Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
December

Dynamiek tussen groepen

Essential Philosophy - UPB

Essential Philosophy

Wetenschap vs filosofie

Vrijheid van meningsuiting

November

DNA Manipulatie

Politiek en het probleem

Grand Solar Minimum

Waarom zwarte piet zwart is en moet blijven

De grootte samenvatting

Voorspoed

Thucydides anno 427 BC

Is er verschil tussen ideologie en religie?

De USA congres verkiezingen

De cirkel is rond

Wat is vanzelfsprekend?

Ideologieën worden extremer?

Oktober

Ideologieën moeten voortdurend bevestigd worden

The case against NAP

Kanker risico en biologisch eten

Nudge (duwtjes) theorie

Een nieuw woord: Polygenic factor

Cultuur en de man/vrouw scheiding

Stabiliteit van de samenleving

Half om half

Vertrouwen en de zaak Kavanaugh

Elke ideologie tendeert naar een globale staat

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 7)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 6)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 5)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 4)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 3)

September

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 2)

Boek review: The White Nationalist Manifesto

Drie politieke richtingen

Het komende einde van de democratie

Politiek: ideologie, deel 3

Politiek: ideologie, deel 2

IQ - een interresante theorie

Politiek: ideologie

Politiek: theorie

Libertarisme en ostracisme

Politiek: consequenties

Politiek: theorie

Blok eindigt politieke carriere?

Libertarisme en self-ownership (deel 5)

Libertarisme en het NAP (deel 4)

Augustus

Libertarisme en de schuld vraag (deel 3)

Geen libertarisme, maar wat dan? (deel 2)

De onmogelijkheid en onwenselijkheid van het libertarisme (deel 1)

Waarom mannen een iets hoger gemiddeld IQ hebben dan vrouwen

IQ verdeling en na-apen

Framing

Vrijheid van meningsuiting

Rationeel

Social media and feedback

Boek: Why We Sleep

Individualisme en Christendom

Individualisme en nihilisme

De efficiëntie van een groep

Muziek

De 50% problematiek

Juli

Het primaire probleem in de samenleving

Het cirkeltje is rond

Nieuwe r/K Theorie artikelen

Het minimumloon

Iedereen is slim, behalve Trump...

Links, rechts en model versus realiteit

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

BTC: waar staan we nu?

Trump en energie

Boek: The Blank Slate

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Het gemeenschappelijk bezit experiment

Jordan Peterson over rechts

NAP en de heersende moraal

Juni

Propertarisme: Geen NAP - deel 2

Zwart wit in de reclame

Waarheid in de samenleving

Het model is niet de werkelijkheid

Wat is de oorzaak van globalisme?

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Posts

Dynamiek tussen groepen

Bij het nadenken over de toekomst van de democratie is goed een gevoel te krijgen voor hoe groep functioneren. In het volgende enkele observaties over groepen. In een volgende post zal ik dan proberen hieruit een toekomstschets te maken.

Mensen vormen groepen, de samenleving (“Nederland”) is één van deze groepen. We zouden dit een ‘supergroep’ kunnen noemen.

Maar er zijn veel meer groepen. Mensen zijn deel (gewild of ongewild) van meerdere groepen. Groepen vormen zich omdat A) ze herkenbaar zijn als categorie (bv: man/vrouw) en/of omdat ze B) een gemeenschappelijk doel (wens) hebben.

Een supergroep bestaat uit meerdere subgroepen en deze subgroepen bestaan weer uit kleinere groepen. Elke groep bestaat uit leden, en leden kunnen lid zijn van meerdere groepen.

In een supergroep hebben de subgroepen een zekere cohesie. Cohesie is de kracht die de subgroepen samenhoudt. De supergroep is in wezen deze cohesie. Want zonder de cohesie zouden de subgroepen geen supergroep vormen.

Tussen groepen is een zekere afstoting aanwezig. Deze kan nul zijn wanneer het doel van van de groepen elkaar niet beïnvloed. Maar enkel het bestaan van een groep voert al vaak tot afstoting. Vaak zal er op zijn minst een geringe afstoting zijn.

Een supergroep is stabiel zolang de cohesie groter is dan de afstotende werking. Wordt de afstotende werking groter dan de cohesie dan splitst the supergroep zich op in twee (of meer) nieuwe supergroepen.

Een land als supergroep heeft nog een extra kracht die werkt als cohesie: de impliciete dreiging met staatsgeweld.

Wanneer een supergroep zonder dreiging uiteen valt in kleinere supergroepen dan kan dit op zich zonder geweld verlopen. Dit omdat de afstotende krachten (binnen de supergroep) langzaam stijgen tot boven de cohesie en er een scheuring ontstaat zodra de afstotende kracht maar een klein beetje groter is dan de cohesie. De motivatie om op te splitsen is weliswaar groter dan de motivatie om samen te blijven, maar is niet groot genoeg “energie” over voor een gewelddadige ontlading. De subgroepen “drijven” uit elkaar.

