Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Februarie

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Dit kun je vaker lezen: De banken creëren doelbewust inflatie om…

Voordat we dit gaan analyseren eerst even de definitie van inflatie.

Wat is inflatie?

Er zijn er namelijk twee die door elkaar gebruikt worden en zo een flinke aanleiding tot verwarring kunnen zijn. Ten eerste is er inflatie in de oorspronkelijke zin: een toename van iets (in dit geval geld). Vroeger was de economische definitie van een inflatie een toename van de geldhoeveelheid. Maar tegenwoordig is er een tweede definitie in zwang geraakt: een toename in het algemene prijsniveau zoals gemeten door economische instituten. (In Nederland het CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek) In dit artikel ga ik de eerste definitie gebruiken, dus inflatie in dit artikel doelt op de toename van de geldhoeveelheid. Over het algemeen zal dit ook voeren tot een toename van het algemene prijsniveau, maar niet altijd. Het is op zich wel ironisch, maar ik denk dat juist vandaag (2015) de geldhoeveelheid een sterke inflatie doormaakt zonder dat dit zich vertaalt in een sterke toename van het algemene prijsniveau. Hoe dan ook, ik beperk me hier tot de eerste definitie.

Hoe wordt geld gecreëerd?

Ook moeten we nog even herhalen hoe geld gecreëerd wordt: geld wordt gecreëerd wanneer een bank een lening geeft aan een schuldnemer. Wanneer de schuldnemer de lening afbetaalt wordt het geld weer vernietigd. Wanneer de schuldnemer failliet gaat, dan schrijft de bank de resterende schuld af uit eigen vermogen. Geld is dus een tijdelijk fenomeen, het bestaat zolang de schuld bestaat. Ik gebruik daarvoor het volgende diagram:

Levensloop van geld

Reguleren van de geldhoeveelheid

In het artikel “wat is geld” heb ik al eens geschreven hoe de banken proberen de geldhoeveelheid te reguleren: door te limiteren hoeveel leningen ze uitgeven en door de kosten (interest) van een lening te variëren. Daarbij is de interest de fijn regeling en de limit aan de leningen een harde regeling. In de economie wordt verondersteld dat de consumptie wens oneindig is. I.e. Waneer er absoluut geen negatieve consequenties aan een consumptie zitten zal de mens oneindig veel willen consumeren. (Ook een vakantie, een Ferrarie of een tweede huis op Mars rekent men onder consumptie). Het is op zich wel een interessante discussie of dit ook echt zo is, maar laten we er nu maar even van uitgaan dat dit klopt.

Een oneindige consumptie wens heeft als consequentie dat er een oneindige vraag naar productie is. Hieruit volgt dat de vraag naar investeringen ook oneindig moet zijn. Dit betekend dat de vraag naar leningen ook oneindig moet zijn. Als dit waar zou zijn, kunnen de banken inderdaad middels interest en een harde limiet regelen hoeveel geld er in omloop is. Als de banken dan een inflatie doelstelling van 2% hebben (I.e. De banken creëren doelbewust inflatie) kunnen ze deze inderdaad realiseren. Er zit echter een addertje onder het gras: er zijn niet oneindig veel mensen. Productie kan daarom niet oneindig zijn zolang we geen technologie hebben die dit voor ons zou kunnen doen.

Banken creëeren geld door te uit te lenen. Maar ze lenen niet zomaar uit, de schuldnemer moet bewijzen dat hij/zij het risico waard is. De hoeveelheid geld wordt hierdoor eindig: de hoeveelheid mensen is eindig, en de capaciteit om de schulden af te betalen is eindig. Wanneer de samenleving het maximum aan schuld bereikt heeft wordt het onmogelijk om nog meer geld in omloop te brengen. De harde limiet aan de geldhoeveelheid ligt dan boven de schuldnemer capaciteit. Maar ook de interest heeft niet langer een regelende werking.

Opmerking: Je zult het al geconcludeerd hebben, maar dit is inderdaad wat er vandaag de dag aan de hand is. De maximale schuldcapaciteit is bereikt en het is onmogelijk geworden voor de banken om meer geld in de economie te duwen. Ook niet met nul procent rente.

Vragen en antwoorden

Ok, laten we terugkeren naar de oorspronkelijke vraag: creëren de banken doelbewust inflatie?

Mijn antwoord daarop is: dat is zeker hun intentie, maar ze zijn hiertoe niet altijd in staat.

De tweede (belangrijkere) vraag is echter: heeft de inflatie van de geldhoeveelheid altijd een verhoging van het algemeen prijsniveau tot gevolg? Hierop is mijn antwoord: Nee.

Ik motiveer dit als volgt: wanneer een bank een lening geeft dan beloofd de schuldnemer dat hij/zij de tegenwaarde van de lening zal produceren. Het geld dat er extra bijkomt zal in de nabije toekomst door een overeenkomstige hoeveelheid productie afgedekt worden. Bovendien verdwijnt het geld weer als de lening afgelost wordt. Eventuele producten kunnen echter blijven bestaan (ook al neemt hun waarde af). Wanneer we de totale geldhoeveelheid afzetten tegen de totale hoeveelheid productie dan zullen we over het algemeen zien dat de waarde van de producten sneller toeneemt dan de geldhoeveelheid. Natuurlijk alleen wanneer er geen andere verstorende factoren zijn.

In een vrije markt, waarin de deelnemers alleen vrijwillige contracten aangaan, zal de geldhoeveelheid en de productie hoeveelheid aanleiding zijn tot een zakkend algemeen prijsniveau. I.e. Geen prijs inflatie maar een prijs deflatie. Hiermee geef ik natuurlijk ook al aan dat er nog een andere factor is die wel tot een stijging van het prijsniveau voert.

Wanneer we onderzoeken hoe een stijgend algemeen prijsniveau bereikt kan worden dan mag uit bovenstaande duidelijk worden dat hiervoor een snellere stijging van de geldhoeveelheid dan de productie hoeveelheid nodig is. En omdat de geldhoeveelheid gelijk is aan de hoeveelheid schuld, moet dus de schuldhoeveelheid sneller toenemen dan de productie. Op zich is dit in een vrije markt vrijwel uitgesloten, immers veruit de meeste leningen worden gemaakt voor investeringen en duurzame producten (bv huizen). We leven echter niet in een vrije markt, en het is niet zo heel erg moeilijk om de partij te identificeren die overwegend leningen opneemt voor directe consumptie: de overheid. Overheidsschulden vertonen bijna altijd een continue stijgende lijn. Dat wil zeggen: effectief betaald een overheid zijn schulden niet af. Ze rouleert enkel oude schulden in nieuwe schulden, plus neemt nog extra nieuwe schulden op zich. De geldhoeveelheid die hierdoor extra geproduceerd wordt is nauwelijks productief en daarmee werkt ze een stijgend algemeen prijsniveau in de hand.

Conclusie

Nu kunnen we de oorspronkelijk vraag en de intentie van de vraag beter beantwoorden: Creëren banken doelbewust inflatie? Ja de banken vergroten doelbewust de geldhoeveelheid, maar dit heeft geen prijsverhogende werking. Prijs inflatie wordt voornamelijk geproduceerd door de overheid.

vorige: De vrije markt