Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2017
December

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Op dit moment ben ik op zoek naar werk. Alle mogelijke opdracht vormen -een paar uurtjes, een paar maanden of ook een vaste aanstelling- neem ik in overweging. (Regio midden en oost Nederland of remote)

Als software engineer heb ik (veel) ervaring met Java en Swift (iOS, macOS etc) maar ook HTML5, CSS3, Liquid en Jekyll. Natuurlijk ben ik ook geïnteresseerd in werk betreffende de thema's van deze site.

Zoekt U iemand of kent U iemand die zoekt? Stuur dan even een mailtje naar rien at overbeterleven.nl

Posts

Overton window

Onlangs stuitte ik op het begrip “Overton Window”. En dit is één van die begrippen die me direct aanspreken. Het Overton Window (Raam van Overton) is de verzameling van standpunten die je publiekelijk kunt innemen zonder voor gek te worden verklaart of als extremist te worden bekroont.

Dit is voor mij een bruikbaar begrip omdat het twee dingen impliceert: ten eerste geeft het aan dat er een verzameling standpunten is. En dat niet alle standpunten publiekelijk acceptabel zijn. Sommige standpunten kun je maar beter stil houden want als je er stem aan geeft loop je kans geïsoleerd te worden door de samenleving.

Het tweede dat dit begrip ook impliciet duidelijk maakt is dat de publiekelijk aanvaardbare standpunten niet statisch zijn. Ze veranderen met de tijd. Dit is duidelijk zichtbaar in dingen als slavernij. Maar ik denk ook als dingen als hypotheekrente aftrek. Dat was 20 jaar geleden onbespreekbaar, maar na enkele aanlopen staat het thema nu op zijn minst op de agenda.

Behalve verschuiven kan het Overton window ook versmallen of verbreden.

Een Overton window veranderen is niet zo simpel. Wanneer alles zijn gangetje gaat zijn verschuivingen maar klein. Het snelst verandert een Overton window wanneer er een crisis is. Zeker als de oplossing voor de crisis buiten het Overton window ligt.

Het Overton window opzettelijk veranderen is iets dat men in de linkse politieke partijen regelmatig tegenkomst. Links weet altijd druk op de ketel te houden en zo voortdurend het Overton window langzaam maar zeker naar links te verschuiven. Om het Overton window weer naar rechts te verschuiven zijn vaak crisissen nodig.

Nu denk ik niet dat het zin heeft om te pas en te onpas met dit begrip te strooien, maar ik vind het wel handig om zo een extra detector te hebben om veranderingen in de maatschappij te meten. Wanneer het Overton window duidelijk aan het bewegen is, dan is dat waarschijnlijk ook een signaal voor belangrijke verschuivingen in de politiek. Iets waar je als politicus je voordeel mee kan doen denk ik zo. En de echt goede politici verschuiven zelf het Overton window… maar die zijn er niet veel.

r/K Theorie: Instelling

Vandaag is er een nieuw artikel over r/K theorie toegevoegd. Deze keer gaat het over de instelling van r en K strategen Het is geplaatst onder Politiek -> r/K-theorie: Instelling en hier beneden zoals gebruikelijk herhaald:

In het voorgaande is al iets geschreven over hoe specifieke politieke standpunten tot uiting komen. Nu wil ik het hebben over de algemene instelling van zowel r als K dominate mensen.

Let wel dat de volgende instellingen onbewust zijn. Zowel de r als de K strateeg kennen rationalisaties, maar geen van beide weet waarom hij deze instelling heeft, of soms zelfs dat hij deze heeft.

K-strategen

K-strategen proberen zo goed mogelijk in de wereld te leven zoals die is. Het liefst zien ze daarom een meritocratie met sterke eigen-groep preferentie.

De K-strategen voelen zich het best wanneer werk, kennis en kunde beloont wordt en mensen hun eigen boontjes geacht worden te doppen. Dat betekent niet dat een K-strateeg verwacht dat hij de top positie zal innemen. Maar het is wel de omgeving waarin hij zich thuis voelt en op zijn gemak is. Het maakt de wereld voorspelbaar, en het geeft hem de mogelijkheid om middels hard werken zijn doelen te halen.

