Posts

Twee soorten logica

Ik ben inmiddels een fan van het werk van professor Jordan B. Peterson. Hij is een Canadese practiserende psychologie professor die me meer dan eens verbaasd heeft doen staan met zijn inzichten en interpretaties.

Zijn werk kende ik al van verschillende interviews, maar nu ben ik aan zijn podcast serie begonnen. Inmiddels ben ik gevorderd to aflevering vier (van de inmiddels 24) waarin hij (onder meer) het gat identificeerde dat ik had met de postmoderne filosofie.

Het probleem met postmodernisme is dat het uiteindelijk uitmond in nihilisme. Het is -aldus het postmodernisme- niet mogelijk om absolute waarheden te vinden. (Dit is natuurlijk een contradictie op zichzelf). Maar “ik besta” en dat is een absolute waarheid. Wanneer het postmodernisme zegt dat ik dit niet zeker kan weten, dan moet het postmodernisme wel fout zijn. Waarom is het fout? Mijn conclusie was dat het postmodernisme reductionistisch is en reductionisme omvat niet het leven zelf.

Anders gezegd, de methode die het postmodernisme gebruikt om tot een resultaat te komen, veroorzaakt het resultaat.

Of nog anders gezegd, uiteindelijk is mijn conclusie dat het postmodernisme zichzelf weg redeneert.

In de podcast neemt Peterson een andere invalshoek, maar kom -imo- tot min of meer hetzelfde resultaat. Hij noemt het “Darwinian Logic”. Dit in tegenstelling tot “Newtonian Logic”. Newtonian logic refereert naar het resultaat van de verlichting en is zeer succesvol gebruikt om resultaten te boeken in wetenschap en techniek.

Maar “Newtonian Logic” bevat geen “levende” componenten. Het haalt de subjectiviteit, de menselijke component, juist weg uit de logica. Het kan dan ook haast niet anders of een filosofie opgebouwd middels deze logica moet wel tot nihilistisme voeren.

“Darwinian Logic” neemt een andere aanzet: Evolutie houdt zich niet bezig met waarheid. Enkel overleven telt. Datgene wat overleeft moet niet noodzakelijkerwijze de componenten hebben om de ultime waarheid te kunnen ontdekken. I.e. wij hoeven niet zo gebouwd te zijn dat het mogelijk is om met ons lijf een ultime waarheid te ontdekken. “Goed genoeg” is het devies. Elke waarheid die goed genoeg is om ons te laten overleven is -letterlijk- goed genoeg.

Het leven, of evolutie, is een duidelijk bestanddeel van de Darwinian Logic. Maar waar vroegere denkers vaak begonnen bij de bekende geschiedenis, of bij de jager-verzamelaars, gaat Darwinian Logic nog veel verder terug. Letterlijk naar het begin van het leven.

De neo-cortex is evolutionair gezien het nieuwste element van de hersenen. Maar we overlevenden al miljarden jaren voor de neo-cortex ontstond. En de structuren uit die tijd zijn nog steeds aanwezig, en vervullen ook nog steeds een belangrijke functie.

Het is zelfs mogelijk dat de rationele processen die de neo-cortex mogelijk maakt niet meer dan een “bijrijder” functie vervullen. Dat we eigenlijk een programma doorlopen dat diep in ons onderbewuste verankerd is en waarvoor de neo-cortex op het juiste moment pasklare “verklaringen” bedenkt wanneer dit nodig is voor ons gevoel van eigenwaarde of individualisme.

In de podcast gaat Peterson nog veel dieper in op deze materie en aanverwante zaken. En in 1 luistersessie kan ik onmogelijk alles er uit halen wat er in zit. Een herhaling is dus wel op zijn plaats. Wel kan ik deze podcast van harte aanbevelen. Net zoals al zijn andere podcasts overigens (te vinden in o.a. de iTunes store).

PS: De gelinkte youtube video is in het engels met engelse ondertitels.

Waarom accepteren we belasting?

