Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
April

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Posts

De ondergang van links

Er hangt een verandering in de lucht… er zit iets te gebeuren, maar wat?

Is het de naderende zomer, een hernieuwd optimise?

Of is het iets meer dan dat, zijn er stromingen aan het werk in de samenleving die ons allen gaan verrassen?

Het is nog erg vroeg, maar ik wil proberen om dit gevoel in woorden te vatten.

De huidige indicaties die ik zie is dat in de MSM (Main Stream Media i.e. de hoofdstroom van de nieuws producenten) er tekenen opduiken van een nieuw realisme. Zo zie ik dat het boek van David Reich (Who We Are and How We Got Here) wel op kritiek stoot -zoals te verwachten viel- maar de kritiek lijkt niet oorverdovend te zijn. Een jaar geleden zou de suggestie dat DNA iets te doen kan hebben met de mens nog als extreem rechts nazi hitler etc zijn verdoemt. Nu lijkt de reactie moderaat te zijn, en men geeft hem de gelegenheid tot weerwoord. (PS Zelf heb ik het boek inmiddels thuis, maar nog niet gelezen).

Nu hoor ik dat ook Steven Pinker (een vooraanstaande progressieve Trump tegenstander) toegeeft dat IQ een belangrijke invloed heeft op de resultaten die in het onderwijs behaalt worden.

De meer realistische mensen onder ons zal dit niet verbazen (wat had je anders verwacht?). Maar voor iemand uit de progressieve hoek die hiervoor openlijk uit durft te komen… en daarvoor niet verkettert wordt, dat duidt op een verandering van het klimaat.

Het is nog pril, en er kan nog van alles gebeuren. Maar uit ervaring weet ik dat dit soort vroege indicaties niet onderschat moet worden. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat er een meer realistische kijk op de mens aan het ontstaan is.

Als dat zo is, dan is dit geen goed nieuws voor de meest ideologische politieke partijen. De linkse partijen.

Nu is de trend naar rechts al langere tijd in werking, maar dit bleef beperkt tot een stroming die men het liefst onder het tapijt keerde. Het zou kunnen zijn dat de trend naar rechts nu de middenmoot heeft bereikt. Dat ook de middenmoot nu de meer excentrieke links progressieve ideeën verlaat en meer realistisch aan het worden is.

Het Overton venster is aan het verschuiven…

PS: De titel is natuurlijk provocatief, er zal altijd een links-rechts verloop in de politiek zijn. Maar bekijk dit eens historisch: de linkse standpunten uit 1960-1970 zijn nu niet links meer. Ze zijn centrum, of zelfs rechts. Wanneer het overton venster terug verschuift naar 1960-1970 tijden dan zullen de huidige linkse partijen een behoorlijk stuk naar rechts verschoven zijn.

De gedwongen beschaving

Op vrijspreker verscheen weer een artikeltje over de belasting in Nederland.

Dat bracht me op het idee van een gedachte experiment: belasting betalen is niet leuk (betalen is nooit leuk maar gratis is te duur ;-)) maar als belasting betalen de prijs is die we voor onze beschaving moeten betalen?

Wat als alle voordelen van de moderne samenleving, de technische stand van zaken, de medische voorzieningen, de infrastructuur etc etc, alleen tot stand konden komen doordat wij (en onze voorgangers) belasting moesten betalen?

Ik bedoel niet dat wij er via de belasting voor betaalt hebben. Dat is deels wel het geval, maar daar gaat het me nu niet om. Wat als de stabiliteit van de (democratische belasting heffende) natie staten, een voorwaarde zijn geweest voor alle vooruitgang die we geboekt hebben?

Belasting betalen is dan enkel een faciliterende handeling geweest, zonder directe consequenties voor de lange termijn. Maar dankzij het systeem dat in stand gehouden is via die belasting, was het mogelijk om de maatschappij zoals we die nu kennen op te bouwen.

Zou dat rechtvaardiging genoeg zijn voor de betaalde belasting?