Wanneer een supergroep dreiging gebruikt om samen te blijven dan zal de afstotende kracht veel hoger worden dan de cohesie. Wanneer echter de afstotende krachten de cohesie + dreiging overwinnen komt het toch tot een splitsing. Wanneer bij deze splitsing de dreiging wegvalt (i.e. de regering verliest de overhand) dan is er sprake van een plotselinge en grote inbalans: de afstotende kracht is veel groter dan de cohesie. De supergroep “explodeert”. De kans op een gewelddadige ontlading is hierbij hoog.

De opsplitsing van een supergroep geeft grote onrust, de groepsleden worden zicht bewust van nieuwe mogelijkheden, en nieuwe gevaren. Wanneer een supergroep splitst, dan zullen vaak ook de subgroepen aan sterke veranderingen onderhevig zijn. Iedereen oriënteert zich op de nieuwe situatie. Oude groepjes verdwijnen, nieuwe verschijnen. Allianties tussen groepen worden verbroken en gevormd. Dit is een tijd van chaos en creatie. Heel belangrijk hierbij is de gewaarwording van de groepsleden dat men bij een groep hoort. In gemoedelijke tijden kan dit bewustzijn op een laag pitje staan, en kunnen individuele leden zich zelfs buiten een groep wanen. Bedenk dat groep toegehorigheid niet per se zelf gekozen is, maar ook opgelegd kan worden door categorisering.

Essential Philosophy - UPB

Dit is een soort-van vervolg op de vorige post. Maar het gaat slechts over 1 argument: Om het UPB te ontkennen moet er een UPB statement gemaakt worden.

PS: UPB = Universal Preferable Behaviour (Universeel Gewenst Gedrag)

Stephan gebruikt dit argument vaak om mensen die het UPB willen ontkennen te bestrijden. I.e. wanneer we zeggen dat er geen UPB bestaat, dan maken we een universele uitspraak en dit betekend dat er deze ontkenning een ontkenning van zichzelf is.

Maar ik heb dit nooit echt een goed argument gevonden, al wist ik niet wat me er niet aan beviel.

Na het lezen van zijn laatste boek (EP) ben ik misschien iets dichter bij de oorzaak voor dit gevoel gekomen. Wanneer we zeggen dat er geen UPB bestaat dan maken we inderdaad een universele uitspraak, maar het domein waarin deze uitspraak gemaakt wordt is het domein van de logica (reason). Niet het domein van de realiteit (truth). Het UPB zelf ligt in het domein van de realiteit (het gaat om reële acties).

Deze beide domeinen overlappen, maar zijn niet identiek. Stephan zelf geeft als definitie van filosofie: Filosofie is waarheid (realiteit) plus logica (reason).

Logica stelt enkel dat een verzameling uitspraken onderling consistent moeten zijn. Maar het zegt niet dat deze uitspraken allemaal ook op de realiteit moeten berusten.

Wanneer we in uitspraak doen in het domein logica (“Er is geen UPB”) dan mogen we dit niet gebruiken om er claims mee te maken in het domein realiteit. Het domein realiteit kan enkel bestaan uit empirische observaties en hypotheses.

Deze laatste zin geeft ook aan hoe ik de wereld benader: de realiteit is maatgevend, niet de logica. Natuurlijk, we mogen hypotheses maken zoveel we willen. Ook vanuit empirische observaties gecombineerd met logica, maar we komen nooit verder dan hypotheses.

En wanneer de hypothese ongeldig is, dan moet de logica ook ongeldig zijn. Het kan nooit zo zijn dat de logica sturend wordt voor de realiteit. Het argument dat Stephan presenteert kan dan ook niet gebruikt worden om het UPB te rechtvaardigen.

Een tweede punt is dat zelfs al zouden we accepteren dat Stephan’s tegenargument correct is, en het argument tegen het UPB daarmee zichzelf tegenspreekt, dan nog kunnen we deze ontkenning van de ontkenning niet gebruiken als een bevestiging van het UPB.

Essential Philosophy

Stephan Molyneux nieuwe boek “Essential Philosophy” is een stap terug naar het libertarisme.

Stephan is ooit begonnen als atheistische libertariër. Met deze thema’s heeft hij een flink gevolg opgebouwd. Een paar jaar geleden heeft hij afstand genomen van de mainstream atheïsten, maar bleef trouw aan zijn libertarische beginselen (het NAP). Dit leverde wel wat wrijving, maar bleef toch beperkt.

Tot in 2016 hij openlijk voor Trump uitkwam (of ten minste werdt dit zo ervaren). Dat koste hem heel veel aanhangers. Al moet ik zeggen dat vele van deze de stap later ook gemaakt hebben.

