Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Maart

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Posts

Immigratie, IQ en cultuur

Er zijn binnenkort enkele werkzaamheden aan de elektra in ons huis. De webserver zal dan ook tijdelijk uitgeschakeld worden. Hoe lang, hoe vaak en wanneer zal een verrassing zijn.

Het volgende artikel is toegevoegd onder Politiek -> Immigratie, IQ en cultuur

Er is binnen Alt-Rechts een duidelijke trend om het IQ niveau van immigranten als probleem oorzaak aan te wijzen voor de problematiek rond de immigranten. Dit is waarschijnlijk overgewaaid uit de Amerikaanse problematiek, daar zie je deze discussie regelmatig oplaaien. Maar niet alleen is de Europese situatie anders, ook de identificatie van het IQ als het probleem punt is niet correct imo.

In Amerika is het zo immigranten bijna onmiddellijk kunnen stemmen. Het is daar niet nodig om jezelf via een officiële ID-kaart of Paspoort te identificeren. Een rijbewijs is genoeg, en die wordt zo ongeveer aan iedereen die het wil uitgegeven. In Amerika lijkt Alt-Rechts bang dat de lagere IQ’s links stemmen en er zodoende geen kans meer zal zijn voor de conservatieve Amerikaanse waarden. Dit probleem is er in Europa niet omdat immigranten vaak helemaal geen stemrecht hebben, of alleen op lokaal niveau.

Maar net als in Amerika is er ook in Europa het probleem dat immigranten niet of slechts in uitzonderingsgevallen integreren in de bevolking. Dat men hiervoor op het IQ teruggrijpt als de belangrijkste verklaring is imo echter fout.

Het is wel zo dat de immigranten uit landen komen waar het gemiddelde IQ veel lager ligt dan in west europa. En het gemiddelde IQ van de immigranten ligt dan ook niet op Europese waarden. In veel gevallen ligt het IQ rond het criminele IQ (85), een hogere criminaliteit is daarom deels wel verklaarbaar middels het IQ. Maar niet de integratie problemen.

Daarvoor zie ik twee mogelijke oorzaken. Ten eerste is daar de IQ meting zelf. Of beter gezegd de duiding die daaraan wordt gegeven. Ik twijfel er niet aan dat de wetenschappers de test zelf grondig hebben voorbereid en uitgevoerd. Maar in het westen kennen we landen met een gemiddeld IQ van 100 en in Afrika zijn er landen met een gemiddeld IQ van beneden de 70. Dit feit alleen al geeft mij aanleiding om te vermoeden dat er iets verkeert moet zijn met de duiding. Met een IQ beneden de 70 gelt je als licht zwakzinnig in Nederland. Maar in Afrika zijn er landen waar het het gemiddelde IQ lager ligt dan dit. Toch functioneren ook die landen, de mensen wonen en werken daar (naar andere normen) maar ik heb het er maar moeilijk mee om te denken dat ze daar allemaal ‘licht zwakzinnig’ zijn. Anders gezegd, ik denk dat wanneer we licht zwakzinnigen naar NL maatstaven naar die landen zouden sturen, ze daar net zo min zouden kunnen functioneren als hier. Ofwel, ik denk dat een IQ van 70 in Guinea en een IQ van 70 in Europa niet vergelijkbaar zijn.

De IQ test meet waarschijnlijk wel de mate waarin de hersenen een bepaalde set van problemen kunnen oplossen, maar ze meet imo niet de mate waarin de mensen een functionerende samenleving kunnen opbouwen. Dat moeten wel twee heel verschillende dingen zijn.

Ten tweede zie ik een duidelijk verschil tussen samenleving en individu. Een samenleving is niet het opgetelde van alle individuen, maar er zit een ‘meta’ factor in de samenleving. De samenleving is meer dan de som van de individuen. Is ieder individu uniek vanwege de enorme hoeveelheid connecties die er mogelijk zijn in zijn brein, zo is ook de samenleving uniek vanwege de wederzijdse invloeden van de mensen op elkaar. Er ontstaat daardoor een soort ‘buiten menselijke intelligentie’. Of wellicht zou ik dat ‘inter-menselijke intelligentie’ moeten noemen.