K-strategen hebben een hoge tijdspreferentie. Dwz ze hechten een relatief lage waarde aan nu, en een relatief hoge waarde aan de toekomst.

K-strategen hebben een uitgesproken voorkeur voor het eigen land en het eigen volk. Buitenlanders en andere naties staan op een duidelijk tweede plaats. Bij dreiging of conflicten is een K-strateeg bereidt tot het gebruik van geweld.

De sterke binding met het eigen volk voert er toe dat K-strategen uitgesproken altruistisch zijn. Dat kan zowel financieel als ook in tijd en energie. K-strategen zijn vaak opvallend behulpzaam.

K-strategen zijn sterk rationaliserend en denken dat ze een goede zicht hebben op de werkelijkheid. Ze zijn zich er echter vaak niet van bewust dat er r-strategen bestaan. De K-strateeg denkt dat iemand die het niet met hem eens is niet voldoende informatie heeft. In discussies zal hij proberen om met argumenten de tegenstander te overtuigen. Het idee dat een r-strateeg niet met feiten overtuigt kan worden is de K-strateeg volledig vreemd.

r-strategen

r-strategen proberen de wereld te creëren die bij hun voortplantingsstrategie past. De r-strategie verlangt dat er geen verschillen zijn op basis van kennis, kunde of inzet. Iedereen is gelijk en heeft recht op hetzelfde consumptie niveau. De r-strateeg vindt verschillen in de samenleving onverdraaglijk en zal dus steeds opnieuw proberen om vanuit deze emotie de verschillen te bestrijden. Feiten of argumenten helpen daarbij niet om de emoties weg te nemen.

r-strategen hebben een lage tijdspreferentie. Dwz ze hechten een relatief hoge waarde aan nu en een relatief lage waarde aan de toekomst. Voor een r-strateeg is er per definitie sprake van genoeg, dus waarom zorgen voor later? Eventuele verschillen zijn het gevolg van gierigaards (kapitalisten) en deze moeten bestraft zodat alles correct verdeelt kan worden.

r-strategen zijn niet geïnteresseerd in het absolute consumptie niveau, enkel in de juiste verdeling (iedereen hetzelfde) hiervan. Daarbij heeft de r-strateeg zelf altijd te weinig. En is dan ook niet bereidt om te delen. Wanneer daarop aangesproken zal hij naar de gierigaards verwijzen die moeten worden aangepakt.

Gevaar en risico’s zijn voor een r-strateeg niet van belang zolang deze willekeurig zijn. Wanneer deze echter tot een selectie druk zouden voeren (=> kennis/kunde => ongelijkheid) dan is hij in rep en roer. Terrorisme is willekeurig, een r-strateeg heeft daar geen moeite mee. Maar vrij wapenbezit zou tot verschillen voeren en kan daarom niet getolereerd worden.

Nationalistische gevoelens zijn een r-strateeg vreemd. Ook religie beschouwd hij als exotisch, en wanneer de r-strateeg al religieus is dan zal hij binnen zijn kerk proberen om zo veel mogelijk “verbroedering” met andere geloven tot stand te brengen. In tijden van gewelddadig conflict is de r-strateeg vaak bereidt tot het helpen van de tegenstanders, of ten minste tot het blokkeren van effectieve acties tegen deze tegenstanders.

r-strategen zijn zich bewust van het bestaan van K-strategen. Maar begrijpen deze niet. De K-strategen zijn verwerpelijke tegenstanders (gierigaards) die met alle middelen bestreden moeten worden. Zelfs als daarvoor K-strategen van andere naties moeten worden gebruikt.

Conclusie

Met het bovenstaande in mijn achterhoofd heb ik een veel duidelijker beeld gekregen van het politieke landschap. Dingen die ik vroeger niet begreep of waar ik door verbaast was zijn nu bijna vanzelfsprekend geworden.