Niet?

Laat ik dan de lat nog hoger leggen: stel dat we een gouden toekomst tegemoet gaan. Dat de mensheid 10.000 jaar lang alleen vrede en welvaart zal kennen zonder belasting te moeten betalen, alleen dankzij het feit dat wij nu wel belasting betalen? (en zodoende de basis leggen voor deze welvaart en vrede).

Is er een punt waarop het wel en wee van vele honderden toekomstige generaties het tegenwoordige betalen van belasting goedmaakt?

Heb je kinderen?

Strategie

We kunnen weer in het nieuws lezen hoe Trump geen strategie heeft (voor Syrië in dit geval).

Maar afgezien van het feit dat we dit niet kunnen weten zit er aan “strategie” een kant die kennelijk niet veel mensen zich realiseren. Strategie is namelijk voor (toekomstige) verliezers.

Er zijn talloze mensen (adviesbureau’s, reclame bureau’s etc) die geld verdienen met het ontwikkelen van strategieën, dus hoe kan ik dan zeggen dat een strategie voor losers is?

De sleutel daarvoor zit in het Engelse spreekwoord “Great minds think alike” (knappe koppen denken eender).

De eerste keer dat ik over dit vraagstuk las was in een boek van de Engelse schrijver John Windham. Het boek “Chocky”. Daarin neemt een buitenaards wezen telepatisch kontakt op met een jongen van de aarde. In een van de uitwisselingen tussen deze beide komt de vraag op “wat is intelligentie?” Ik geloof dat het het buitenaards wezen is dat aan de jongen vraagt of een Koe intelligent is, en deze antwoord “maar een heel klein beetje”. De kern van de vraag is deze: Wanneer iemand over een kleine hoeveelheid intelligentie beschikt, dan zou hij eigenlijk tot dezelfde kennis (of antwoord) moeten komen als iemand die heel intelligent is. Hij zou er alleen langer over doen.

Wanneer wij in staat zijn tot logisch denken, dan moeten wij eigenlijk allen tot hetzelfde besluit/antwoord komen. Ongeacht onze intelligentie. Dit is natuurlijk niet juist. En dat heeft deels te doen met hetgeen er drie posts geleden al ter sprake kwam: het mensbeeld.

Intelligentie is duidelijk een maatstaf voor hoe snel iemand een logische conclusie kan bereiken. Maar er is ook een heel duidelijke komponent die voor de lagere intelligenties antwoorden/oplossingen blokkeert. Hoe dit precies werkt, weet ik niet. Maar dit ondersteunt wel het idee dat we enkel dat wat uit het onderbewuste komt kunnen “bedenken” waarbij dat wat we als “denken” beschouwen een rationalisering achteraf is.

Terug naar ‘strategie’

Iemand die niet zo erg slim is, heeft een strategie nodig om een probleem aan te gaan. Wat, waar wanneer hoe etc.

Iemand die enorm slim is, heeft geen strategie nodig. Hem blijft in elke situatie namelijk maar 1 keuze (de beste) over. Hij heeft geen strategie nodig omdat er altijd maar 1 keuze gemaakt kan worden. Zijn vrije wil lijkt sterk gereduceerd wat betreft de keuze van handelen. Enkel de keuze van het doel blijft over. Is het doel eenmaal bekent, dan volgen er alleen dwangmatige handelingen tot dit doel bereikt is.

Iemand die een strategie volgt moet deze voortdurend aanpassen. En hij kan daarbij fouten maken. Vanwege deze voortdurende aanpassingen is de kans dat hij ergens een onherstelbare fout maakt groot. Vandaar dat wanneer een strategie nodig is, de slag in feite al is verloren.

Zoals de grote generaals al zeiden: geen enkele strategie overleeft het eerste contact met de vijand. Oorlog -zoals ook het leven- bestaat uit improviseren. Strategieën zijn voor verliezers.