Onlangs verscheen er een artikel op Vrijspreker over de belastingdruk. Ik citeer:

Piet Plezier moet van zijn inkomen zestig procent afgeven aan de overheid in de vorm van belastingen, dwangverzekeringspremies, bijzondere verbruiksbelasting en nog meer. … Als ik in een optimistische bui ben, denk ik dat van de 60 cent die Piet uitgeeft, het equivalent van 15 cent in de vorm van behoeftenbevrediging bij hem zal terugkomen.

Het artikel gaat verder met wat opmerkingen over waar de 45 cent voor gebruikt wordt en of Piet slim is of niet.

Voor mij werpt dit artikel een paradox op: niemand zal zo maar zonder meer accepteren dat 60% van zijn inkomsten worden afgenomen. Toch gebeurt het. Waarom accepteert Piet die belasting?

Paradoxen bestaan niet, en een verklaring moet er zijn. Mijn poging daartoe is het volgende:

Die resterende 45 (pro)cent, daar krijgt/koopt Piet ook iets voor. Sterker nog, ik denk dat Piet zelfs meer dan de volle 60 (pro)cent (denkt) terug te krijgen.

De rest wordt echter niet in stoffelijke vorm uitgekeerd, maar in emotionele munt. Voor die 45% krijgt Piet:

  • Ontlasting van de zorgplicht. Als mens zijn wij moreel (& evolutionair) verplicht voor de minder bedeelde medemens te zorgen. Piet krijgt echter morele ontheffing van die “plicht” omdat de overheid hem verzekert dit in zijn naam te doen.

  • Impliciete verzekering: Er gaan nu eenmaal dingen mis in het leven. Zonder een overheidsparaplu die ons een garantie geeft dat er in het ergste geval toch voor ons gezorgd zal worden (even ongeacht de kwaliteit) zouden we dit zelf moeten doen. Dat is een behoorlijke emotionele last die nu afgewenteld wordt op de overheid.

  • De belofte dat er voor hem als oudere gezorgd gaat worden: Piet rekent er vast op dat hij later van zijn AOW uitkering kan leven. Het is daarbij irrelevant dat het AOW systeem op een pyramide spel gebaseerd is -zoals inmiddels toch wel duidelijk moet zijn. Maar Piet heeft nog steeds de emotionele balsem dat hij zijn AOW zal krijgen.

Met name dit laatste, de AOW, zorgt er voor dat Piet gevoelsmatig veel meer dan 60 (pro)cent terugkrijgt.

Ik denk dat de AOW de ultime buy-in is. Het is het middel waarmee de overheid op de kosten van de komende generatie er voor zorgt dat de huidige generatie in het gareel blijft lopen.

Financiële Vaardigheden: Risico

Een nieuwe aflevering in de serie financiële vaardigheden: risico

Het (voorlopig?) laatste wat algemenere artikel voor we de dieptes van de reële investeringen induiken.

Politiek: Elite en Ideologie

Ik heb een artikel over de politieke elite en ideologie toegevoegd.

In dat artikel wordt de feitelijke opbouw van de samenleving beschreven en hoe deze (tijdelijk) in stand blijft.

Deze benadering van de politiek werd het eerst beschreven door Machiavelli. Vandaar zijn portrait naast deze post.

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Ik luister nog naar de podcast van tangentially speaking met Peter Joshep van de Zeitgeist beweging.

En het viel me op hoezeer Peter kennelijk door de motivatie “schaarste” gedreven wordt.

Zoals met zo veel dingen kunnen we een simple scheiding maken: mensen met een schaarste instelling en mensen met een overvloed instelling. Dat wil zeggen mensen die de wereld vooral zien door de bril van “er is overal schaarste” en mensen die de wereld zien door de bril van “er is een wereld van overvloed”.

Natuurlijk weet ik ook wel dat zulke simple verdelingen de plank altijd misslaan in individuele gevallen. Toch is zo’n verdeling vaak wel nuttig om het thema te begrijpen.

Zo zien we aan de linker kant van het politieke spectrum (alweer zo’n rare scheiding) de schaarste instelling wel vaker. Terwijl aan de rechterkant de overvloed instelling meer voorkomt. Ondernemers hebben bijna altijd een overvloed instelling.

