Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Een conclusie is op zich natuurlijk wel eigenaardig. Een vaardigheid heeft namelijk geen conclusie! Maar ik vermoed dat vele geïnteresseerd zullen zijn in de methode die voor iedereen tot financiële zelfstandigheid kan leiden.

Het meest belangrijke woord in de bovenstaande paragraaf is “iedereen”.

Dit is belangrijk omdat het natuurlijk mogelijk is om op meerdere manieren financieel zelfstandig te worden, maar er is -voor zover ik kon ontdekken- maar 1 methode die voor iedereen en altijd kan werken.

Die methode is simpel: Hard werken, Veel sparen en Geen risico nemen (met je gespaarde).

Hard werken

Hard werken is een deel van onze (calvinistische) cultuur. Er is geen alternatief wanneer iedereen financieel zelfstandig wil worden.

Natuurlijk kan het ook anders, maar elke andere methode houdt impliciet in dat we ten koste van andere mensen inkomen verwerven. Een bankoverval of loterij, beide hebben gemeen dat het geld (de productie) door andere mensen moet worden opgebracht. Hetgeen natuurlijk betekend dat de andere mensen langer moeten werken om hun financiële zelfstandigheid te verkrijgen.

Er voert geen weg aan voorbij, wanneer we moreel verantwoord financieel zelfstandig willen worden, moet alles door eigen werk verworven worden.

Veel sparen

Sparen is (overvloedige) productie bewaren voor later. Hoewel sparen veel meer kan zijn, is sparen vandaag de dag bijna altijd geld sparen.

Strikt genomen hoef er geen sprake te zijn van rente, maar ook hier is het vandaag de dag gebruikelijk om rente te ontvangen voor het geld dat men spaart.

Rente is een kracht op zichzelf: rente en dan later rente op de rente gevoldg door rente op rente op rente etc. Dit noemt men samengestelde rente.

Samengestelde rente is door Einstein ook wel de sterkste kracht in het universum genoemd. Ik wil er zal later nog een artikel over schrijven.

Voor nu is het belangrijk te weten dat samengestelde rente betekend dat we zo vroeg mogelijk moeten beginnen met sparen, en dat we -met name in het begin- zo veel mogelijk moeten sparen.

Investeren is een vorm van sparen waarop we later nog op ingaan.

Neem zo weinig mogelijk risico

Alles wat we verliezen moeten we compenseren door nieuw inkomen. Het zal daarom in het algemeen veel efficiënter zijn om weinig risico te nemen dan te hopen op snelle winsten.

Een voorbeeld: als we 20% van ons inkomen kunnen sparen, en we verliezen een maandinkomen door te hoog risico, dan moeten we tot 5 maanden extra werken om dit verlies te compenseren.

Het verschil tussen investeren en speculeren is de hoeveelheid risico. Investeren moet een win-win situatie zijn. Speculeren is een win-verlies situatie. Bijvoorbeeld, door geld te lenen aan een bedrijf kan het bedrijf meer winst maken en zo een dividend of rente uitkeren in ruil voor de lening. Er is sprake van speculatie wanneer we iets kopen in de hoop het met winst aan iemand anders te kunnen verkopen. (Maar arbitrage valt niet onder speculatie, ook dit wort later nog behandeld)

Teleurgesteld?

Had je gehoopt met een gouden ‘tip’ snel je eerste miljoen te maken?

Sorry zo werkt het niet. Voor iedereen die dat lukt moeten er duizenden zijn die een deel van hun spaargeld zien verdwijnen.

Voor een algemeen geldige methode, die voor iedereen kan werken, moet alles uit jezelf komen. Zelfs de rente is op zich al een afkorting waarvan ik niet zeker ben of deze altijd kan werken. Voor meer achtergrond over deze twijfel verwijs ik je naar de serie over economie.

vorige

volgende