Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Augustus

Rationeel

Social media and feedback

Boek: Why We Sleep

Individualisme en Christendom

Individualisme en nihilisme

De efficiëntie van een groep

Muziek

De 50% problematiek

Juli

Het primaire probleem in de samenleving

Het cirkeltje is rond

Nieuwe r/K Theorie artikelen

Het minimumloon

Iedereen is slim, behalve Trump...

Links, rechts en model versus realiteit

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

BTC: waar staan we nu?

Trump en energie

Boek: The Blank Slate

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Het gemeenschappelijk bezit experiment

Jordan Peterson over rechts

NAP en de heersende moraal

Juni

Propertarisme: Geen NAP - deel 2

Zwart wit in de reclame

Waarheid in de samenleving

Het model is niet de werkelijkheid

Wat is de oorzaak van globalisme?

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Posts

Rationeel

In de SF verhalen “Dune” wordt er een apparaat gebruikt om vast te stellen of iemand mens is of niet - de ‘gom jabbar’. Het verschil tussen mens en dier wordt daarbij vastgesteld door imaginaire pijn te veroorzaken en te zien of men deze verdraagt op straffe van de dood. De ‘dierlijke’ reactie is vluchten voor de pijn ongeacht de dodelijke consequentie. Een mens zou besluiten de pijn te verdragen om zo de dood te ontlopen.

Nu geloof ik niet dat deze fictieve test zou kunnen werken, maar het zegt me wel dat er meer mensen zich bezig houden met de vraag in hoeverre we rationeel handelen.

Ik ben best wel gefascineerd door rationaliteit. De mens is in staat om rationeel te denken, maar tegelijk is het bijna onmogelijk om vast te stellen of een besluit rationeel is of niet. Ik zou zelfs willen stellen dat puur rationele besluiten onmogelijk zijn. In elk besluit zit wel een emotionele component.

En het mag paradoxaal lijken, maar ik geloof dat wanneer er meer mensen deelnemen aan een besluitvorming, het uiteindelijke besluit meer door emoties gedomineerd zal worden dan door rationaliteit. Ik denk dat dit komt omdat emoties elkaar kunnen versterken maar rationaliteit niet kan uitkomen boven de meest rationale deelnemer in de besluitvorming.

Ik ken slechts twee gebieden waar we zeker kunnen zijn van rationaliteit: wiskunde en techniek. Zelfs in de wetenschap kan slechts van rationaliteit gesproken worden wanneer we iets kunnen doen (middels techniek of wiskunde) om rationaliteit vast te stellen.

Binnen de techniek weten we of iets rationeel is of niet door simpelweg te kijken of het werkt of niet. Werkt het, dan was het rationeel. Werkt het niet, dan niet.

Wiskunde is een geval op zich, het is een formele wereld die werkt volgens regels die men uit zekere begin voorwaarden heeft afgeleid en die bewezen worden omdat ze niet in strijd zijn met andere regels die ook uit deze begin voorwaarden afgeleid zijn (of met de begin voorwaarden zelf).

(In de software ontwikkeling komt techniek en wiskunde wel heel rationeel samen…)

Zowel wiskunde als techniek bestaan in zekere zin ‘buiten’ de mens, zijn extern aan de mens. De wiskunde is daarbij imaginair, terwijl techniek juist heel werelds -concreet en tastbaar- is.

Mijn fascinatie met rationaliteit is dat een niet rationeel wezen toch in staat is om rationele dingen te maken en bedenken. Ik denk ook dat we niet echt kunnen ontkennen dat rationaliteit de grootste schepper van voorspoed is die de mensheid heeft. Zelfs mensen die dit ontkennen willen niet onder niet-rationele omstandigheden leven.

Dit maakt de aanval op rationaliteit die ik tegenwoordig denk te zien uit de (extreem) linkse hoek dan ook volstrekt onbegrijpelijk. Maar dat is een onderwerp op zich.

Social media and feedback

Ik vraag me af of social media wel gezond is.

Het is geen geheim dat de aanbieders van social media algorithmes gebruiken om ons zo ver te krijgen dat we meer tijd doorbrengen op hun platformen. Maar wat doet dit met ons brein?