Beide willen de voorhanden problemen in de wereld graag oplossen. Beide zien een probleem in de heersende armoede bij sommige bevolkingsgroepen.

Mensen met een schaarste instelling willen vaak de voorhanden goederen beter verdelen. Peter cq Zeitgeist is daarvan een uitzonderlijk goed voorbeeld.

Mensen met een overvloed instelling daartegen willen meer goederen produceren.

Het is imo best wel tragisch dat deze beide groepen elkaar fundamenteel niet schijnen te kunnen of willen begrijpen.

Persoonlijk zie ik meer in de overvloed instelling. Dit omdat in het verleden altijd weer is gebleken dat mensen met een overvloed instelling de schaarste bij de armste bevolkingsgroepen sneller kunnen oplossen dan de mensen met een schaarste instelling.

Het probleem met de ‘betere verdeling’ is dat dit gemakkelijk in een negatieve spiraal kan uitmonden. Door te halen bij de ‘rijken’ en dit te verdelen onder de ‘armen’ schaden we capaciteit van de ‘rijken’ om meer te produceren. Waardoor de overvloed afneemt cq de schaarste toeneemt. Hetgeen om meer herverdeling vraagt etc. Deze negatieve spiraal eindigt vrijwel altijd in een ‘crash’. Met name Venezuela is op dit moment een schrijnend voorbeeld.

Nu ga ik hier niet lopen beweren dat we dus de rijken maar hun gang moeten laten gaan. Zeker niet binnen het huidige politieke systeem. Maar dat is een ander verhaal.

Idealisten als Peter kan ik goed begrijpen. Maar al kunnen zij de huidige problemen goed aan de kaak stellen, dat wil nog lang niet zeggen dat hun oplossingen ook daadwerkelijk oplossingen zijn. Persoonlijk houd ik m’n hart vast als het soort bewegingen a la Zeitgeist ooit voet aan de grond zouden krijgen…

Goodby google

I had vandaag eigenlijk een andere post gepland, maar deze keer laat ik me door actuele gebeurtenissen leiden.

Ik refereer natuurlijk naar het ontslag van de google werknemer die onlangs een -vrij onschuldig- stukje pende over de “echo kamer cultuur” binnen google.

Ik lees wel vaker dat google de leus “Don’t be evil” of “Do the right thing” gebruikt. Maar vandaag hebben ze in mijn opinie deze grens overschreden. En omdat ik van mening ben dat we ons net zo moreel moeten gedragen als we zeggen te zijn, heb ik het besluit genomen om google’s services niet langer te gebruiken.

Dus de advertenties zijn weg, de zoekfunctie is weg, en ook analytics is weg. Al was deze laatste voor de lezers natuurlijk onzichtbaar. In ieder geval wordt er vanaf vandaag helemaal geen informatie meer over het bezoek aan deze site naar google gestuurd. (Ook niet naar andere sites overigens)

Gaia en Zeitgeist

Zondag, tijd voor wat lichte en niet zo serieuze reflectie … 😉

Het is alweer een tijdje geleden dat James Lovelock de gaia hypothesis uitbracht. De NL wikipedia vat dat samen als volgt: De Gaia-hypothese is een wetenschappelijke hypothese die stelt dat de biosfeer op de niet-levende omgeving inwerkt op een zodanige manier dat er een zelfregulerend complex systeem ontstaat zodat er gunstige omstandigheden blijven bestaan voor het leven op Aarde.

Behalve een wetenschappelijk, zit er ook heel duidelijk een esoterische kant aan deze theorie. Ik hecht geen waarde aan de meeste (alle?) esoterische theorieën maar de wetenschappelijke kant van de gaia hypothese heeft wel iets.

Nu hoorde ik vandaag in een podcast van tangentially speaking een interresante opmerking die hier aan raakt: alle leven op aarde bouwt zich op uit “lagere” levensvormen.

