Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Juni

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Posts

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

De mens is een sociaal wezen, we leven niet in isolatie, maar in groepen.

Daar is maar 1 goede reden voor: onze genen overleven beter in groepen. Als we dat naar het individuele niveau halen dan betekend dit dat -gemiddeld genomen- we meer voordeel uit het leven in groepen halen dan we moeten investeren om de groep in stand te houden.

Zou de groep meer vragen om in stand te houden dan we er aan voordeel uit halen, dan zou de groep de overleving van de genen juist tegenwerken.

Zou men -gemiddeld genomen- evenveel uit de groep halen als er in gestoken wordt, dan zou groepsgedrag waarschijnlijk nooit ontstaan.

(Opm: bovenstaande gelt alleen voor groepen met leden die alle gelijkwaardig zijn, als je een groep hebt waar ieder groepslid een gespecialiseerde functie heeft gelden er andere regels. Denk bv aan mieren maar ook aan bedrijven of het leger.)

De groep heeft een hefboom werking tov het individu. Elke individu kan meer uit de groep halen dan hij er in stopt. Dat gelt zowel voor economische activiteiten als ook voor veiligheid. Voorbeelden zijn: Een huis bouwen in je eentje is vrijwel onmogelijk, maar een groep kan huizen bouwen voor elk groepslid. Een persoon kan niet 100% van de tijd over zijn eigendom waken, maar een groep kan dat wel.

De manier waarop een groep zichzelf in stand houdt is het principe van de wederkerigheid. Jij helpt mij, ik help jou.

Mensen die deze wederkerigheid weigeren zullen door de groep verstoten worden. Indien nodig met geweld. Wederkerigheid zit ingebakken in onze psyche. Mensen bij wie dit ontbreekt hebben een persoonlijkheid stoornis. Zoals bijvoorbeeld de narcisist of psychopaat. Wederkerigheid als moreel principe is dan ook veel sterker dan een axiomatisch principe als het NAP. Ik kan me goed voorstellen dat wanneer iemand probeert een axiomatisch moreel principe te gebruiken de normale mens onmiddellijk achterdochtig wordt en gaat vermoeden dan men het wederkerigheid principe probeert te ondermijnen. I.e. men zal proberen op zijn kosten een voordeel te verkrijgen.

Wederkerigheid, en het vertrouwen dat dit principe gehonoreerd zal worden zijn de allesbepalende factoren in de samenleving. Een samenleving met hoog vertrouwen op wederkerigheid zal zich sneller en beter ontwikkelen dan een samenleving met een laag vertrouwen op wederkerigheid. Dit is mogelijk een doorslaggevende factor geweest voor het success van de westerse economieën.

Wie we zijn en van waar we komen

Als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de mensheid dan is het boek “Who We Are And Where We Came From” geen verkeerde keuze. Het behandelt vroege mensenstromen en analyseert de samenstelling en/of herkomst van de verschillende bevolkingsgroepen op aarde.

De methode waarmee dit gebeurt is via vergelijking van het DNA van oude skeletten op verschillende locaties en uit verschillende tijdvakken. Ons DNA loopt bij het doorgeven aan nieuwe generaties mutaties op. Deze mutaties worden net als de rest gewoon van generatie naar generatie doorgegeven. De vroegste mutaties zullen bij alle mensen voorkomen, maar wanneer groepen mensen zich afsplitsen en wegtrekken zullen nieuwe mutaties alleen voorkomen bij de afstammelingen van deze groepen. Dit proces herhaalt zich keer op keer, en is ook vandaag de dag nog actief.

Wanneer we bovendien aannemen dat het aantal mutaties per tijdseenheid contant is is het zelfs mogelijk om een soort tijdas te maken voor de verplaatsingen. Het resultaat is dat we een vrij nauwkeurig beeld kunnen vormen van wie waar wanneer geleefd heeft en hoe men zich over de aarde verspreidt heeft.

Het boek geeft voor alle continenten aan hoe de bevolking zich verspreid heeft, ik beperk me hier tot de enkel de Europese, en alleen die die maatgevend bijgedragen hebben tot de huidige europeanen.

Het evenement waarmee ik begin zijn de fossile overblijfselen van Homo van ca 1.8 miljoen jaar geleden. Dit zijn de eerste overblijfselen buiten Afrika. Waarschijnlijk de eerste golf van mensen die zich uit de kraamkamer Afrika wegtrokken. Tussen 550.000 en 770.000 jaar geleden splitsten zich hiervan de Neanderthalers af.

Terug in Afrika vinden we dan 300.000 - 330.000 jaar geleden de eerste overblijfselen van mensen die anatomisch net als wij zijn. Ca 320.000 jaar geleden moet er daar een ‘oer’ mens zijn geweest waar alle huidige mensen van afstammen. Dit is de meest recente vondst van een persoon die DNA heeft dat ook nu nog in alle levende mensen aanwezig is. Ook een deel van deze mensen trokken uit Afrika weg en verbreidde zich over europa en Azië. We hebben het dan over jager-verzamelaars die zich -in europa- ook met de Neanderthalers kruisden. Dwz dat de moderne mensen ook nog een deel Neanderthal DNA in zich draagt. Al is dit niet veel, ca 2%.