Tenslotte

Teveel nivellering kan een K-strateeg ontmoedigen en ongelukkig maken. Maar primair zijn K-strategen vaak redelijk tevreden.

r-strategen kunnen hun ideaal niet bereiken. Elk -nog zo klein- verschil steekt hun in het oog. r-strategen zijn dan ook bijna nooit gelukkig of tevreden. Enkel na een overwinning op de K-strategie kent men een kort moment van geluk. Helaas vervliegt dit al weer snel en voelt men zich genoodzaakt dit te herhalen.

Historisch verloop van IQ

Eén van de verwachtingen van de r/K theorie is dat IQ samenhangt met K. De redenen hiervoor zijn redelijk zelf verklarend. Immers wanneer de samenleving r-dominant is dan is er een overvloed en is intelligentie minder belangrijk.

Wanneer de intelligentie afneemt naarmate de welvaart toeneemt zou dit een duidelijke ondersteuning zijn voor de r/K theorie.

Met de beide artikelen r/K Introductie en r/K Eigenschappen nog vers in mijn geheugen zag ik volgende video:

De video is maar liefst anderhalf uur lang! Maar ik vind hem zeer de moeite waard.

Wat ik er uit opgepikt heb is het volgende:

G versus IQ

G is een algemene indicatie van de efficiëntie van de hersenen (G = General Intelligence). IQ is beperkter en meer afhankelijk van aangeleerde eigenschappen. Zo is bijvoorbeeld de reactietijd een factor die wel in G aanwezig is maar niet in IQ. IQ tests zijn altijd pen & papier metingen. IQ, zo zou ik stellen, meet een subset van G. Wanneer we over r/K theorie spreken is G dan ook een belangrijkere factor dan IQ.

Er is natuurlijk een sterke correlatie tussen G en IQ.

Er is ook een sterke relatie tussen reactietijd en G.

Ontwikkeling van G sinds de late middeleeuwen

Omdat men in de late middeleeuwen reactietijden gemeten heeft hebben we een sterke indicator om G te schatten voor deze tijd.

Het blijkt dat G aan het afnemen is sinds het victoriaanse tijdperk (1850-1900). Dit wordt ondersteunt door andere studies die kijken naar belangrijke ontdekkingen en de waardering van de wetenschappers voor hun voorgangers en tijdgenoten.

Het Flynn effect

Het flynn effect is een naam voor de trend die men sinds ca 1930 tot vandaag waargenomen heeft in de IQ ontwikkeling. Het flynn effect observeert een stijging van het IQ met ca 3 IQ punten per 10 jaar. In sommige landen lijkt het flynn effect overigens tot stilstand te zijn gekomen.

De paradox

We zitten dus met een paradox, G daalt en IQ stijgt. Nu bestaan paradoxen niet, dus er moet een verklaring voor zijn. In de video draagt men aan dat G vooral de ‘fysieke’ (statische) intelligentie meet, terwijl IQ vooral de aangeleerde (dynamische) intelligentie meet.

Dit zou op zijn beurt perfect passen bij de r/K theorie. De mensen nemen in fysieke capaciteiten inderdaad af zoals valt te verwachten uit de r/K theorie. Maar tegelijkertijd neemt door toenemende blootstelling aan moderne prikels het IQ nog wel toe. Al moet er dan waarschijnlijk wel verwacht worden dat er grenzen zullen zitten aan het Flynn effect. Mogelijk exact die grenzen die vandaag de dag worden gemeten. (Al ben ik van dit laatste verre van zeker, de invloed van smart-phones en social media kunnen ook verantwoordelijk zijn, net als het immigratie beleid)

r/K Theorie: een introductie

Ik ben bezig om de posts over de r/K theorie opnieuw te schrijven en als artikelen te plaatsen onder de rubriek Politiek. Vandaag de inleiding. Geplaatst onder Politiek -> r/K-theorie: Inleiding

Politieke r/K theorie (hierna r/K theorie genoemd) heeft mij een geheel nieuwe zienswijze gegeven op de politiek.