Bijvoorbeeld de mens is opgebouwd uit cellen. Sommige van die cellen zijn bacteriën die een zelfstandig leven voeren. De mens overleeft in een samenleving, die heeft op zijn beurt weer instituten. Is er nu nog een niveau “boven” de samenleving?

We kunnen de samenleving beschouwen als een soort “brein”, waarin de mensen de neuronen vormen en de memen de informatie. Deze memen creëren de instituten. En het is best mogelijk dat instituten de dragers van “meta-memen” zijn die super-instituten vormen. Deze is dan voor de mens zo goed als onzichtbaar. Behalve dan in zijn uitwerkingen.

Wie profiteert er nu echt van alles wat we hier doen? Zijn er mensen die daadwerkelijk gelukkig zijn met de situatie van het moment? Lijkt het er niet op dat iedereen in meer of mindere mate ongelukkig is? zelfs de buffets, gates, zuckerbergers, of trumps cq clintons van de wereld? Als dat zo is, waarom doen we dat dan?

In de podcast probeert Peter Joseph zijn geesteskind Zeitgeist als oplossing naar voren te schuiven. Imo is dat gewoon meer van hetzelfde - maar dan links van het communisme. Zeitgeist als oplossing kan mij niet overtuigen. Maar de problemen die men identificeert zijn reëel.

Misschien is er gewoon geen oplossing. Misschien is het super-instituut wel gelukkig zo…

Politiek: Voluntarisme

Hoewel ik zelf niet “politiek actief” ben (i.e. lid van een partij etc), ben ik wel geïnteresseerd in de factoren waarmee de samenleving zichzelf vorm geeft.

Misschien is “politiek” daarvoor niet echt het goede woord, maar ik heb (nog) geen betere gevonden.

Vanaf vandaag ben ik dan ook een serie over ‘politiek’ begonnen die zal ingaan op de dingen die ontdek op dit vlak.

De eerste post gaat over mijn eigen politieke standpunt.

Financiële Vaardigheden: Sparen

Vandaag een artikel over sparen toegevoegd.

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Vandaag een artikel over het berekenen van de “echte” kostprijs toegevoegd aan de serie over financiële vaardigheid.

Financiële Vaardigheden: Rente

Vandaag een artikel over rente toegevoegd aan de serie over financiële vaardigheid.

Financiële Vaardigheden: Goud

Het artikel geld in financiële vaardigheid is opnieuw bewerkt.

Vandaag het tweede artikel uit de serie over financiële vaardigheid. Na geld is nu goud aan de beurt.

Financiële Vaardigheden: Geld

Het artikel conclusie in financiële vaardigheid is opnieuw bewerkt.

Vandaag begint ook de eigenlijke serie over financiële vaardigheid. Natuurlijk moet dat een artikel over geld zijn.

Financiële Vaardigheden

Zoals je wellicht hebt opgemerkt is er in de menu balk een nieuwe categorie verschenen: Financiële Vaardigheden.

De oorspronkelijke categorie “Financieel” heb ik veranderd naar “Financiële Artikelen”. Maar het is de bedoeling dat deze categorie over kort of lang opgaat in “Financiële Vaardigheden”.

De reden is dat ik gevraagd ben wat “financial literacy” eigenlijk inhoudt. Dat heeft mij ertoe gebracht om een reeks te beginnen die wat meer gestructureerd is dan de artikelen die ik tot nog toe had geplaatst.

Het is de bedoeling dat “Financiële Vaardigheden” uitgroeit tot een serie artikelen die een soort introductie vormen naar de financiële zelfstandigheid. Natuurlijk gezien vanuit mijn gezichtspunt, het wordt geen officieel erkende cursus!

Vandaag zijn de introductie en de conclusie beschikbaar.

Techniek en een parabel

De naam van deze site heeft als bestanddeel “overleven”. En dat is niet toevallig.

Ik maak me best wel zorgen dat het eens een keer flink mis kan gaan met de samenleving.

In een podcast 260 van mixed mental arts hoorde ik een huiveringwekkende parabel die één van de redenen waarom ik me zorgen maak perfect weergeeft.

