd. Hun afzetmarkt verdween, en vele werden werkloos.

Ondertussen bleef de uitvinding er voor zorgen dat er steeds meer geld het land binnen stroomde.

Er was een oplossing nodig: een belasting op de uitvinding (en de hele productie keten daarvan) was het gevolg.

Dit belastinggeld werd verdeelt onder de werklozen. Iedereen kon nu weer eten.

Maar de mens leeft niet bij eten alleen. De werklozen bleven werkloos en hun levenskwaliteit ging met sprongen naar beneden. Ook al werd het land rijker en rijker.

Tot er op een dag een man opstond en zei: STOP! Zo kan het niet langer. We moeten een import belasting gaan heffen om de import van goedkope goederen te stoppen, zodat iedereen weer werk in eigen land kan krijgen.

Dit idee was niet welkom bij de banken en de elite die van de uitvinding profiteerden. Wel bij de werklozen.

Door de importbelasting werd de interne markt sterker, de lonen stegen, en ja… de prijzen stegen ook. Maar dit was OK want de lonen bleven mee stijgen. De elite (en bankiers) waren hiermee niet gelukkig want hun koopkracht nam juist af: zij haalden hun inkomsten uit de geldstroom uit het buitenland en de waarde daarvan begon nu te dalen.

Het verhaal kent een gelukkig einde: de import belasting zorgde er voor dat de welvaart in het land beter werd verdeelt, zonder extra belastingen en uitkeringen. En de mensen waren weer gelukkiger omdat ze voor zichzelf konden zorgen.

Is dit slechts een verhaaltje?

Of vertellen de “economen” verhaaltjes?

Is een vrije handel echt de beste oplossing?