Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
September

Politiek: ideologie, deel 3

Politiek: ideologie, deel 2

IQ - een interresante theorie

Politiek: ideologie

Politiek: theorie

Libertarisme en ostracisme

Politiek: consequenties

Politiek: theorie

Blok eindigt politieke carriere?

Libertarisme en self-ownership (deel 5)

Libertarisme en het NAP (deel 4)

Augustus

Libertarisme en de schuld vraag (deel 3)

Geen libertarisme, maar wat dan? (deel 2)

De onmogelijkheid en onwenselijkheid van het libertarisme (deel 1)

Waarom mannen een iets hoger gemiddeld IQ hebben dan vrouwen

IQ verdeling en na-apen

Framing

Vrijheid van meningsuiting

Rationeel

Social media and feedback

Boek: Why We Sleep

Individualisme en Christendom

Individualisme en nihilisme

De efficiëntie van een groep

Muziek

De 50% problematiek

Juli

Het primaire probleem in de samenleving

Het cirkeltje is rond

Nieuwe r/K Theorie artikelen

Het minimumloon

Iedereen is slim, behalve Trump...

Links, rechts en model versus realiteit

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

BTC: waar staan we nu?

Trump en energie

Boek: The Blank Slate

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Het gemeenschappelijk bezit experiment

Jordan Peterson over rechts

NAP en de heersende moraal

Juni

Propertarisme: Geen NAP - deel 2

Zwart wit in de reclame

Waarheid in de samenleving

Het model is niet de werkelijkheid

Wat is de oorzaak van globalisme?

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Posts

Politiek: ideologie, deel 3

Deel 1

Deel 2

Het thema ideologie blijft me bezighouden. Er is namelijk nog een verdere onderverdeling aan te brengen tussen de ideologieën. Namelijk daar waar een ideologie de productiviteit van een samenleving aantast.

Dat wil zeggen de ideologie brengt niet alleen kosten met zich mee, maar wanneer de ideologie in de praktijk gebracht wordt verlaagt de ideologie de productiviteit van de samenleving. Zolang een ideologie alleen kosten met zich meebrengt is er sprake van een parasitaire ideologie, maar wanneer de ideologie ook nog eens de gezondheid van de gastheer aantast moeten we dit als een virale ideologie zien.

Dat levert ons drie categorieën van ideologieën op:

  1. De helpende ideologie: deze brengt onder de streep meer op dan ze kost. Zie deel 2 voor voorbeelden.
  2. De parasitaire ideologie: deze kost iets, maar tast de primaire productie processen niet aan. Deze ideologie kan deel gaan uitmaken van de cultuur. Voorbeelden zijn kunst, kleding, architectuur etc.
  3. De virale ideologie: Deze brengen niet alleen kosten met zich mee, maar verlagen ook nog eens het productie niveau. Een voorbeeld is het communisme.

De doodsspiraal uit het eerste deel is onvermijdelijk voor de virale ideologieën.

Politiek: ideologie, deel 2

Na het eerste deel zou je de indruk kunnen krijgen dat elke vorm van ideologie ongewenst is.

Maar daar ben ik niet zo zeker van.

Een wereld zonder ideologie zou evolueren naar een mechanistische samenleving waar alle interacties verlopen lang min of meer vastgestelde regels. De regels zouden evolueren naar de beste darwinistische oplossing.

Daar zie ik 2 mogelijke nadelen: 1) Het zou een kille samenleving kunnen worden. En 2) misschien zijn er efficiëntere oplossingen denkbaar.

Betreffende kilheid: Een efficiënte huiskamer is niet gelijk aan een gezellige huiskamer. Hetzelfde zou voor de samenleving kunnen gelden. Het is niet echt mogelijk om hierover te speculeren, ik wil enkel zeggen dat dit een mogelijkheid is en dat het iedere samenleving vrij staat voor de één of andere vorm van ideologie te kiezen in overeenstemming met hun cultuur. Wel moet men zich van de dynamiek van ideologieën bewust zijn zoals in het eerste deel beschreven.

Een interessantere vraag is of het mogelijk is dat een ideologie meer voordelen oplevert dan ze kost.