Hoewel het de links/rechts of progressief/conservatieve scheidslijn ongeveer volgt vind ik de verklaringen waarom de mensen -als groep- gemotiveerd zijn en hoe zich dit in de verschillende politieke programmas vertaalt veruit het beste.

Volgens de r/K theorie zijn politieke stromingen een manifestatie van onderliggende biologische strategieën tot voortplanting.

Het meest opmerkelijke is wellicht nog dat dit een onbewust process is. Zowel de politici als ook de kiezers zijn zich van deze biologische oorsprong voor hun gedrag niet bewust.

De biologische strategieën zijn door de evolutie fijn afgestemd op de verschillende omstandigheden waaronder een soort zich voortplant.

Hoewel geen twee omstandigheden exact gelijk zijn, kunnen we deze toch grofweg verdelen in twee situaties:

r-strategie

Een soort waarbij de omgeving geen invloed heeft op de selectie van de genen noemen we r-select. Daartoe moet bijvoorbeeld het voedsel rijkelijk aanwezig zijn. En ook moet het niet moeilijk te vinden zijn.

Er vindt natuurlijk wel een genen selectie plaats binnen de soort. Bijvoorbeeld een vrouwelijk dier dat meer jongen krijgt dan haar soortgenoten zal meer van haar genen onder de volgende generatie verdelen. Een mannelijk dier dat met zo veel mogelijk vrouwelijke dieren paart zal ook meer van zijn genen onder de volgende generatie verdelen.

De r-strategie centreert zich dan ook op het verkrijgen van zo veel mogelijk nakomelingen. Zowel door aantal per zwangerschap als ook door snel opeenvolgende zwangerschappen.

Het meest gebruikte voorbeeld van een soort die de r-strategie volgt zijn de konijnen.

K-strategie

Een soort die de K-strategie volgt ondervindt juist een heel sterke selectie druk vanuit zijn omgeving. Vaak zal dit zijn doordat voedsel slechts met moeite kan worden verkregen. De selectie van de genen voor de volgende generatie vindt nu plaats door het success dat een dier heeft.

Het aantal jongen per zwangerschap zal voor K-strategische dieren vaak veel lager zijn. Het aantal zwangerschappen daalt tot 1 keer -of minder- per jaar. Ook moeten de jonge dieren de knepen van het voedsel vergaren van de ouders leren, hetgeen een lange kindertijd en/of jeugd verijst voordat ze zelf jongen kunnen krijgen.

Wanneer het verkrijgen van voedsel samenwerking toelaat zullen K-strategen ook een sterke hang naar groepsverband bezitten.

Het meest gebruikte voorbeeld van een soort die de K-strategie volgt zijn wolven.

De mens

De mens is K-select. Maar er zit wel een addertje onder het gras: de mens kan zich aanpassen aan een r-omgeving door (tijdelijk) generaties te produceren die r-select zijn.

Dit is één van die dingen waar ik in verbazing naar de natuur kijk: de mens is K-select, maar toch in staat om van overvloedige tijden te profiteren door “even” naar r-select te schakelen en zo het aantal mensen sterk te verhogen. Als evolutionaire strategie vind ik dat indrukwekkend.

Er zit wel een duistere kant aan. Immers wanneer de groei van het aantal mensen de overvloed teniet gedaan heeft, of wanneer de overvloed door externe factoren afneemt zal er een selectie plaatsvinden door het sterven van een (groot) deel van de bevolking.

De natuur kan wreed zijn, en wij staan niet boven de natuur!

Politiek

Wat heeft dit nu met politiek te maken? Het is niet te missen dat conservatief (of ‘rechts’) een sterke vergelijking met de K-strategie vertoont. Wat misschien niet zo duidelijk is dat progressief (‘links’) een sterke vergelijking met de r-strategie vertoont. Toch is dit wel het geval, ik kom daar in andere artikelen nog op terug.

Het schakelen van K naar r strategie en weer terug kan meerdere generaties duren. Als de omstandigheden gunstig zijn, dan uit zich dit in een toename van socialistische politieke voorkeuren. Als de tijden juist mager zijn dan treden de meer conservatieve waarden weer meer op de voorgrond.

