Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Geld is een concept met vele lagen. Er zijn hele boeken over geschreven en ook elders op deze site is er het een en ander over te vinden. Het is moeilijk te veel te leren over geld!

Voor het thema financiële vaardigheid kunnen we ons echter beperken tot de oppervlakte en de vraag: Van wie is al dat geld eigenlijk?

Wat het niet is: Goud

Tot ca 1914 was geld goud en goud geld. Van 1914-1936 bestond de waarde van de gulden voor 40% uit goud. Van 1936 tot 1971 bestond er een vaste verhouding tussen gulden en dollar (USD) en was de dollar gekoppeld aan goud. Vanaf 1971 bestaat er geen vaste verhouding meer tussen geld en goud.

Af en toe kom ik nog mensen tegen die denken dat geld door goud gedekt is. Maar dat is al sinds 1971 niet meer het geval.

Wat het wel is: Fiat

Geld is tegenwoordig een fiat van de overheid. Fiat is Latijn voor “laat het zo zijn”. De overheid heeft voorgeschreven hoe betalingen kunnen worden gemaakt en hoe belasting betaald moet worden.

Hiertoe geeft de overheid het recht aan de banken om geld in omloop te brengen. De overheid ziet er op zijn beurt op toe dat de banken niet te veel geld in omloop brengen.

Gebruik

Geld wordt primair voor drie verschillende doeleinden gebruikt:

  • Betalingen
  • Boekhouding
  • Sparen

Geld in omloop

Geld wordt in omloop gebracht wanneer er een lening bij een bank wordt opgenomen. De bank schrijft in zijn boeken dat er aan de heer A een lening is gegeven van X euro, en op de rekening van heer A dat deze X euro schuldig is aan de bank.

Rekenkundig gezien is de hoeveelheid geld dus altijd gelijk aan de hoeveelheid schuld. En de som van beide is exact 0.

Eigenaar

Van wie is al dat geld nu?

Al het geld is in omloop gebracht als een schuld. En die schulden moeten worden afbetaald. Dus eigenlijk moet de conclusie zijn dat het geld van de banken is. Maar als we gewerkt hebben voor ons geld, dan zie ik dat toch net iets anders!

Dit is een problemen. Het geld moet terug om de lening af te lossen, maar wij vinden dat dit geld van ons is.

Ik denk dat de overheid in geval van problemen altijd de kant van de banken zal kiezen. Zelfs het depositogarantiefonds is niet door de overheid gegarandeerd. Bij (grote) problemen verwacht ik dan ook dat uiteindelijk de spaarder naar zijn geld kan fluiten.

Hoe kan dit?

Sparen is een probleem voor het financieel systeem. Want als we sparen onttrekken we toch geld uit het systeem? Waarom gaat dit dan zo lang goed?

De oplossing is even simpel als verbluffend: sparen onttrekt geen geld uit het systeem zolang we dat geld op een spaarrekening laten staan. Het geld op een spaarrekening wordt door de banken weer in circulatie gebracht. Het verdwijnt dus niet echt uit het systeem.

Rente ontvangen betekend dat het geld risico loopt. Ook het depositogarantiefonds kan daar uiteindelijk niets aan veranderen.

Conclusie

We kunnen enkel en alleen tijdelijk eigenaar van geld zijn. Nooit permanent.

vorige

volgende