Ten eerste zou een ideologie kunnen werken als een smeermiddel in een machine. Ik denk hier aan een soort inkomsten herverdeling die de laagste groepen in de hiërarchie niet aan hun lot overlaat en zo voor onvrede zorgt, maar die door die herverdeling een buy-in bewerkstelligt die deze groepen er van weerhoudt te rebelleren. Overigens denk ik niet dat zo’n herverdeling gratis zou moeten zijn zoals tegenwoordig, maar dat is een ander thema.

Een tweede mogelijkheid zou het vangnet principe kunnen zijn: door een vangnet onder de samenleving aan te brengen zouden (beginnende) ondernemers risco’s kunnen nemen die zonder dit net onacceptabel zouden zijn. Al mag dat net natuurlijk niet in de weg staan van de darwinistische selectie voor ondernemers. Het is natuurlijk nog de vraag of dit echt zou werken, maar ik zou dit niet op voorhand willen uitsluiten. Één van de gedachtes hierachter is dat in een volwassen economie er een zekere starheid optreedt, een weerstand tegen veranderingen. Door een vangnet aan te brengen en zo meer mogelijkheid tot experimenteren te geven kunnen we deze starheid wellicht wat verminderen middels het verhogen van de toevalsfactor. Dit zou de gehele economie flexibeler maken en zo de gelegenheid geven op een hoger niveau te komen.

(In de wiskunde spreekt men over locale maxima die van elkaar gescheiden worden door minima. Wanneer men op een lokaal maximum zit kan men enkel naar een hoger maximum komen door eerst een minimum te doorkruisen. Dit kan bereikt worden door de toevalsfactor te verhogen.)

Het bovenstaande moet enkel illustratief gezien worden. Ik wil hiermee aantonen dat de volledige afkeer van elke vorm van ideologie niet de onvermijdelijke conclusie zou moeten zijn van deel 1.

IQ - een interresante theorie

Ik las onlangs ergens dat het verschil tussen hoog en laag IQ vooral te vinden zou zijn in het aantal fouten in het DNA. De theorie is dat iemand met een hoger IQ minder fouten in zijn DNA heeft.

Dat vind ik een interessante theorie, en het zou een paar effecten kunnen verklaren waar ik tot nog toe geen goed model voor had. Met name de veranderingen in het gemiddelde IQ van een bevolkingsgroep.

De hoeveelheid fouten in het DNA hangt ten minste af van twee factoren: de fouten in het DNA van de ouders (man en vrouw) en nieuwe geïntroduceerde fouten. Het aantal fouten dat nieuw geïntroduceerd wordt is waarschijnlijk niet zo erg hoog, maar het mechanisme dat de DNA strengen van de beide ouders samenvoegt kan zowel fouten uit beide DNA strengen accumuleren als ook die fouten juist overslaan. Uitschieters in IQ kunnen ontstaan wanneer de ouders pech of geluk hebben bij het samensmelten van de DNA strengen. En wel ongeacht het IQ van de ouders!

Wel is het natuurlijk waarschijnlijker dat wanneer de ouders minder fouten hebben (een hoger IQ hebben) ook hun kinderen een hoger IQ zullen hebben. Maar garanties zijn er niet.

Het zou mogelijk moeten zijn om een vergelijking van het DNA van de ouders (in spe) te maken en te zien hoe groot de kans op een hoog IQ of laag IQ kind is. Wanneer bijvoorbeeld beide ouders dezelfde fouten in het DNA hebben, dan kan het kind alleen maar een lager IQ krijgen dan de ouders. Het zal namelijk de fouten van de ouders overnemen, en eigen fouten toevoegen.

Hebben de ouders niet overeenkomende fouten, dan bestaat ten minste de mogelijkheid dat het kind geen van fouten van de ouders erft en zo een zeer hoog IQ kan verkrijgen.

In principe zou het zelfs mogelijk moeten zijn om dit bij in-vitro bevruchting vast te stellen voor de implant bij de moeder plaatsvind(!). De consequenties daarvan laat ik aan je eigen fantasie over…

Er is natuurlijk wel ruimte voor verschillende bevolkingsgroepen om verschillende maximum IQ’s te hebben wanneer hun DNA van andere bevolkingsgroepen principieel verschillend is. Ik heb hierover echter geen onderzoek gezien en heb er dan ook geen oordeel over.

Zoals ik in het begin schreef, dit kan verklaren waarom het gemiddelde IQ van bevolkingsgroepen lijkt te verlopen over de tijd. Het maximum IQ zou onveranderd blijven, maar het gemiddelde kan variëren over tijd. Ik zie twee mogelijke factoren: de voorkeur van de vrouw, en de leefomstandigheden.