Privacy en browsing

Er is weer een hoop te doen rond privacy op het internet. Als software ontwikkelaar die zich o.a. bezighoudt met server technieken heb ik een beetje inzicht in de materie, al wil ik me zelf geen expert noemen.

Desalniettemin, het aantal technische mogelijkheden om iemand met zekerheid te identificeren via een webbrowser is beperkt. De beste methode is “inloggen”. Wanneer iemand zich inlogt, dan krijg je als webserver de hoogste zekerheid over de identiteit. Alle andere methodes zijn indirect en verlangen “trucks” of statistische algorithmes.

Wel doen er de laatste tijd weer “broodjes aap” verhalen de ronde. Of ten minste wordt de indruk gewekt dat bv Facebook inzicht kan krijgen in de pagina’s die je oproept zonder dat de pagina van Facebook zelf is of via Facebook gelinkt is.

Dat kan wel, maar alleen met assistentie van de website maker. Zodra een website designer componenten van een derde partij gebruikt om de pagina op te bouwen, dan verliest hij de controle over wie er waarover geïnformeerd wordt.

Bijvoorbeeld, wanneer iemand een “facebook-like” of “twitter-tweet” button gebruikt op zijn pagina via een content fetch van facebook of twitter, dan wordt facebook en/of twitter over het pagina bezoek geïnformeerd. Statische links die verwijzen naar FB of Twitter (of Google, of Amazon) zijn daartegen zonder risico.

Het irritante is echter dat ook advertenties content kunnen bevatten die uiteindelijk informatie leveren naar Twitter, Google en consorten. Het is dan ook als consument vrij lastig om daarover controle te verkrijgen. Website designers willen nu eenmaal graag weten wie wat waar en hoeveel een pagina bezocht wordt. En ook bedrijven willen weten hoe goed hun promotie acties verlopen. Google, Facebook en consorten “helpen” daar graag bij en verkrijgen zo informatie over de bezoekers.

Dit is de reden dat deze site geen advertenties of andere content providers gebruikt. Niemand krijgt informatie via mijn server en website over de bezoekers van deze site. Al weten de internet providers en router fabrikanten dat natuurlijk wel, maar ik geloof (nog) niet dat deze de informatie doorspelen - of er iets anders mee doen. Behalve dan het opslaan van deze informatie zoals dit door de overheid afgedwongen wordt.

Wat kun je hiertegen doen?

Niet zo heel veel. Als website maker kun je nog het meeste doen voor je bezoekers: geen content van derden gebruiken. Nul, nada. Geen google analytics, geen facebook buttons, geen advertenties, geen disqus etc.

De bezoeker zelf kan er niet zo heel veel aan doen, een goede browser gebruiken is zo ongeveer de enigste bescherming. Het gebruik van Tor of VPNs helpt wel iets, maar de analyse methodes van Google en consorten zijn zo verfijnt dat deze daardoorheen kunnen prikken. Tor en VPNs verbergen je IP address, maar tenslotte laadt je wel de pagina die je wilt zien, en daarop/daarin zit de eigenlijke ‘detector’.

Natuurlijk moet je wel een zo veilig mogelijke browser gebruiken. En dit was in feite de aanleiding voor deze post. De Brave browser is inmiddels aardig opgegroeid en goed bruikbaar geworden. Bij mijn weten is dit de veiligste en meest anonyme browser van het moment. Als je die combineert met een zoekmachine als DuckDuckGo dan heb je zo ongeveer alles gedaan wat er gemakkelijk mogelijk is.

Oh, ik ga er dan natuurlijk wel van uit dat je alle google, facebook, disqus etc accounts heb gewist… en de betreffende cookies uit je browser heb verwijdert.

Eventueel kun je ook Tor en/of VPNs gaan gebruiken, dat levert nog een beetje extra privacy op. Zelf doe ik dit laatste niet, maar er is wel een argument voor te maken…

Even iets anders: Goud

Vandaag even iets geheel anders, de goudprijs.