Wanneer we bv in paarden geïnteresseerd zijn dan lezen we daarover, kijken naar video’s en zoeken meer informatie. Een algorithme dat daarbij helpt om die extra informatie te vinden draagt dan bij tot beter inzicht in hoe met paarden om te gaan etc. Het algorithme geeft een positieve bijdrage.

Maar wanneer het om ideologie gaat -en niet alle ideologie is duidelijk als dusdanig herkenbaar- en het algorithme leidt ons naar meer bevestiging van die ideologie, dan is de waarde van het algorithme twijfelachtig. Immers zouden we in het geval van ideologieën niet juist met vragen geconfronteerd moeten worden?

Geconfronteerd worden met een bevestiging van een ideologie maakt de overtuiging sterker. Geeft een dopamine reactie in ons brein die tot herhaling aanzet. Dit voert al snel tot een feedback mechanisme waarmee we enkel nog onze vooroordelen versterken.

Tot nu toe is dat wellicht niet nieuw, er hebben al meerdere mensen over geschreven. Maar ik vraag me af of er nog meer effecten zijn. Met name in de opgroeiende generatie.

De jeugd die nu opgroeit (wel, vanaf ca 2000 ongeveer) groeit op met internet, en sinds ca 2005 met social media. Maar vooral sinds ca 2010 is de invloed van social media flink gegroeid. We zien overal mensen met hun smartphone lopen, geboeid staren naar het scherm en zich verregaand onbewust van hun omgeving.

Wat doet dat met ons brein? Wanneer we niet de gelegenheid hebben om te leren dat we moeten leren, en altijd onmiddellijk een dopamine reactie kunnen losmaken via het scherm, wat doet dat met het brein?

Ik moet je wellicht teleurstellen dat ik hierop geen antwoord heb, het is een vraag waar ik mee zit. De dopamine reactie als beloning voor het leren van iets is enorm belangrijk. Het verkrijgen van een dopamine reactie zonder hiervoor echt iets te moeten doen, zonder hiervoor iets te moeten opgeven, dat lijkt me een recept voor problemen.

Zou het kunnen zijn dat men hierdoor nooit leert dat er moeite nodig is in het leven? En wat zou dat tot gevolg hebben?

Natuurlijk gelt dit niet voor iedereen, er zullen altijd mensen zijn die niet aan social media deelnemen, die niet elke 5 minuten een scherm consulteren. Zou dit uiteindelijk tot een tweedeling kunnen voeren in de mensheid? Een deel dat stuurt en een deel dat -als robots- produceert en consumeert?

Boek: Why We Sleep

Onlangs heb ik het boek “Why We Sleep” gelezen. Het is een recent boek (2017) van de slaap-wetenschapper “Matthew Walker”.

De kortst mogelijke samenvatting is: Zorg er voor dat je 8 uur slaap krijgt, elke dag.

Het boek heeft echter iets meer dan 300 pagina’s (de hardcover editie) dus M.W. gebruikt iets meer woorden. En terecht, want hoewel ik al wist dat voldoende slapen goed voor je is, zo had ook ik nog wel wat mankementen in mijn ideen rond slaap.

Matthew heeft een erg leesbaar boek geschreven waarin hij goed uiteenzet waarom we slapen, wat er in de slaap gebeurt, welke onderzoeken dit ondersteunen/bewijzen en wat de gevolgen zijn voor het individu, en zelfs de maatschappij. Zo schrijft hij over de schatting dat het BNP (Brutte Nationaal Product) met ca 2% omhoog zou gaan wanneer we allemaal 8 uur slaap zouden krijgen (nemen!).

BNP, tja het zal wel, wat mij veel meer interesseert is de gevolgen van te weinig slaap, en de vraag of echt iedereen wel 8 uur nodig heeft. En daar bied het boek dan ook het meest. Een paar van de onderzoeksresultaten die door Matthew worden gepresenteerd:

  • de mentale en fysieke prestaties beginnen uiterlijk 16 uur na het ontwaken af te nemen. Onherroepelijk, en voor iedereen. Geen uitzonderingen.
  • 24 uur wakker zijn is zelfs schadelijker dan een lichte beneveling. Is iemand die licht dronken is trager en minder gecoördineerd in zijn acties, iemand met slaaptekort ondergaat micro-slaap waarvan men zichzelf niet bewust is. En gedurende die micro-slaap van misschien maar 1-2 seconden neemt men de omgeving niet waar. Bv autorijden kan dan al heel snel dodelijk zijn.
  • We kunnen niet “op voorraad” slapen. Slaap is de verwerking van het voorafgaande, de restauratie van het lichaam. Dat kunnen we niet vooraf doen.
  • We kunnen slaap-tijd wel inhalen, maar de gevolgen van slaap-tekort niet corrigeren. Slaap die we niet genomen (gehad) hebben - al is het maar 1 uurtje tekort - voert er toe dat we vatbaarder zijn voor o.a. infecties (en verhoogd risico op kanker en hart en vaatziekten) en dat we de dingen die we moesten verwerken vergeten. We lopen dan zowel emotionele schade op als ook dat het leer effect sterk afneemt. En we worden minder creatief.
  • Als we slaap missen, dan gaat dit vooral ten koste van REM slaap. De slaap die ons in staat stelt creatief te zijn, oplossingen te vinden en samenhangen te ontdekken.
  • Slaaptekort voert tot emotionele instabiliteit. We kunnen minder verdragen en worden sneller geïrriteerd.
  • Chronisch slaaptekort (o.a. bij kinderen) voert tot gedrag dat niet te onderscheiden is van ADHD.

Maar heeft iedereen wel 8 uur nodig? Wel, daar heeft Matthew het volgende over te zeggen: hij heeft in al zijn onderzoek geen indicaties gevonden dat er mensen zijn die met minder dan 8 uur slaap optimaal kunnen functioneren. Ik interpreteer dat dat er wel mensen zijn die met minder slaap leven, maar deze mensen presteren niet optimaal, en hebben een hoger risico op vroegtijdig overlijden.

Ik heb ergens in het afgelopen jaar ook weer ergens in een “nieuwsbericht” gelezen dat “de wetenschap” ontdekt zou hebben dat er jager/verzamelaars zijn die maar 6 3/4 uur slapen - en dat dit dus ook voor ons genoeg zou zijn. Matthew maakt daarmee korte metten: jager/verzamelaars moeten een evenwicht vinden tussen voedsel vergaren en slapen. Langer slapen betekent minder voedsel, meer voedsel betekend minder slapen. De jager/verzamelaars hebben hun evenwicht gevonden bij 6 3/4 uur slaap per dag, en worden dan gemiddeld 58 jaar oud. Matthew schrijft dan ook dat wanneer 58 jaar als levensverwachting genoeg is…

Zelf nam ik al 8 uur slaap per dag, en daar zal ik -na het lezen van dit boek- dan ook zeker niet mee ophouden!

Individualisme en Christendom

Ik frequenteer verschillende fora waar de vraag opduikt hoe het kon dat de westerse cultuur zo dominant is geworden. Ik heb daar geen sluiten antwoord op, maar ik denk dat het Christendom daar debet aan is.

In de vorige post schreef ik dat individualisme voor het success van de westerse cultuur verantwoordelijk is, maar ook dat individualisme uiteindelijk de ondergang voor de westerse cultuur zal zijn.

Tussen de ontdekking van het individualisme en de uiteindelijke ondergang kan een behoorlijk lange tijd zitten. En in deze tijd kan een cultuur de vruchten plukken van het individualisme zonder direct met de nadelen geconfronteerd te worden.

Ik geloof dat het Christendom hier een belangrijke rol in speelde. Het Christendom plaatst God als arbiter boven de mens. Duidelijk een niet-individualistische hiërarchie. Maar tegelijkertijd maakt het Christendom wel alle mensen ‘gelijk voor God’. I.e. iedereen heeft dezelfde waarde voor God. Koning, serf, slaaf of adel, iedereen wordt uiteindelijk aan dezelfde waarden getoetst. Op deze manier omzeilt het Christendom de uiteindelijk nihilistische consequentie van het individualisme.

Door een scheiding aan te brengen tussen religie en wetenschap heeft de verlichting echter ook de basis gelegd voor de ondergang van het Christendom. Door God te verwijderen uit de natuur en de dagelijkse -geleefde- realiteit heeft de wetenschap voortspoed gebracht. De noodzaak voor religie verdween. En de beteugeling van het individualisme door de religie brokkelde af tot deze nu zo goed als afwezig is.