De voorkeur van de vrouw kan een attractor creëeren. Een attractor is een begrip uit de chaos theorie die een voorkeurs locatie beschrijft. Voorbeeld: stel dat fysiek sterke mannen vaak een IQ van 95 hebben (bijvoorbeeld omdat mannen met hogere IQs minder behoefte hebben aan fysieke fitness) en stel dat een groep vrouwen aangetrokken worden door fysiek sterke mannen. Dan zal deze bevolkingsgroep een IQ attractor ervaren van 95.

Wanneer vrouwen worden aangetrokken door verbaal sterke mannen (gemiddeld IQ 115) dan zal 115 ook een attractor hebben voor die bevolkingsgroep.

En wanneer de voorkeur van vrouwen veranderd, dan zal ook het gemiddelde IQ van de bevolkingsgroep mee veranderen. Zonder dat dit een invloed heeft op het maximum IQ van de groep(!)

Met andere woorden, het gemiddelde IQ van een bevolkingsgroep kan over tijd veranderen zonder dat hiervoor een fysieke veranderingen nodig is.

Dit zou een verklaring voor het Flynn effect kunnen zijn.

Het tweede effect zou in de leefomstandigheden kunnen zitten. Bijvoorbeeld de leeftijd waarop kinderen geboren worden kan een belangrijke rol spelen. We weten dat bij oudere vrouwen het risco op mutaties in het DNA toeneemt, dit zou IQ verlagend kunnen werken (en er zijn inderdaad onderzoeken die concluderen dat het IQ van de eerstgeborene enkele punten hoger ligt dan de volgende kinderen).

Maar ook secundaire factoren als de kwaliteit van de voeding kunnen een rol gaan spelen. Of het stress niveau’s van de ouders. etc.

In het natuur vs opvoeding (nature vs nurture) debat gaat hiermee de deur weer een klein beetje open in de richting van nurture. Maar dan wel over generaties gezien, niet zozeer in individuele gevallen.

Politiek: ideologie

Wat is de dynamiek van ideologie?

Om het begrip ideologie beter te begrijpen zijn de relaties met wetenschap en religie van belang.

Wetenschap is het process waarmee we de werkelijkheid proberen te beschrijven. De wetenschap stelt hypotheses op, en test de voorspellingen van de hypotheses. Klopt de hypothese, dan wordt deze voorlopig als beschrijving van de realiteit aangenomen. Voorlopig, want de wetenschap staat en valt met eliminatie. Elke nog niet gefalsificeerde hypothese blijft een hypothese, wachtend op falsificatie. Op deze manier tracht de wetenschap steeds dichter bij de realiteit te komen.

Religie ontstaat door het zoeken naar de oorzaak of verklaring voor waargenomen fenomenen en de poging om hieruit een wereldbeeld (model) te creëren. In tegenstelling tot de wetenschap blijft religie op het vlak van fenomenen. Wetenschap probeert fenomenen te ontleden in bestanddelen, religie blijft holistisch in aanpak. Maar zowel religie als wetenschap zijn gebaseerd op de realiteit. Religie past zich daarbij ook aan aan de werkelijkheid, al is dit process vele malen langzamer dan de wetenschap en worden conflicten in het model (de religie) vaak niet nader onderzocht zolang deze geen relevantie voor het dagelijks leven hebben.

Een ideologie heeft overeenkomsten met religie, maar waar religie een zekere objectiviteit bezit is een ideologie volledig subjectief. Waar religie en wetenschap proberen om de realiteit te begrijpen probeert een ideologie de realiteit te conformeren aan een subjectief wereldbeeld. Een ideologie heeft dan ook geen corrigerende mechanismen. Wanneer de werkelijkheid en een ideologie in conflict zijn en dit conflict groot genoeg is zal de ideologie altijd het onderspit delven.

In discussies kunnen we soms het argument horen dat de realiteit niet vaststelbaar is en dat dus alles een ideologie is. Maar deze claim gaat aan de corrigerende mechanismes van wetenschap en religie voorbij. En wanneer een ideologie ook corrigerende mechanismes aanbrengt, dan is het niet langer een ideologie.