Nu is het niet zo dat een persoon naar believen heen en weer kan schakelen van r naar K en terug. In plaats daarvan lijkt het er sterk op dat deze omschakeling maar 1 keer gemaakt kan worden, en alleen van r naar K.

Is men eenmaal K-select dan is men dat voor de rest van zijn leven, al kan de sterkte misschien wel langzaam afnemen. Het lijkt er op dat de omstandigheden tijdens onze jeugd bepalen of we al dan niet r-select worden. Dit kan dan een leven lang zo blijven. Of -wanneer de omstandigheden zich veranderen- omslaan in K-select gedrag. Maar deze omslag is niet gemakkelijk. Vaak zal de tijd waarin dit gebeurt zich kenmerken door sterke politieke onrust, oorlogen of natuurrampen.

Het valt niet te ontkennen dat we nu in wel heel gunstige tijden leven. De omstandigheden (economie) hebben zich sinds de jaren 50 voortdurend verbetert. We leven dan in een r-select tijdperk - politiek gezien. Maar ik denk dat de politieke spanningen op dit moment (wereldwijd) aan het toenemen zijn. Het is niet te voorspellen wanneer, maar er zit mogelijk een omslag aan te komen van r naar K. Mocht dit op korte termijn het geval zijn, dan zullen we zeker historische tijden meemaken.

Een model van ons brein

Door het lezen van vele boeken over ons brein, psychologie, en nu r/K theorie is het misschien wel handig als ik mijn voorstelling eens presenteer over hoe we nu eigenlijk in elkaar zitten. Dat wil zeggen: hoe onze hersenen in elkaar zitten.

Dit is mijn model:

model van het brein

Als erste moet ik kwijt dat dit geen wetenschappelijk model is. Het is gewoon de indruk die ik heb gekregen uit de lectuur die ik gelezen heb. Ik ben me er goed van bewust dat dit veel te simpel is, en niet eens in de buurt komt van de ware situatie. Maar als heuristisch model lijkt het vrij aardig te voldoen.

Boven links zit het onderbewuste. Het onderbewuste bestaat voor een groot deel uit de fysieke opbouw van de hersenen. Deze is ons zelfbewustzijn onbekend. Ons zelfbewustzijn heeft geen enkele directe methode om te ervaren hoe onze hersenen nu echt zijn opgebouwd en wat dat betekent. Natuurlijk kunnen we wel een scan laten maken, maar dat is indirect. Er is -behalve misschien hoofdpijn- geen enkele directe informatie uit de fysieke opbouw van de hersenen aan het zelfbewustzijn.

De fysieke opbouw van de hersenen is niet statisch. Maar nu loop ik vooruit.

Het zelfbewustzijn zit eigenlijk een beetje geïsoleerd in het midden. Het ervaart impulsen vanuit ons onderbewuste, en het ontvangt (gefilterde) informatie van de buitenwereld. De enige directe controle die het zelfbewustzijn heeft is de filtering van de impulsen uit het onderbewuste en slechts een selectie daarvan als actie door te laten. Mogelijk heeft het zelfbewustzijn ook de mogelijkheid om zelf acties te starten, maar hierover heb ik nog geen duidelijk beeld.

Het zelfbewustzijn is een zeer fascinerend deel van de hersenen. Wat het precies is weet nog niemand. Ik zie het een soort applicatie die op de hardware en het operating systeem van de fysieke hersenen draait. Dit doet eigenlijk niet ter zake. Ik wil er alleen even op wijzen dat alles in dit figuur zich natuurlijk in de fysieke hersenen afspeelt. De verschillende blokken zijn alleen logische scheidingen.

Ook heb ik in het model een directe verbinding gelaten tussen impulsen en acties. Dit om aan te geven dat we niet in staat zijn om alle impulsen vanuit het onderbewuste te filteren voordat deze in acties uitmonden.