De beschrijving die daar het dichts bij komt is ‘cultuur’. Samenlevingen hebben een eigen ‘operating systeem’ die we cultuur noemen. (Ten minste is de cultuur daar een deel van) En dit operating systeem heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Iedere samenleving ter wereld heeft een eigen cultuur ontwikkelt die ter plekke optimaal is. Strikt wetenschappelijk gezien -evolutie- hoeft dat niet optimaal te zijn, maar het is wel de beste cultuur die ter plekke ontstaan is.

Zelf ben ik er van overtuigd dat cultuur op een onderbewust niveau in iedereen aanwezig is. Het wordt gedurende de kindsheid aangeleerd, en ik verwacht dat het deels zelfs in de genen is overgegaan.

En daar zie ik het ware probleem van migraties.

Wanneer een persoon als eenling in een andere cultuur terechtkomt, dan zal hij zich voldoende kunnen aanpassen om daar te overleven. Hij zal de vreemde cultuur nooit eigen worden, maar als hij kinderen krijgt (uit een huwelijk met iemand uit de lokale cultuur) dan zal het toch niet lang duren voordat zijn eigen cultuur verdwenen is en zijn klein kinderen zullen vrijwel volledig in de lokale cultuur zijn opgegaan.

Dit gebeurt echter niet wanneer er grote groepen migranten bij elkaar blijven wonen. Zij behouden dan hun eigen cultuur en integreren niet. Zelfs niet over vele generaties.

Het IQ heeft daar niet veel mee te maken. Zo zijn er onderzoeken geweest onder hoogopgeleiden in een vreemde culturen, en ook zij bleken -zelfs als ze in de lokale cultuur waren opgegroeid- nog steeds hun oorspronkelijke cultuur te verkiezen. Ondanks het feit dat ze vrij goed waren geïntegreerd. Diversiteit is daarmee een ander woord voor “strijd der culturen”.

Toch is ook IQ wel belangrijk, maar voor geheel andere redenen. IQ is namelijk (samen met zorgvuldigheid) de grootste factor die voorspelt hoe succesvol iemand zal zijn … relatief tot de andere personen binnen de cultuur!.

Dan lijkt wel duidelijk waarom immigratie niet tot assimilatie maar tot spanningen leidt. De migranten blijven in hun eigen cultuur, en maken zo al helemaal geen kans om te integreren in het gastland. En ze worden daartoe ook niet gemotiveerd omdat ze geen kans maken in de lokale cultuur. De problemen zullen zich enkel opstapelen. En dat kan voor geen van beide partijen de ideale oplossing zijn.

IQ

Het volgende artikel is toegevoegd onder Psychologie -> IQ

Ik vind IQ een fascinerend onderwerp. En de maatschappij zou veel meer kunnen profiteren van de nieuwste resultaten uit het IQ onderzoek. Het IQ onderzoek tegenwoordig gebruikt heel vaak de letter ‘G’ om de efficiëntie van het brein aan te duiden. De efficiëntie is iets anders dan het IQ, maar het IQ is heel sterk afhankelijk van G. Zo sterk dat we in het westen IQ als plaatsvervanger voor G kunnen gebruiken.

Het meest opvallende -en voor veel mensen vervelende- is dat IQ voor het overgrote deel genetisch bepaalt is. Net als de haarkleur, de vorm van de neus, de lengte van de armen etc. Dit wordt bevestigd door onderzoek met ééneiige tweelingen (opgevoed in verschillende gezinnen) maar ook door het moderne DNA onderzoek. Al is het niet zo dat er slechts 1 gen verantwoordelijk is voor het IQ, maar een hele reeks (onlangs las ik iets over een onderzoek waarbij 52 genen gevonden waren, die echter slecht voor een klein deel van de IQ verschillen verantwoordelijk waren).

Nu is het niet zo dat we vanaf geboorte over ons maximum IQ beschikken. Hier is tijd voor nodig. Maar het genetisch bepaalde IQ is de bovengrens. Hoger zullen we nooit komen. De manier van opvoeden is in hoge mate bepalend hoe we naar onze limiet toe groeien. Dit is belangrijk, dus nogmaals:

De manier van opvoeding bepaalt hoe snel we ons maximale IQ bereiken

Het kan daarom wel een tijdje duren. Maar het IQ op 50 of 60 jarige leeftijd is bijna geheel genetisch bepaalt. Op bv 12 jarige leeftijd kan het IQ een flink stuk lager zijn dan de persoonlijke limiet. Met name een vrije, geweldloze en consistente opvoeding kan het bereiken van de persoonlijke IQ limiet enorm versnellen.