Het verhaal gaat als volgt: “Een aantal ballonvaarders zijn bezig een hete lucht ballon te vullen voor een trip. Als de ballon al tamelijk vol is grijpt een windvlaag de ballon en dreigt hem mee te nemen. De ballonvaarders grijpen de korf en/of lijnen, en een toevallige omstander helpt mee. Wanneer hun pogingen tevergeefs zijn laten de ballonvaarders de korf en lijnen los: zij weten dat je je nooit moet laten meevoeren. De toerist weet dit niet en blijft vasthouden. Later valt de toerist -wanneer zijn kracht het begeeft- vanaf een hoogte van 100 meter en overlijdt daarbij.

De parabel is deze: de samenleving is als de toerist. We hebben de ballon van de techniek gegrepen om vooruit te komen en om iedereen te kunnen voeden. Dit begon al in een ver verleden toen de landbouw uitgevonden werd. Nu zijn we in de situatie dat we niet meer zonder kunnen.

Net als de toerist, het was beter geweest om direct los te laten. Of om een val van 5 meter te riskeren. Of zelfs vanaf 10m. Op elk moment is het beter nu dan later. Maar de angst (om te vallen) overheerst op elk moment, en we blijven vasthouden.

Inmiddels zijn we al heel ver opgestegen met de ballon, als we loslaten… brr, liever niet aan denken…

Ik ga nu geen scenario’s bedenken over hoe en wat. Maar de parabel vindt ik bijzonder treffend.

Overigens is de gehele podcast wel de moeite waard. Er komen vele verschillende thema’s voorbij dus het gaat niet alleen over dit risico. Soms moest ik even ‘fluiten’ wanneer ik het echt niet eens was met iets, maar de plussen zijn groter dan de minnen.

Een nieuw thema

Ik heb de vorige post over memen nog wat aangepast en uitgebreid. Je kunt dat artikel nu vinden onder het thema “filosofie” in de menu balk.

Wat is een meme?

Op zoek naar verklaringen voor de toestand van de samenleving ben ik me o.a. gaan verdiepen in filosofie. Een van de begrippen die dan opduiken is het woord “meme”.

Het woord meme is voor het eerst gebruikt door Richard Dawkins in het boek “The Selfish Gene” in 1976. Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord.

Een meme is mogelijk nog het best te vertalen met “idee”. Maar die vertaling vind ik niet geheel juist. Een ‘meme’ doet meer dan een idee: een meme verspreid zich van persoon naar persoon en kan daarbij muteren of vergezeld gaan van nieuwe memen.

In zekere zin is een meme vergelijkbaar met een bacterie: het verspreid zich in de daartoe geëigende voedingsbodem waarbij het kan muteren en zich aanpassen aan die voedingsbodem. Natuurlijk met dat verschil dat de voedingsbodem hier gevormd wordt door het menselijk brein!

Net als bacteriën kunnen memen goedaardig en kwaadaardig zijn. Maar in tegenstelling tot bacteriën kunnen de nuttige effecten en de schadelijke effecten optreden bij verschillende personen. I.e. de ene persoon kan profiteren van een meme terwijl een adere persoon er nadeel van ondervind. Denk bijvoorbeeld aan het geven aan goede doelen.

Dit is ook gelijk de brug met de samenleving. De cultuur van een samenleving is eigenlijk een verzameling memen. Oftewel een meme-complex. Een meme-complex is een groot aantal samenwerkende memen.

Een meme is nuttig voor een persoon wanneer het de persoonlijke omstandigheden verbeterd. Een meme is nuttig voor de samenleving indien het het voortbestaan van de samenleving ten goede komt. Maar daarbij hoeft een meme niet vor iedere persoon binnen die samenleving nuttig te zijn. Enkel het netto effect telt. (Het spreekt voor zich dat ik hierbij het thema moraal buiten beschouwing laat)

De vorm waarin we in de samenleving met elkaar omgaan -de cultuur- veranderd voortdurend. De memen veranderen en/of worden vervangen. Culturen staan met elkaar in concurrentie, de betere cultuur “verslaat” de zwakkere cultuur en vervangt of veranderd deze. Dat kan zowel middels oorlog maar ook op vreedzame wijze.