Pas in de laatste paar maanden bespeurde ik een trend in zijn podcasts waarin hij terugkeert naar de meer libertarische beginselen.

In zijn laatste boek is deze richting zonder meer overduidelijk. Het is een herhaling van oude libertarische standpunten met een kleine zijsprong waarin hij het Christendom nu accepteert als “minder slecht” dan de huidige atheïsten. De laatste paar hoofdstukken van het boek zijn een transcriptie van interviews die hij gehad heeft (mogelijk niet letterlijk, maar zeker in essentie)

Veel nieuws staat er voor libertariërs dan ook niet in. Ik vraag me zelfs af of dit nieuwe boekje wel nodig was. Ik kan me voorstellen dat het voor beginnende libertariërs wel handig is om een overzicht te krijgen over het thema, maar het voegt niet echt iets toe aan zijn bestaande werken.

Voor mij was dit boekje in twee opzichten een teleurstelling.

Ten eerste had ik meer verwacht over filosofie an sich. Dat gebeurt niet echt.

Maar de grotere teleurstelling is de constatering dat Stephan nog steeds geen brug heeft weten te slaan tussen het ‘de samenleving’ en ‘het individu’. Libertarisme is puur individualistisch, het ontkent het recht van de samenleving om te bestaan als een entiteit.

Dat is dubbel vreemd in dit boek omdat Stephan wel weer het argument aanhaalt dat “er vrije wil ontstaat in een complexe schakeling van neuronen”. Maar hij wil kennelijk deze zelfde stap niet maken voor de samenleving (die een complexe samenwerking is tussen individuen). Voor mij erg jammer, zoals je wel kon raden gezien de thema’s op deze blog.

Tenslotte, de vele voorbeelden maakte het boekje voor mij zwaar om te lezen. Is het echt nodig om 4, 5 of 6 voorbeelden achter elkaar te geven van hetzelfde thema?

Wetenschap vs filosofie

In het laatste boek van Stephan Molyneux “Essential Philosophy” worden de volgende punten gemaakt:

 • Waarheid is gebaseerd op de realiteit
 • Wetenschap is de studie van de realiteit
 • Filosofie is gebaseerd op de realiteit maar beperkt zich niet tot Wetenschap
 • Filosofie bestudeerd ook ethiek
 • Ethiek moet universeel en waar zijn

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Stephan zich hier schuldig maakt aan ‘sophistry’ (spitsvondigheid - geen goede vertaling. Sophistry in dit geval is wanneer iemand logisch klinkende verklaringen geeft door het selectief gebruiken van voorhanden materiaal).

Wanneer ik naar bovenstaande punten kijk dan kom ik tot de conclusie dat Stephan probeert om ethiek toe te voegen aan filosofie zodat filosofie meer is dan wetenschap. Maar als ethiek waar moet zijn, dan moet ethiek op de realiteit berusten. En wanneer ethiek op de realiteit berust dan is ethiek een extensie van de wetenschap. Ergo, wetenschap en filosofie moeten aan elkaar gelijk zijn.

Ik heb het boek nog niet uit (ca 2/3) en wellicht volgt er nog wat ophelderende informatie. Maar ik verwacht dat niet. Tenslotte is Stephan een voorstander van vrije wil. En hij lijkt ethiek te willen gebruiken als een opening om vrije wil binnen het bereik van de filosofie te brengen.

Zo wie zo krijg ik steeds meer moeite met filosofie. Filosofen lijken vaak te denken dat filosofie voor handelen komt. Overeenkomstig het idee van vrije wil.

Ik begin daartegen steeds vaker tot de conclusie te komen dat filosofie volgt op de resultaten van handelen. I.e. filosofie wordt achteraf gebruikt om (een deel van) de resultaten te verklaren cq rechtvaardigen. Nu is dat op zich niet verkeert, maar filosofie zal altijd slechts een deel van het handlen goedkeuren en dit deel in de toekomst versterken. Filosofie is zodoende wel een essentieel onderdeel van de ‘vooruitgang’. Maar omdat filosofie (tot nu toe) nog niet het gehele patroon omvat ontstaat een ‘rest’.

In voorbeeld cijfers uitgedrukt: Als een samenleving 1000 verschillende gedrag patronen gebruikt om tot een beter resultaat te komen, en filosofie daarvan achteraf 600 goedkeurt, 100 afkeurt, 300 geheel mist en 200 fictieve er bij verzint, dan zal die samenleving wanneer ze enkel die 600 goedgekeurde patronen en 200 fictieve patronen gaat gebruiken niet de vroegere vooruitgang kunnen herhalen.

Integendeel, die samenleving zal langzaam ontsporen.