Wel is het opmerkelijk dat dit Neanderthal DNA niet bij alle mensen aanwezig is, kennelijk is dit niet terug naar Afrika gegaan, zodat de hedendaagse sub-sahara Afrikanen in het geheel geen Neanderthal DNA bezitten. Ca 39.000 geleden stierven de Neanderthalers uit.

Na de ijstijd ca 19.000 geleden werd europa opnieuw bevolkt vanuit het Iberisch schiereiland (Spanje/Portugal). Ook dit waren jager-verzamelaars. 14.000 jaar geleden volgt een nieuwe migratie vanuit het midden oosten naar europa. Deze vermengen zich met de aanwezige bewoners. 9.000 jaar geleden begint de vervanging van de jager verzamelaars door een nieuwe migratie vanuit het midden oosten door stammen die landbouw toepasten, ca 6.000 jaar geleden waren dan de jager verzamelaars grotendeels verdwenen (deze hebben zich niet of nauwelijks vermengd met de landbouwers).

Tot zover is de geschiedenis, wel … interresant. Maar van 4900 tot 4300 jaar geleden voltrekt zich iets belangrijks.

Terwijl in Europa de verschillende migratie golven elkaar afwisselden heeft zich op de steppes van Rusland een nieuw volk ontwikkelt, de Yamnaya. Zij domesticeren verschillende dieren waaronder het paard en gebruiken wagens voor transport. Het wiel was uitgevonden! Dit steppen volk was zeer succesvol en breide zich vervolgens uit over Europa, de Kaukasus en India. Dit geeft aanleiding tot het begrip “Indo-Europees” dat nu nog wel gebruikt wordt om aan te geven dat deze volken alle met elkaar in verband staan. Dit vinden we terug in o.a. de taal die grote overeenkomsten vertoont qua structuur en herkomst van woorden.

De Yamnaya vervangen het grootste deel van de aanwezige Europeers en kunnen we zien als de belangrijkste bijdrage aan ons huidig DNA. Er is later (3500 jaar geleden) nog wel een kleine migratie vanuit Anatolië, maar die invloed is klein en beperkt zich tot Griekenland.

Hoewel Europa een komen en gaan van vele verschillende stammen geweest is, zij de hedendaagse Europeanen genetisch gezien vooral afkomstig van de Russische steppes. We bezitten nog wel een klein beetje Neanderthal DNA (2%) en een kleine rest jager verzamelaars (5%) en natuurlijk ook nog iets van de vroege landbouwers, maar dat percentage ken ik niet, er wordt alleen van gezegd dat het klein is.

Al met al een interresant boek. Wat me behalve de Yamnaya nog bijgebleven is dat evolutie veel sneller gaat dan ik tot noch toe gedacht had. Enkele duizenden jaren is kennelijk genoeg om relatief grote verschillen te ontwikkelen.

Mits men zich voor dit soort zaken interesseert is dit boek zeker aan te raden. Wel is het zo dat de schrijver zich terdege bewust is van de emotionele, en tegenwoordig zelfs politieke snaar die het boek raakt. Dit uit zich in soms moraliserende bewoording en het omslachtig uitdrukken van sommige concepten. Maar daar lees ik dan wel overheen…

Propertarisme: Geen NAP

Het Non Agressie Principe (NAP) is de spil van het libertarisme. Het propertarisme wijst het NAP af.

Als we tot nog toe hadden gedacht dat het propertarisme een soort van libertarisme is, dan is dit hiermee wel van tafel. Zelfs al claimt Curt Doolittle dat het propertarisme vanuit het libertarisme ontstaan is.

Op zich is dit niet verrassend, het propertarisme claimt vooral empirisch te zijn en moet zich dus wel conformeren naar datgene wat men ziet.

Het propertarisme stelt de vraag aan het libertarisme: NAP, maar “agressie tegen wat?”. Het libertarisme (Rothbard) beantwoord dit met agressie tegen (persoonlijk) eigendom. Dit is een beperking van de definitie van agressie. Tenslotte zien we in de samenleving dat agressie ook gebruikt wordt bij immateriële vragen. (Veel libertariërs zien dit ook en breiden de definitie uit tot elke vorm van agressie op morele gronden.)

Ook stelt het propertarisme wederkerigheid boven non-agressie; als iemand bereidt is tot het gebruik van agressie tegen ons, dan is er geen reden om geen agressie te gebruiken tegen hem. Of zoals het spreekwoord zegt: aanval is soms de beste vorm van verdediging.