Dat zal dan ook de reden geweest zijn waarom onderzoekers zo lang dachten dat we IQ konden verhogen door opvoeding. Want dat kan! Alleen kan het niet boven het persoonlijk maximum uitkomen. Kinderen vroeger naar school sturen heeft geen enkel effect. Al dat soort programma’s zijn mislukt. Erger nog, ik ben bang dat de manier waarop het onderwijs plaatsvind remmend werkt op de IQ ontwikkeling. Vooral voor kinderen met een hoge IQ limiet. Tenslotte is de enigste manier om een ‘standaard product’ uit de school te laten komen het terughouden van de ontwikkeling van de hoogste IQs. De laagste kunnen we (nog) niet verhogen.

Ik schrijft nog niet omdat er een goede hoop is dat we dit in de toekomst wel kunnen. Al zijn er mij op dit moment nog geen concrete oplossingen bekend.

Enkele getallen en feitjes:

(Ik heb niet altijd een wetenschappelijk artikel waarin dit staat, soms komen de feitjes uit podcasts o.i.d. die ik op goed vertrouwen overneem)

IQ Beschrijving
83 Het Amerikaanse leger heeft in zijn tests vastgesteld dat mensen met een IQ lager dan 83 geen positieve bijdrage kunnen leveren aan de doelen van het leger.
85 Rond dit IQ vinden we de meeste criminelen.
90 Dit is ongeveer de grens waarboven mensen instructies kunnen lezen en opvolgen.
93 Dit gemiddelde IQ wordt nodig geacht om de westerse samenleving te laten blijven functioneren.
102 Het gemiddelde IQ van de autochtone nederlanders
107 Het gemiddelde IQ in China an Japan
115 Het gemiddelde IQ van de Ashkenazi joden, de groep met het hoogste gemiddelde IQ
120 Met een IQ van 120 of hoger kan men zo ongeveer elk beroep kiezen. Het IQ is niet langer beperkend.
  • Het IQ van 15% van de mensen is lager dan 85
  • Het IQ van 15% van de mensen is hoger dan 115
  • Communicatie tussen mensen met een IQ verschil groter dan 30 punten verloopt vrijwel altijd zeer moeizaam.
  • Het gemiddelde IQ van mannen is iets hoger dan van vrouwen, maar vrouwen hebben een hoger gemiddelde voor communicatie en mannen een hoger gemiddelde voor wiskunde/techniek.
  • De verdeling van het IQ bij mannen en vrouwen verschilt: bij mannen is de verdeling vlakker, bij vrouwen juist enger. Dwz dat we minder vrouwen vinden bij de lage IQs maar ook dat we minder vrouwen vinden bij de hoge IQs.
  • Het IQ van een persoon is één van de twee belangrijkste factoren voor het success in het leven. (De andere is zorgvuldigheid)

Ik heb het voornemen om deze lijst met getallen en feitjes uit te breiden bij gelegenheid.

Vrije handel

Er was eens een land. En in dat land woonde een uitvinder. Die uitvinder was wellicht de slimste man op aarde. Hij bedacht iets dat letterlijk iedereen wilde hebben. Hij werd daarmee de rijkste man op aarde. Dit zorgde er voor dat het land waarin hij woonde ook het rijkste land op aarde werd. Iedereen die op de een of andere manier met de uitvinding te doen had werd steenrijk. Maar er stroomde zoveel geld het land binnen dat het prijsniveau in dat land steeg en steeg en steeg.

Niet iedereen had met die uitvinding te doen. Het grootste deel van de bevolking had wel te maken met de prijsstijging maar had geen direct aandeel in de geldstroom. Hun koopkracht daalde, en ze waren gedwongen om hun werk duurder te verkopen. Dit zorgde er voor dat ze hun producten (die niets met de uitvinding te doen hadden) niet langer konden exporteren. En ze verloren ook de concurrentie met de import uit het buitenland, die voortdurend goedkoper werd. Hun afzetmarkt verdween, en vele werden werkloos.