Naarmate de filosofie dichter bij de waarheid (i.e. realiteit) komt, zal het ontsporen langzamer gaan. Maar vermijden laat zich dit ontsporen pas wanneer de filosofie volledig in overeenstemming met de realiteit is. En dat betekend ook weer dat er geen wezenlijk verschil zit tussen filosofie en wetenschap.

Een tweede puntje is dit: Wanneer ethiek niet 100% op de realiteit berust en een deel op persoonlijk inzicht moet terugvallen, hoe kunnen we dan garanderen dat dit persoonlijk inzicht niet gewoon een persoonlijke voorkeur is?

Zelfs wanneer dit toegevoegde deel 100% logisch consistent is kunnen we niet bewijzen dat dit geen persoonlijke voorkeur is. Of die voorkeur op basis van vrije wil is is daarbij niet relevant.

Vrijheid van meningsuiting

Ik dacht dat ik dit thema al eens geadresseerd had, maar ik vind het zo snel niet terug. Maakt ook niet uit want ik ben over dit thema al meermaals van mening verandert.

Als eerste de vraag “wat is vrijheid van meningsuiting” (VvM)?

Als we met een willekeurig persoon spreken kunnen we alles zeggen wat we willen. Als het gesprek ontspoort, dan kan dit uiteindelijk in een gevecht ontaarden. Normaal gesproken beperken we daarom wat we zeggen. Ook al omdat we vaak een doel nastreven in een gesprek, en niet alles wat we zouden kunnen zeggen is daarbij hulpvol. Met andere woorden, onze gesprek partner(s) bepalen in hoge mate wat we bereid zijn te zeggen. Maar dit noemen we geen beperking van de VvM. Het is een vrijwillige beperking, zelf-censuur.

Wanneer we publiekelijk iets zeggen passen we ons ook vrijwillig aan bij de doelgroep die we voor ogen hebben. Ook daar is de aanpassing vrijwillig. Maar hier kan het wel gebeuren dat personen die niet tot de doelgroep behoren aanstoot nemen aan het gezegde. VvM komt hier om de hoek kijken: mag ik publiekelijk mijn doelgroep aanspreken ook als dit een andere groep aanstoot geeft?

Hierbij moeten we bedenken dat publiekelijk spreken via een medium plaatsvind. Een krant, radio, internet forum, etc. Het gaat dus niet alleen om “mag ik het zeggen?” maar ook om “mag diegene die mijn woord doorgeeft (publiceert) mij beperken?”

VvM in de Nederlandse wet zegt dat niet vooraf toestemming nodig hebben om iets te publiceren, maar dat we wel aansprakelijk zijn (volgende de wet) voor wat we zeggen. In NL ‘geeft’ de wet dus geen absolute VvM.

Het internet geeft nog een extra draai aan het thema. Immers op het internet zijn we verregaand anoniem.

En daar zit hem de kneep. Immers, wanneer we in de traditionele media of in het persoonlijk gesprek iets zeggen zijn we niet anoniem. Deze anonimiteit doorbreekt het principe van aansprakelijkheid, en daarmee verdwijnt de zelf-censuur.

Het gevolg is wel bekend.

Zelf-censuur is de alpha en omega van VvM. Zonder zelf-censuur kan VvM niet bestaan.

Voor zelf-censuur is aansprakelijkheid essentieel.

Ook aan aansprakelijkheid zit een nog een extra aspect: we moeten zo kunnen handelen dat aansprakelijkheid uitgevoerd kan worden. Ik denk hier met name aan de vrijheid van associatie (VvA). Wanneer we iemand gedwongen moeten accepteren dan is de aansprakelijkheid slecht of geheel niet door te zetten. En dan belanden we opnieuw in de situatie dat de VvM in het geding komt. VvM and VvA gaan dan ook hand in hand.

Het probleem met VvA is dat discriminatie een deel is van de VvA. Wanneer discriminatie verboden is, is VvA onmogelijk. Indirect beïnvloed dit de VvM.

Tot zo ver de theorie ;-)

In een ideale wereld (volgens mij!) zou dit tot de volgende consequenties moeten voeren:

 • Liever geen anonieme berichten (o.a. op het internet)
 • Een onderneming zonder staatssteun is verantwoordelijk voor de inhoud van anonieme berichten.
 • Een onderneming zonder staatssteun is niet verantwoordelijk voor de inhoud van geverifieerde accounts.
 • Een onderneming zonder staatssteun mag berichten naar goeddunken weigeren.
 • Een onderneming met staatssteun mag geen anonieme berichten plaatsen.
 • Een onderneming met staatssteun mag geen bericht weigeren (het is niet anoniem).

Oh, en tenslotte: Mag iemand “Brand” roepen in een vol theater? Ja, maar dat zou net zo hard bestraft moeten worden als moord met voorbedachte rade wanneer dit tot doden voert.