Sterker nog, de aanval op de religie door de nihilisten is zo effectief dat vele -zich Christelijk noemende- religieuze leiders nihilistisch zijn geworden. Binnen de kerken -zelfs van de Paus- kun je tegenwoordig horen dat we ‘iedereen moeten accepteren zoals ze zijn’, dat ‘iedereen gelijk is’, dat God ‘iedereen lief heeft’. Dit is een overduidelijk kenmerk van nihilisme. Het Christendom dat de westerse cultuur mogelijk gemaakt heeft lijkt daarmee op sterven na dood.

Wanneer we geen weg terug vinden, zal de cultuur spoedig volgen.

Individualisme en nihilisme

Een onderwerp waar ik vaak naar terugkeer of omheen cirkel is die van de het individualisme. Er is imo geen twijfel aan dat individualisme maatgevend is voor het success van de westerse cultuur, maar tegelijkertijd heb ik er grote twijfel aan of individualisme wel stabiel is op de lange termijn.

Ik raak er dan ook steeds meer van overtuigd dat individualisme in essentie ook nihilistisch is. Het mag dan zo zijn dat niet alle individualisten direct nihilistisch zijn, maar wanneer iemand de weg naar het individualisme ingeslagen heeft dan is het afglijden naar nihilisme een groot gevaar, en wellicht onvermijdelijk.

Maar wellicht moet ik eerst duidelijk krijgen wat individualisme eigenlijk is.

Ik definieer een individualist als volgt: iemand die de persoon (het individu) als belangrijkste entiteit ziet.

Iemand die iets anders als belangrijkste entiteit ziet, en het individu daaraan ondergeschikt acht is geen individualist. Dat andere kan zowel concreet zijn als abstract. Kenmerk is dat er iets of iemand is die/dat belangrijker is dan een individu.

De individualist ziet in wezen zichzelf als de belangrijkste persoon op aarde. Hetgeen een erg egocentrische instelling is en tot een conflict voert omdat men behoefte heeft aan sociale acceptatie. Het ligt dan voor de hand om ook de andere personen ‘toe te staan’ om de belangrijkste persoon op aarde te zijn. I.e. men maakt het individualisme tot universele standaard. Daaruit volgt dat iedere persoon een recht heeft om dingen te zien zoals hij dat wil. De absolute waarden verdwijnen en worden vervangen door subjectief relativisme. Maar zonder objectieve waarden wordt alles grijs. De waarden vervallen met de dood van het subject. Alles komt tot niets, en er is niets dat het waard is om voor te vechten of zelfs te sterven.

Het feit dat niet alle individualisten ook nihilisten zijn ligt vermoedelijk alleen aan de factor tijd. Uiteindelijk zal iedere individualist tot de nihilistische conclusie moeten komen, of het individualisme los moeten laten. Niet iedere individualist is al zo ver in zijn denken, en waarschijnlijk zijn er vele individualisten die nooit tot die uiteindelijke conclusie komen omdat men er niet (bewust) over nadenkt.

Maar het individualisme als maatschappelijke stroming is nihilistisch en zal uiteindelijk de samenleving ondermijnen. Niet met een gemeenschappelijk ‘aha’ moment, maar door traditionele waarden los te laten en te vervangen door ‘alles mag’. (Dit is op zich geen nieuwe realisatie, ook filosofen als Nietsche zagen dit als uiterste consequentie van de verlichting)

De enigste reden waarom dit nog niet gebeurt is, is de factor tijd. Niet iedereen was onmiddellijk na de verlichting een individualist. Dat had tijd nodig. Maar wanneer de samenleving zich niet realiseert dat we op de huidige koers onszelf ondermijnen, dan biedt de toekomst voor de westerse cultuur niet veel goeds. Willen we dat onze cultuur overleeft dan moeten we onze traditionele waarden herontdekken en het individualisme laten varen.

PS: Hoe herken je een individualist? Een individualist zal er op staan dat ‘alle mensen gelijk zijn’, dat ‘alle gezichtspunten gelijkwaardig zijn’ etc.