Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Dit artikel is voorlopig een vergaarbak voor ideeën omtrent goed en kwaad. Ik zal het ooit nog eens wat beter moeten construeren.

Bestaat het?

Het zijn zulke ingeburgerde begrippen Goed en Kwaad. In de religie bestaan beide zonder twijfel. Maar buiten de religie? Bestaat er een absoluut goed and een absoluut kwaad?

Volgens de post-modernisten bestaan ze niet. Als je niets met zekerheid kunt vaststellen, dan is het ook niet mogelijk om goed of kwaad vast te stellen.

Maar ik vind dat een beetje te gemakkelijk. We schieten er niets mee op als we van alles blijven beweren dat we niets met zekerheid kunnen vaststellen.

Meetbaar

Als goed en kwaad bestaan, dan wil ik stellen dat deze meetbaar moeten zijn. Ik ben wel bereid om hier een kwalitatieve meting van te maken en geen kwantitatieve. Al zal zich imo een kwalitatieve verbetering vroeg of laat ook tot een kwantitatieve kant laten zien.

Hoe zouden we een kwalitatieve meeting van goed en kwaad kunnen maken?

Ik denk dan dat dit kwalitatieve verschil zichtbaar moet worden in onze leefomstandigheden.

We associëren kwaad eigenlijk altijd met factoren die de leefomstandigheden voor een persoon of samenleving verlagen. Net zoals we goed associëren met een verbetering van de leefomstandigheden.

Dit is op het eerste gezicht iets anders dan het goed/kwaad uit de religie. Daar wordt goed/kwaad ook gezien al voor/tegen God. Maar wanneer we kijken naar wat er dan als voor/tegen God gezien wordt, dan zien we dat alle voor-God eigenschappen samenvallen met verbetering van de leefomstandigheden en alle tegen-God eigenschappen met een verslechtering daarvan.

Dit is niet altijd even gemakkelijk te zien, maar wanneer je de podcasts van Jordan B. Peterson mbt de bijbel interpretatie hoort dan kan ik me toch niet onttrekken aan het idee dat pro-God en pro-leefomstandigheden toch vrijwel altijd identiek zijn.

Ik ben dan ook van mening dat goed en kwaad zeker bestaan. En dat deze kwalitatief meetbaar zijn.

Het niet altijd eenvoudig om vooraf in te zien of iets goed of kwaad zal uitpakken. Soms moet iets gewoon geprobeerd worden. Maar wanneer iets geprobeerd wordt, en het tot meer kwaad dan goed voert, dan moet ook de les geleerd zijn. Helaas zien we vaak dat mensen keer op keer dezelfde les moeten of willen leren. Dat op zich moet dan als kwaad gezien worden.

Zelfbewustzijn

Goed en kwaad staan in direct verband met zelfbewustzijn. Zonder zelfbewustzijn is er geen goed of kwaad. Dieren bijvoorbeeld doen geen goed of kwaad. Wanneer een dier gebruikt wordt voor goed of kwaad, dan is het altijd de mens achter het dier dat we de daad zullen toekennen.

Verantwoordelijkheid

Dat aspect van zelfbewustzijn brengt ook direct het thema verantwoordelijkheid met zich mee. Dieren worden niet ‘verantwoordelijk’ gehouden op dezelfde manier als mensen.

Individueel vs maatschappij

Goed en kwaad werken op twee niveau’s: op de samenleving als geheel, en op het persoonlijke vlak. Dit kunnen we in een figuur zetten:

goed-kwaad

Elke actie die we nemen heeft gevolgen die ergens in dat figuur vallen.

Er zijn acties die zijn slecht uitvallen op individueel vlak en slecht voor de maatschappij. Dat is links-onder.

Er zijn acties die zijn goed uitvallen op individueel vlak en goed voor de maatschappij. Dat is rechts-boven.

En dan zijn er de rand gevallen: goed voor één van beide: of maatschappij of individueel. Voor de maatschappij inclusief het individu kunnen deze toch nog goed uitvallen. Wanneer de positieve gevolgen groter zijn dan de negatieve. In de realiteit zal dit echter niet gemakkelijk te bewijzen (of meten) zijn.

De lijn tussen goed en kwaad zal dan ook vaak een beetje wazig zijn. Het is beter om dat soort acties te vermijden en zich te concentreren op diegene die in het vak rechts-boven liggen.

Intentie

Eén ding reken ik niet mee wanneer het om goed of kwaad gaat: de intentie.

Deze is onbelangrijk wanneer het om de gevolgen gaat. Wanneer we goede intenties hebben en iets toch verkeert uitpakt, dan zullen we dit moeten bewijzen met toekomstige acties. Achteraf zeggen: “maar ik dacht dat het goed zou zijn” of excuses aanbieden kan op zich geen rechtvaardiging zijn.

Doen we kwaad met goede intenties dan moet dit duidelijk worden uit navolgende acties. Alleen zo kan de getroffene een oprechte verontschuldiging accepteren. Zou er onvoorwaardelijk “vergeven” worden dan lopen we het risico dat een herhaling plaats vindt (eventueel door een andere actie met kwalijk gevolg). Narcisten en psychopaten wordt met een onvoorwaardelijk excuus de gelegenheid gegeven zich onzichtbaar te maken.

Wanneer iemand kwaad gedaan is dan is het aan hem of haar om om vergelding te eisen. Al kan in bijzondere situaties de samenleving hiervoor plaatsvervangend optreden.

Ongelukken

Niet alles gebeurt met intentie. Soms gebeuren er ongelukken. Echter ook voor ongelukken gelt dat dat het aan het slachtoffer is om vergelding te eisen. Ook hier is een automatische kwijtschelding niet wenselijk.

Het is voor de buitenwereld niet mogelijk om vast te stellen of er intentie in het spel was of niet. Net zomin als geval is bij goede of kwade intentie. Er is dan ook geen verschil in de afhandeling.