Update

Al weer meer dan een half jaar geleden sinds de vorige update. Dus natuurlijk hebben eventuele bezoekers van deze site de hoop al lang opgegeven dat er nog nieuwe inhoud bijkomt. Zelf heb ik dat nog niet, al duurt alles veel langer dan gehoopt.

Op dit moment heb ik toch redelijk wat vooruitgang gemaakt achter de schermen. Hetgeen zich op dit moment vertaald in de hosting van dit domain op mijn eigen ontwikkelde webserver: Swiftfire. Die server draait op poort 6678, vandaar dat dit nummer opduikt in de URL bij het bezoeken van deze site.

Nog is de server niet geheel stabiel. Zodra dat het geval is (in naar verwachting nog een maand of 2, 3) wil ik toch echt weer aan de inhoud beginnen. Mocht er dus af en toe een fout optreden bij het ophalen van de site, dan weet je dat je me op dat moment geholpen hebt een fout in mijn code te vinden!

Update

Het heeft lang geduurd, en zoals altijd is het werk nog steeds niet af. Ik heb het nu over de opbouw van deze website. Ik heb ondertussen veel aan de motor van de site gesleuteld en er is weer een component af: Jekyll Theme.

Zoals ik al eens heb geschreven wordt deze website middels Jekyll gebouwd. Jekyll is een applicatie die verschillende files neemt en daaruit een website maakt. Daarbij kan Jekyll de regels voor deze opbouw uit een zogeheten “Theme” halen.

Voor OBL (en andere websites) heb ik een “Classic-Jekyll-Theme” geschreven. Wat je nu ziet is het resultaat van dit werk. Mocht je zelf ook een site (willen) maken die Jekyll gebruikt dan kun je mijn theme vinden op github en rubygems.

De terugkeer van de advertenties

En ook de advertenties zijn terug.

Ik ben daar niet echt blij mee, maar een mens moet toch eten…

De terugkeer van de cookies policy

Zoals je merkt is ook de EU-Cookie wetgeving weer tevredengesteld.

Behalve dat, zijn er twee artikelen toegevoegd:

Ex Scientia Pecuniae Libertas of hoe de kennis van geld tot vrijheid kan leiden.

En Risico Bewust Sparen, dit is een bewerking van de vroegere pagina “Investeren”. Ik denk dat de titel nu beter bij de inhoud past.

Economie pagina's toegevoegd

De pagina’s onder het navigatie menu “Economie” zijn weer toegevoegd aan de site.

Natuurlijk heb ik van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de texten nog even aan te corrigeren en verbeteren.

Wil je ze nog eens doornemen, begin dan hier: Leven en werken

Reacties op artikelen

Het is op dit moment nog niet mogelijk om op geplaatste artikelen te reageren. Hiervoor moet ik nog wat software schrijven, en zoiets vergt nu eenmaal wat tijd.

Mocht U toch willen reageren, doet U dit dan via het email address op de contact pagina.

Het is zeker gepland om reacties in de toekomst weer gewoon onder een bericht/artikel te kunnen plaatsen.

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

De prijs van goud (Londense goud-fix) is in hoge mate afhankelijk van valuta speculaties. Dit lijkt me de belangrijkste conclusie uit de niewjaars post van FOFOA.

In het verleden heb ik wel vaker over goud gepost, en daarbij is ook de blogger FOFOA wel ter sprake gekomen. Hij blogt niet zo erg veel meer, maar de posts die hij schrijft zijn best wel interresant. Zo ook de post waarmee hij dit jaar begon. Zoals altijd, ben je het engels machtig, lees het dan zelf: http://fofoa.blogspot.nl/2016/01/happy-new-year.html.

Wat mij opviel in deze post is dat met goud wordt gehandelt als ware het geld.