Ondertussen bleef de uitvinding er voor zorgen dat er steeds meer geld het land binnen stroomde.

Er was een oplossing nodig: een belasting op de uitvinding (en de hele productie keten daarvan) was het gevolg.

Dit belastinggeld werd verdeelt onder de werklozen. Iedereen kon nu weer eten.

Maar de mens leeft niet bij eten alleen. De werklozen bleven werkloos en hun levenskwaliteit ging met sprongen naar beneden. Ook al werd het land rijker en rijker.

Tot er op een dag een man opstond en zei: STOP! Zo kan het niet langer. We moeten een import belasting gaan heffen om de import van goedkope goederen te stoppen, zodat iedereen weer werk in eigen land kan krijgen.

Dit idee was niet welkom bij de banken en de elite die van de uitvinding profiteerden. Wel bij de werklozen.

Door de importbelasting werd de interne markt sterker, de lonen stegen, en ja… de prijzen stegen ook. Maar dit was OK want de lonen bleven mee stijgen. De elite (en bankiers) waren hiermee niet gelukkig want hun koopkracht nam juist af: zij haalden hun inkomsten uit de geldstroom uit het buitenland en de waarde daarvan begon nu te dalen.

Het verhaal kent een gelukkig einde: de import belasting zorgde er voor dat de welvaart in het land beter werd verdeelt, zonder extra belastingen en uitkeringen. En de mensen waren weer gelukkiger omdat ze voor zichzelf konden zorgen.

Is dit slechts een verhaaltje?

Of vertellen de “economen” verhaaltjes?

Is een vrije handel echt de beste oplossing?

Is de linkse politiek kwaadaardig?

Een vraag waar ik al een tijdje mee rondloop is de vraag of de linkse politiek principieel kwaadaardig is. En daarmee bedoel ik het in de letterlijke betekenis van “goed en kwaad”.

Let wel dat ik het hier niet over personen heb, enkel over de politiek die gevolgd wordt. Met name in de linkse/progressieve hoek zitten veel mensen die het goed bedoelen. Maar bedoelingen en de gevolgen zijn nu eenmaal niet hetzelfde.

In de bijbel vinden we bijvoorbeeld de volgende text:

  • 13: Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan
  • 14: Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.
  • 15: Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
  • 16: Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

(De bovenstaande text is uit Mattheüs 7, 13-16)

Nu geloof ik dat er veel collectieve (en eeuwenoude) wijsheid in de bijbel zit. En bovenstaande text heeft vroeger best wel indruk op me gemaakt.

Vers 13 geeft al aan dat het (vaak?) niet de gemakkelijkste weg is die tot het goede leidt. Dit lijkt overeen te komen met bv tijdspreferentie. Een lange tijdspreferentie is over het algemeen beter voor ons dan een korte. Al is een korte (de onmiddellijke behoeften bevrediging) veel gemakkelijker. De linkse politiek geeft op mij de indruk van nu en onmiddellijk resultaten te willen zien. Er is altijd wel een probleem du jour dat alle aandacht eist en onmiddellijk opgelost moet worden. Liever eerst maatregelen, en dan later, wel dan is iedereen het probleem al lang weer vergeten.

Vers 14 associeer ik ook met karma. Ethisch korrekt handelen is niet altijd gemakkelijk, vaak kan het zelfs het tegenovergestelde lijken van wat er nodig is: “hoezo, wil je dan niet arme alleenstaande moeders helpen? moeten zij maar in armoe en ellende leven?”. Wel, ja dat zou inderdaad wel eens de beste oplossing kunnen zijn. Gemakkelijk lijkende oplossingen creëren soms diepere problemen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Links wil graag “helpen”. Maar heel veel problemen worden door helpen juist erger, en bovendien gaat “helpen” altijd ten koste van iets anders dat niet direct waargenomen wordt.

Vers 15 daar zie ik enkele persoonlijkheid types (narcisten, psychopaten, meer?) die sterk manipulatief zijn. Dat die hun weg in de politiek vinden is dan ook niet zo gek. Ik ken geen onderzoek, maar ik geloof wel dat er in de politiek statistisch meer (met name) narcisten zijn dan daarbuiten. Over de verdeling tussen links en rechts weet ik niets. Al komen IMO de afgunst kiezers veel meer links voor dan rechts. (Belasting verhoging op de rijken?) Afgunst is een eigenschap die bij narcisten sterker is dan bij niet-narcisten.