Omdat een ideologie niet overeenkomt met de werkelijkheid, en de ideologie per definitie star is zitten er kosten aan een ideologie. Deze kosten komen tot stand omdat de werkelijkheid een realiteit oplevert die niet in overeenstemming met de ideologie is en er daarom extra werk moet worden uitgevoerd om de gewenste uitkomst te laten ontstaan.

[1] Een ideologie veroorzaakt extra kosten voor de samenleving.

Deze kosten verschillen per ideologie. Naarmate de ideologie verder van de realiteit af staat worden de kosten groter.

[2] Een ideologie houdt op te bestaan wanneer de kosten niet langer opgebracht kunnen worden.

Dit kan vrijwillig, of door het uitsterven van de mensen die de ideologie aanhangen of tolereren. In het ergste geval door het uitsterven van de samenleving of cultuur die de ideologie aanhangt.

Uit [1]: deze kosten maken een samenleving minder competitief. Het is mogelijk voor een ideologie om uit te sterven door concurrentie met andere samenlevingen die efficiënter zijn.

Uit [2]: Een samenleving met hoge productiviteit kan extreem ideologisch worden. Wel zal dan een groot deel van de overtollige productiviteit worden gebruikt voor het instandhouden van die ideologie.

Een ideologie kan zichzelf instandhouden door een ogenschijnlijke bevestiging van deze ideologie. I.e. door ideologisch gedrag te belonen wordt de ideologie bevestigd en versterkt. Dit creëert een zichzelf instandhoudende cyclus. Het is dan ook bijna onmogelijk een ideologie die eenmaal in de cyclische fase zit te stoppen. In de meeste gevallen zal deze tegen harde grenzen moeten oplopen die door de realiteit gegeven worden.

De verschuiving

Socialisten zijn zonder uitzondering ideologisch in aanleg. De natuur is darwinistisch en principieel meritocratisch.

Liberalen zijn niet per se ideologisch, al zullen ze wel bereid zijn ideologische standpunten in te nemen cq ondersteunen wanneer dit ‘winst’ oplevert.

Rechts kan religieus zijn, maar is vrijwel zonder uitzondering meritocratisch.

Wanneer we de r/K theorie hierbij betrekken wordt duidelijk hoe de verschuiving van rechts naar links kan verlopen naarmate een welvaartssituatie langer aanhoudt.

De doodsspiraal

Wanneer de productie capaciteit toeneemt (welvaart) ontstaat er meer ruimte om de kosten van een ideologie op te vangen. Hierdoor neemt het ideologisch gehalte in de samenleving toe. De politiek verschuift naar links. Dit creëert de omstandigheden waar epigenetische factoren de mensen meer r-select maakt. Dit zorgt voor een verdere verschuiving naar ideologische waardes. Meer r-selectie, meer ideologie etc, de vicieuze cirkel is rond.

Dit gaat zolang door tot de kosten voor verdere ideologische verschuiving niet langer gedragen kunnen worden. De levensstandaard stagneert of neemt af, maar de wens naar nog meer ideologie is sterker dan ooit tevoren. Dit levert spanningen op die zich vroeg of laat zullen ontladen langs de breuklijnen in de samenleving. Breuklijnen die door de ideologische kosten verdekt zijn gebleven.

De grote vraag is: Kan een samenleving zich terugvinden naar een minder ideologische vorm zonder dat het tot een ontlading van de spanningen voert?

Ik ben niet erg positief over de kansen daarop. Bedenk dat de samenleving nu sterk r-georiënteerd is en r-strategen zullen hun voortplantingsstrategie niet willen opgeven ten behoeve van K-strategen. Men is daartoe biologisch niet in staat. Om de r-strategen om te vormen naar K-strategen (voor zover dit al mogelijk is) is een stress rijke omgeving nodig. Met name de amygdala moet sterk onder druk staan. Dit soort situaties treedt eigenlijk alleen op gedurende revoluties of regelrechte hongersnoden.

Er zijn op dit moment echter ook hoopgevende factoren: het internet maakt een hoop dingen mogelijk die vroeger onmogelijk zouden zijn geweest. Dus wellicht dat het toch lukt?

Toevoeging: Deel 2 (link wordt actief op 20 sept)

Politiek: theorie

Ik heb de vorige post over dit onderwerp uitgebreid met de volgende twee punten:

Hiërarchie

[4] Elke groep organiseert zichzelf hiërarchisch

In de natuur heeft de hiërarchische structuur zich bewezen als de meest efficiente manier van organisatie.