Er zijn een hoop analisten en “newsletter” schrijvers die hoog van de toren blazen over het enorme handelsvolume van goud op de Londense markt. Gedurende een periode van 3 maanden werd daar een handelsvolume geregistreerd dat 250 keer zo groot was als de productie plus recycling. Voor veel van die analisten en schrijvers is dat een bewijs voor manipulatie van de goudprijs.

FOFOA’s kijk daarop is een andere, en deze wordt bevestigd door de London exchange zelf: Veel van het goudvolume dat verhandelt wordt is het gevolg van “paired trades”. Paired trades zijn beleggingen (speculaties) die doorgevoerd worden door tegelijk twee artikelen te verkopen/kopen. Een geliefd pair is bijvoorbeeld de verhouding US-Dollar en de Goudprijs. Traders die zo’n pair verhandelen zijn nooit geïnteresseerd in de onderliggende artikelen, maar enkel in de verhouding tussen die twee. Wanneer er zo’n pair gekocht of verkocht wordt worden er ook trades in de onderliggende artikelen geregistreerd. Maar een trader die in pairs handeld zal normaliter nooit vragen om de daadwerkelijke goederen. Dit kunnen ze veelal ook niet omdat ze “met margin” handelen. Hierdoor moeten ze altijd tegelijk het één kopen en het ander verkopen.

Nu wil het geval dat de daadwerkelijke handel in goud veel kleiner is dan de handel die ten gevolge van pair-trading tot stand komt. De goudprijs (Londense goud-fix) wordt daarom gedomineerd door valuta speculatie en niet door vraag/aanbod van echt goud.

Is dat belangrijk? Wel, ja en nee. Dit zal goed gaan zolang het goed gaat. En niemand weet hoe lang dit kan duren. Maar wanneer er op een dag dan toch een klein percentage van de pair-traders om goud levering gaat vragen, dan is het voorbij met de pret. Er is dan te weinig goud beschikbaar, en dit zal dan wel in de prijs tot uiting komen.

Nog afgezien hiervan, de prijs van goud heeft natuurlijk wel invloed op de goudmijnen. Wanneer de prijs van het goud onder de productie kosten komt, dan gaan ze failliet. Het aanbod van goud droogt uiteindelijk op, en dan telt enkel nog de vraag wanneer er pair-traders “bloed ruiken”.

Maar er zit meer aan. Zo speculeert FOFOA dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat de goudprijs aan de beurzen valt tot ongekend lage standen. Maar dat er tegelijk geen goud verkrijgbaar zal zijn. Daarom noemt hij de huidige periode wel een “window of opportunity”. Dat wil zeggen dat goud nu nog tegen een lage prijs ook daadwerkelijk te verkrijgen is. Zeker -zegt hij- de goudprijs kan nog lager gaan, maar het is maar de vraag of je dan ook daadwerkelijk goud kunt kopen.

Website status

Wel, na de crashes van de Wordpress database bouw ik nu de site opnieuw op. Niet langer met Wordpress, maar “terug naar de toekomst” als een statische website. Gebouwd met puur HTML en CSS. Wel middels moderne hulpmiddelen zoals Jekyll, een statische website generator.

Tot noch toe ben ik bezig geweest een RWD (Responsive Website Design) template te maken voor de site. Daarvan ziet U nu de eerste resultaten. Als alles werkt, dan kunt U deze site bekijken op alle devices: smartphone’s, tablets en computers. De layout past zich automatisch aan aan de grootte van het gebruikte beeldscherm (wel, eigenlijk browser window formaat).

Ik heb al gezien dat onder Safari alles goed lijkt te verlopen, maar andere browsers hebben met sommige aspecten van de navigatie nog problemen. Wel lijkt alles zichtbaar en bruikbaar voor alle browsers op alle Apple apparatuur. Wanneer U problemen heeft op Android of Windows, laat het me dan even weten. Let wel: ALLEEN voor de moderne browsers met de versie nummers zoals hiernaast (of hieronder) aangegeven!

Ik heb besloten om oudere browsers op zijn vroegst te ondersteunen wanneer de site weer enigsinds ok is.

Voorlopig wordt er dus nog even gesleuteld aan de site zelf, de inhoud komt later.