Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Wanneer we een flink vergrootglas nemen, zijn er talloze verschillende fases te vinden in de geschiedenis van de filosofie.

Daar wil ik het dus niet over hebben.

Ik vind dat wanneer we de huidige consequenties bekijken slechts drie fasen interresant zijn:

  • De antieke filosofie (voor de verlichting)
  • De verlichting
  • Het postmodernisme

Antieke Filosofie

Deze was in grote lijnen gebaseerd op “beginnen met het resultaat” en dan terug redeneren om verklaringen voor specifieke gevallen te vinden.

Ik weet ook wel dat ik met zulke brede beweringen vele filosofen te kort doe. Jammer dan.

Maar het was gebruikelijk in de oudheid uit te gaan van dogma’s zoals het bestaan van God en Keizer en dan daaruit rechtvaardigingen te vinden voor de meer praktise dagelijkse problemen.

De Verlichting

Tijdens de verlichting werden de dogmas langzaam maar zeker verwijderd en begon men vanuit de rede verklaringen te zoeken voor waarnemingen. Dit process voltrok zich van ruwweg 1700-1800.

Kort gezegd men begon waarnemingen en problemen rationeel te benaderen.

Dit had onder ander het gevolg dat filosofie zich splitste in wetenschap en filosofie.

De wetenschap werd objectief en reductionistisch (kwantitatief). Men probeerde het geheel te begrijpen door de delen te bestuderen. In zekere zin ad infinitum…

De exacte wetenschappen boekte hierbij de meeste en beste resultaten. En dit beïnvloedde andere vakgebieden die ook probeerden om kwantitatief te werken. Met name de economie.

Mogelijk waren het de successen uit de wetenschappen die er toe bijdroegen dat ook de filosofie een reductionistische aanpak ging volgen. Dit voerde dan tot het:

Postmodernisme

Over het postmodernisme valt eigenlijk niet veel te zeggen. Uiteindelijk kwamen de postmodernists tot de conclusie dat we niets met absolute zekerheid konden weten. De inherente contradictie die dit betekend moet ze -neem ik aan- wel opgevallen zijn.

Voor de dagelijkse beslommeringen concludeerden de postmodernisten dat -omdat er niets vast stond- alles een machtsspel is.

Omdat het postmodernisme geen morele of absolute waarden kent is het uiteindelijk nihilistisch.

Hoe verder?

Dat is inderdaad de vraag. Filosofisch gezien bereikte de verlichting zijn hoogtepunt in de periode 1900-1950. Technologisch gezien iets later, ca 1950-2000.

Op dit moment is de invloed van de postmodernisten duidelijk voelbaar in de samenleving. Hoe zich dit verder zal ontwikkelen is -uiteraard- nog niet duidelijk.

Het Europa (westen) dat de verlichting voortbracht lijkt nu op de weg naar beneden. Of hiervoor het postmodernisme de oorzaak is, of dat het postmodernisme hiervan een gevolg is blijft onduidelijk. En of het mogelijk is het tij te stemmen?