Vers 16 wel, moet ik daar nog iets over zeggen? Vrijwel alle extreem linkse ‘leiders’ storten hun land in armoede wanneer ze al niet letterlijk miljoenen ombrengen. Waarmee ik de rechtse leiders niet vrij wil pleiten, maar op zijn minst gaat het daar toch een stuk beter dan aan de andere kant. Nu zul je natuurlijk zeggen, maar Hitler dan?. Wel, het nationaal socialisme in Duitsland onder Hitler was een speciaal geval. Het verenigde zowel linkse als rechtse politieke aspecten. Dat men nazi’s graag met rechts associeert lijkt me dan ook een geval van selectieve blindheid. (‘sociaal’ zou toch een duidelijke hint moeten zijn).

Zoals gezegd, ik heb het hier over de politiek, niet personen. Wel denk ik dat vele welwillende en goedbedoelende personen overgehaald worden tot links te stemmen, omdat dat de eenvoudigste weg naar welvaart lijkt. Maar zoals zo vaak: de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

PS: Als voluntarist ben ik nu ook niet direct van mening dat rechts dan maar gelijk gesteld moet worden met ‘goed’!

12 Rules for life

Ik geef toe dat ik best wel een zwakke plek heb voor zelf-ontwikkeling boeken. Ik heb er meer van gelezen dan nodig is. Ik had me na “Gorilla Mindset” (van Mike Cernovic) eigenlijk voorgenomen om niet langer van dat soort boeken te willen lezen. Maar voor Jordan Peterson maakte ik dan toch weer een uitzondering.

En gelukkig maar, want ik vind het zonder meer een uitstekend boek. Het zou me niet verbazen wanneer dit tot de klassiekers gaat behoren. Wanneer je met de video’s van Peterson bekent bent, dan zal de inhoud van het boek je niet echt verrassen. Het is zoals we inmiddels van hem verwachten, solide en vol inzichten.

Toch vind ik het ook wel weer moeilijk om een oordeel te vellen over het boek. Het beslaat best wel een breed terrein, en de inzichten zijn zeker opmerkelijk, maar er blijft bij mij iets knagen. Alsof er iets niet helemaal “af” is.

Dat kan te maken hebben met het feit dat ik de inhoud perfect vind, maar de presentatie beter zou kunnen. Zo vind ik dat het boek niet echt gemakkelijk leest. Het leest ook zeker niet moeilijk, en is best wel begrijpelijk gehouden. Maar het ‘loopt’ niet altijd even lekker. Ik heb het gevoel dat het te dicht bij de spreektaal ligt. Normaal gezien hebben boeken een iets ander taalgebruik dan het gesproken woord. Maar in dit boek heb ik het lezen en begrijpen een paar keer kunnen helpen door me voor te stellen dat Peterson dit aan het vertellen was in een video. Inclusief toonnatie en pauzes.

Misschien dat een editor hieraan het een en ander zou kunnen verbeteren. Maar dan stoot je natuurlijk wel op het probleem dat Peterson nauwkeurig wil zijn in zijn woordgebruik. Dat beperkt de mogelijkheden van een editor behoorlijk. Dit voert dan tegelijk tot het tweede potentiële probleem. Peterson is een slimme gast, veel slimmer dan ik het ben. En een IQ gat van 30 punten is zo ongeveer het maximum wat overbrugbaar is in de communicatie. Nu ben ik zelf ook niet dom, en misschien is het mijn leeftijd?… maar ik heb niet de indruk dat dit een leesbaar boek is voor de gemiddelde persoon. Ik hoop dat ik me hierin vergis want veel van de materie in het boek is juist ook zo goed bruikbaar voor de gemiddelde persoon.

Ik geef dan ook 4 van 5 sterren aan dit boek. Als je graag zelf-ontwikkeling boeken leest, dan moet deze zeker op je lijstje staan. Maar ondanks de missende ster is dit wel een boek dat eigenlijk iedereen eens gelezen zou moeten hebben.