Hoewel het zelfbewustzijn geen direct zicht heeft op het onderbewuste kan het onderbewuste wel via emoties het zelfbewustzijn beïnvloeden. Ik vraag me af of deze verbinding wellicht in twee richtingen moet lopen. Kan het zelfbewustzijn ook emoties oproepen om zo feedback te geven aan het onderbewuste? Vooralsnog laat ik de pijl in één richting lopen. (Er moet wel een feedback zijn, alleen heb ik daarover geen voorstelling. Het hoeft niet via emoties te lopen.)

Aan de ontvangst kant ziet het er ook niet zo goed uit voor het zelfbewustzijn. De impulsen/observaties die we doen worden pas na filtering doorgelaten aan het zelfbewustzijn. Het zelfbewustzijn krijgt alleen te zien wat na filtering door het onderbewuste overblijft.

Al met al lijkt in dit model het zelfbewustzijn nogal overbodig… Zo kan ik me goed voorstellen dat een aantal dieren geen zelfbewustzijn heeft, en dit nauwelijks invloed heeft op het functioneren. Het is zelfs zo dat we als mens vaak op autopiloot draaien en het zelfbewustzijn bijna geheel uit de loop verdwenen is. Denk bijvoorbeeld aan de ‘flow’ toestand. Daarin zijn we zeer productief of bereiken een hoge prestatie, zonder dat we ons erg bewust zijn. Tijd lijkt in flow bijna niet te bestaan.

Zoals reeds vermeldt, het onderbewuste is niet star. Het is in staat te leren. Nieuwe fysieke verbindingen te leggen. Hiertoe staat het zelfbewustzijn in verbinding met het onderbewuste zodat het in staat is om het onderbewuste te instrueren dat iets goed of slecht is. Het onderbewuste leert hieruit en past de toekomstige impulsen aan als ook eventueel het filter mechanisme voor de observaties. Deze verbinding is niet ingetekend omdat ik deze verbinding nog niet duidelijk voor ogen heb. (Het hele deel rond emoties is niet ingetekend omdat dit voor mij nog een vraagteken is)

Het zelfbewustzijn is niet alleen bijna overbodig, het lijkt ook niet erg potent te zijn. Het beslist niet wat er gedaan gaat worden, maar filtert wat er aan impulsen vanuit het onderbewuste komt. Dit levert een probleem voor de eigenwaarde op. Gelukkig heeft ons zelfbewustzijn daar een oplossing op gevonden: rationalisering.

Rationalisering: Het zelfbewustzijn gaat redenen verzinnen om verklaringen te verkrijgen voor de impulsen die uit het onderbewuste komen. Vraag: Waarom sloeg je naar die vlieg? Antwoord: Omdat die me irriteerde! - Nu zou je zeggen, Ja maar die vlieg irriteerde me ECHT!… Zeker, rationalisatie is echt. Voor diegene die het doet tenminste. Iemand anders zou wellicht heel anders (of helemaal niet) gereageerd hebben. Zou de vraag niet gesteld zijn geweest, maar iemand had ons na een uur gevraagd worden of we naar een vlieg geslagen hadden, zouden we het wellicht niet eens meer weten!

Rationalisaties duiden op de -toch wel!- belangrijke functie van het zelfbewustzijn: Het onderbewuste helpen om een werkend model van de werkelijkheid op te bouwen zodat het (men) in de toekomst beter kan functioneren. (Hiervoor is het eerder aangesproken feedback mechanisme nodig)

Dit betekend ook dat de werkelijkheid die we ervaren voor een groot deel uit rationalisaties bestaat. Of die rationalisaties voor iedereen gelijk zijn? Nee natuurlijk niet. Een ieder leeft in zijn eigen wereld (van rationalisaties). En zolang ze werken is daar niets mis mee! Stoppen ze met werken, dan noemen we dit cognitieve dissonantie. Dat wil nog wel eens rare situaties opleveren.

Ik zal nog wel eens terug verwijzen naar dit hersen model. Bijvoorbeeld als ik weer terugkom op de r/K theorie…