Dit is het lange termijn perspectief (100 jaar):

goud-100jaar

Er bestaat een technisch patroon genoemd “flag”. Dat patroon is genoemd naar een vlagstok met daaraan een flag. Dat wil zeggen de prijs gaat stijl omhoog (de vlagstok) en valt dan een beetje terug (de vlag die aan de stok hangt). Voor een prijs die in een stijgende lijn zit is het flag patroon uiterst positief. Als regel (kuch kuch) gelt dat de prijs waarschijnlijk na de (hangende) flag nog een keer de hoogte van de stok zal stijgen.

Ik zie in de 100 jaar kaart 3 zulke flaggen, en een potentiële vierde die mogelijk nog in de maak is. In ca 1930 de eerste, in ca 1973 de tweede en van 1980 tot 2000 de derde. De vierde die mogelijk in de maak is loopt van 2000 tot vandaag. Deze grafiek is logaritmisch. Een prijs voorspelling is dus nogal lastig, maar als de vierde flag inderdaad een flag wordt, dan zou de top ergens tussen de 5.000 en 10.000 USD per ounce moeten uitkomen.

De 10 jaar grafiek laat dit beeld zien:

goud-10jaar

De gehele grafiek ziet er technisch ok uit. Als we het deel 2013-2018 bekijken dan valt een zekere symmetrie op. Vanuit technisch perspectief is dit een “omgekeerde kop en schouders”. Als voorspellend karakter hoort er een prijs niveau van ca 1700-1800 bij. Op relatief korte termijn. Het (ca) 1400 niveau is daarbij belangrijk: wordt deze doorbroken dan is er weinig “weerstand” en kan de prijs snel oplopen. Tot ca 1600. In wezen ontstaat er dan nogmaals een “omgekeerde kop en schouders” maar dan met een geassocieerde prijs voorspelling van boven de 2000 USD/once.

Wanneer we teruggaan naar de lange termijn kaart dan zien we dat een prijs boven de 2000 USD/once het begin van de flagstok zou moeten zijn die de prijs tot boven de 5000 USD zou kunnen opdrijven.

Zoomen we nog verder in op de 3 jaar grafiek:

goud-3jaar

Hier zien we stijgende bodem prijzen en een bijna horizontale top prijs op ca 1380. Nu komt het veel voor dat zo’n horizontale weerstandslijn pas na meerdere aanlopen doorbroken kan worden. Er ontstaat dan een soort taartpunt patroon zoals we deze in de grafiek kunnen zien. De prijs gaat binnen deze taartpunt op en neer, maar de afstand tussen de top en bodem wordt steeds kleiner. Vaak zijn er drie zogeheten “tests” van de weerstand nodig voordat er doorheen kan worden gebroken. En we zien inderdaad 3 van deze tests op de horizontale weerstand.

Het lijkt waarschijnlijk dat de 1380 lijn binnenkort naar boven doorbroken gaat worden. En als we dan weer uitzomen, een uitbreken boven de 1380 tilt de prijs bijna onmiddellijk boven de 1400, welke de prijs een flinke zet zou kunnen geven richting 1600, welke een prijsdoel van boven de 2000 geeft welke de flagstok naar 5000 zou beginnen.

Nu, voorspellingen zijn goedkoop. Ze kosten bijna niets. En ze gaan regelmatig mis.

Maar als we nu ook weten dat de USD nogal zwak is, dat er vele politieke spanningen zijn, dat er een handelsoorlog begonnen is en dat goud vaak omgekeerd evenredig is met het vertrouwen in de politiek, tja… dan…

PS: Ik moet er natuurlijk wel op wijzen dat er twee komponenten aan deze grafieken zitten, Goud én de USD! En 1 van deze kan de prijs voorspellingen al waar maken. Of een stijgende goudprijs, of een vallende USD of een combinatie van beide. Wat ik niet in deze grafieken kan zien is hoe de prijsontwikkeling in Euro’s gemeten zou kunnen zijn.