Dan is er ook nog de vraag: wat is een agressie vrije transactie? Bij vrijwel elke transactie is er sprake van een informatie verschil. Dijvoorbeeld bij een auto verkoop: de verkoper weet meer over de auto dan de koper. Moet de verkoper alles wat hij weet aan de koper zeggen? maar dat is niet realiseerbaar. Bovendien komen er ook secundare zaken aan de orde zoals weten wat welke informatie betekend. Wanneer is het informatie verschil genoeg om als “agressie” te worden bestempelt? Onder Rothbardian libertarisme waarschijnlijk nooit omdat dat strikt op eigendom georiënteerd is. Natuurlijk kunnen we dit opvangen middels garanties, maar ook daar treed een informatie verschil en mogelijk zelfs interpretatie verschil op.

In een 100% libertarische omgeving worden transacties zo zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Een impliciete dreiging kan echter de schaal weer in evenwicht brengen, zelfs al is daarvoor een rechtbank nodig.

En dan zijn er de reddingsboot scenario’s waar het libertarisme (of het NAP) geen antwoord op heeft. Soms is geweld noodzakelijk voor het overleven (individueel of als samenleving), en laten we het aan de toekomst te oordelen of dit rechtvaardig was of niet.

Tenslotte zijn er de ‘derde’ partijen. Elke transactie beïnvloed ook andere partijen dan de direct betrokkene. Zij hebben echter geen inspraak op de transactie. Ook hier kan -zo het propertarisme- eigenlijk alleen de impliciete dreiging de weegschaal in evenwicht brengen.

PS: Het is wellicht goed er nogmaals op te wijzen dat het propertarisme slechts claimt de huidige praktijk te beschrijven en niet voorstelt om de bovengenoemde punten te introduceren.

Propertarisme: Recht en Eigendom

De eerste twee post over het propertarisme gingen over eigendom en recht. In die volgorde, want libertariërs zijn gewend in die volgorde te denken. En tenslotte beschouwde ik mijzelf vroeger ook ooit eens als libertarier.

Maar bij nader inzien is die volgorde verkeert. Ik zie nu namelijk een principe verschil in het libertarisme en propertarisme juist in de omgekeerde benadering van recht & eigendom.

In libertarisme komt eigendom eerst. En om dit eigendom te beschermen wordt er natuur-recht (of oer-recht, of automatisch-recht, of intrinsiek-recht) bij bedacht. En omdat zelfs dat niet genoeg is, wordt er dan ook nog eens het NAP bij gehaald om zo het eigendom zeker te stellen. Ik zou stellen dat libertarisme ontstaat vanuit de wens om de resultaten van het eigen werk te bezitten. Eerst is er die wens, dan volgt het libertarisme.

Propertarisme gaat juist pragmatisch van start, het kijkt naar de samenleving en probeert daaruit regels te onttrekken omtrent het functioneren van die samenleving. Het fenomeen eigendom & recht gaat daarbij hand in hand: Eigendom (recht) ontstaat wanneer de samenleving het aan een persoon toestaat om iets te claimen en bereid is om die claim te verdedigen. En dit is gebaseerd op wederkerigheid. Om zelf eigendom te kunnen bezitten moeten we het ook anderen toestaan om eigendom te bezitten.

De samenleving is leidinggevend, niet het individu. Maar het individu krijgt terug uit die samenleving wat hij bereidt is te geven. En dat plaatst cultuur in het centrum. De cultuur geeft terug wat er in gestopt wordt.

Propertarisme: Rechten

Mogelijk dat ik er al eens over geblogt heb, maar rechten zijn een thema waar ik nog nooit een goede benadering voor heb gevonden. Mijn probleem is altijd geweest dat rechten verleend moeten worden. Of zoals ik wel zeg, in een hutje op de hei hab je geen rechten (en geen plichten). Rechten zijn intrinsiek met samenleving verbonden.

Het libertarisme verklaart recht tot “natuur-recht”, i.e. het is impliciet aanwezig. Maar dat vindt ik persoonlijk onzin. Overigens ben ik van mening dat wanneer je “natuurrecht” gebruikt er dan ook weer een deur opengaat naar het recht van de sterkste. Maar dat terzijde.

Het resultaat was dat ik rechten altijd heb ontkent; er zijn geen rechten. Ze bestaan niet in de natuur.

Maar het propertarisme heeft een definitie van recht die mij heel goed bevalt: Rechten worden verleend door en aan de samenleving. Rechten bestaan wanneer andere mensen bereidt zijn om voor ons op te komen, en in tegenprestatie wij voor andere mensen opkomen. Rechten zijn daarmee dynamisch en berusten op wederkerigheid.

Om aanspraak op recht te hebben moeten we dus een aandeel nemen in de samenleving en deze zelfde rechten ook geven aan de mensen in de samenleving. Rechten eisen zonder deze ook zelf aan de samenleving te verlenen is een poging om iets voor niets te krijgen. Dit laatste verklaart mogelijk ook de vijandigheid die een libertariër soms tegen kan komen; mogelijk voelen mensen instinctief aan dat een libertariër niet bereidt is om rechten te verlenen. Niet bereidt is tot wederkerigheid. (Al geloof ik dat de meeste libertariërs zich hiervan niet bewust zijn en er geen sprake is van opzet)