Er zijn twee verschillende manieren om een hiërarchie te vormen: langs fysieke kenmerken en langs competentie. Fysieke kenmerken (het recht van de sterkste) kan alleen in kleine groepen werken. Zodra de groep groter wordt is kracht niet langer voldoende omdat meerdere zwakkeren samen altijd sterker zullen zijn dan de sterkste.

Technisch in de zin van objectieve kennis.

Elke menselijke samenleving is daarom een competentie hiërarchie. Wel is het zo dat deze competentie niet per se technisch hoeft te zijn. De competentie loopt vooral langs lijnen van het vermogen om te organiseren. Wel is het zo dat leiders technisch competente mensen om zich heen zullen verzamelen in raadgevende en ondergeordende leidinggevende functies.

Persoons geörienteerde competentie structuren zijn waarschijnlijk de meest efficiente hiërarchieën die we hebben. Denk aan bedrijven en ook zeker het leger. Maar persoons georiënteerde hiërarchieën hebben als nadeel dat ze niet lange tijd stabiel zijn. Voor een samenleving is een functionele hiërarchie doeltreffender. De posities binnen de hiërarchie kunnen dan door opeenvolgende personen bekleedt worden terwijl de hiërarchie zelf onveranderd blijft. (En incompetente functionarissen kunnen vervangen worden)

Stabiele hiërarchieën hebben bovendien een acceptatie nodig die van onderen naar boven verloopt. I.e. een stabiele (competentie) hiërarchie heeft twee richtingen: van boven naar beneden voor ‘orders’ en van onder naar boven voor ‘acceptatie’. Zodra de acceptatie wegvalt wordt de hiërarchie wankel en kan instorten cq vervangen worden door iets nieuws.

De levensloop van een hiërarchie wordt overwegend bepaalt door de acceptatie van de hiërarchie. Acceptatie zowel actief kan zijn als passief. Een nieuwe hiërarchie wordt vaak actief door de bevolking ondersteunt. Maar wanneer de leiding het contact met de bevolking verliest gaat de actieve acceptatie over in een passieve acceptatie. Zolang de levensstandaard toeneemt of gelijk blijft kan de passieve acceptatie overeind blijven. (Het is moeilijk om een passieve acceptatie weer om te zetten in een actieve participatie - met name buitenlandse conflicten/oorlogen zijn hiervoor geschikt gebleken.) Wanneer de levensstandaard afneemt gaat passieve acceptatie over in passieve verwerping. Blijft de levensstandaard zinken dan zal op een gegeven moment de passieve verwerping overgaan in een actieve verwerping (niets meer te verliezen -> revolutie).

[5] Elke succesvolle organisatie verschuift in politiek opzicht naar links

Er zijn versies van deze spreuk in omloop die er een voorwaarde aan verbinden: “tenzij deze organisaties zich er expliciet tegen weren”. Maar dat lijkt me te optimistisch.

We kunnen deze empirische regel ook zien als een versie van de r/K theorie, maar dan toegepast op organisaties.

Nu is dit een empirische regel, en ik weet niet zeker hoe het onderliggende mechanisme er uit ziet. Ik vermoed dat het (net als r/K theorie) ligt aan de winst die er gemaakt wordt. Wanneer een organisatie winst maakt dan zal men eerder geneigt zijn tot het maken van investeringen en het vinden van compromissen die geen toename van de winst veroorzaken. Er vindt een verschuiving plaats van de noodzaak tot winst maken naar de wens om conflicten te vermijden. Conflict vermijding kan ook geld opleveren, maar op zijn minst betekent het maken van winst dat er ruimte ontstaat voor ideologie. Links identificeert voortdurend conflict gevallen, en wanneer rechts bereidt is om toe te geven, dan is de drift naar links (ideologische acceptatie) onvermijdelijk. Ik denk dat deze drift onvermijdelijk is, zelfs in rechtse organisaties die hierop letten.

Winst maken moet niet in elke organisatie letterlijk genomen worden. Winst in politieke partijen wordt uitgedrukt in verkiezingsresultaten. Winst voor non-profits wordt uitgedrukt in de hoeveelheid geld die er doorheen gaat. Winst in scholen is het aantal leerlingen. Etc.