Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2017
November

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Op dit moment ben ik op zoek naar werk. Alle mogelijke opdracht vormen -een paar uurtjes, een paar maanden of ook een vaste aanstelling- neem ik in overweging. (Regio midden en oost Nederland of remote)

Als software engineer heb ik (veel) ervaring met Java en Swift (iOS, macOS etc) maar ook HTML5, CSS3, Liquid en Jekyll. Natuurlijk ben ik ook geïnteresseerd in werk betreffende de thema's van deze site.

Zoekt U iemand of kent U iemand die zoekt? Stuur dan even een mailtje naar rien at overbeterleven.nl

In 1999 begin ik voor het eerst na te denken over geld. Teveel zelfvertrouwen zorgde er voor dat ik al snel ging investeren en zo de crash van 2000 meemaakte. Dat zette me aan het denken. Wat zijn eigenlijk de fundamenten van de economie?

Toen ik hierover begon na te denken zat ik meteen in de wereld van banken, geld, overheid, kapitaal markten en zo voort. Dat is een enorm complexe wereld, en ik was dan ook snel 80 uur per week bezig om te proberen deze complexe materie ten minste deels te begrijpen. Ik geloof dat ik er een jaar of 4 op deze manier mee bezig ben geweest. Naast mijn reguliere baan wel te verstaan. Dat ik er door geobsedeerd was mag duidelijk zijn.

Uiteindelijk heb ik er veel van geleerd, maar een aantal dingen bleven me dwars zitten. Met name de brug tussen economische regelgeving en moraliteit is een erg twijfelachtige. Om deze voor mijzelf op te lossen was het nodig om naar “de kernwaarheid” te zoeken.

Uiteindelijk kwam ik tot de volgende conclusie. Leven en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te leven moet er gewerkt worden. Deze simpele waarheid ligt nu ten gronde aan al mijn economisch denken.

Ik denk dat de stelling “Om te leven moet er gewerkt worden” op de volgende manier logisch afgeleid kan worden: Leven is alleen mogelijk als een een energie omzetting plaatsvind. Als we naar de aarde kijken, dan valt op dat dit gemeenschappelijk is voor elke vorm van leven: er wordt energie van buiten opgenomen en deze wordt zodanig omgezet dat het bijproduct het levende wezen in stand houdt (of ten minste zijn soort). Energie omzetting is in wezen niets anders dan eten (consumptie) en de energie die dit oplevert te gebruiken om dingen te doen (productie). Daarbij moet uiteraard de productie hoger zijn dan de consumptie. Anders zou vroeg of laat het leven ophouden.

Daarom: leven vereist consumptie, consumptie vereist productie en productie vereist werk.

Ergo: Om te leven moet er gewerkt worden. Geen werk, geen leven.

Maar een water dan? Is water niet gratis? In principe is water net als alle andere grondstoffen gratis. De samenleving hoeft er geen externe partij voor te betalen. Maar dat betekend niet dat er geen werk moet worden verzet om (schoon) drinkwater te verkrijgen. Tenslotte betalen we het waterleidingbedrijf niet voor niets om schoon drinkwater water bij ons thuis te bezorgen! Gratis betekend niet dat er geen werk verzet hoeft te worden.

Let wel: om te leven moet er gewerkt worden, maar dit wil niet zeggen dat diegene die het werk levert ook de enige is die daarvan kan leven! Integendeel, vaak zullen de werkers hun productie delen. Vrijwillig of onvrijwillig.

volgende: Meer produceren dan consumeren