Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Iedereen kent “de spaarrekening” wel, iedereen heeft waarschijnlijk wel één of meerdere spaarrekeningen. En waarschijnlijk iedereen die een spaarrekening heeft is inmiddels wel gefrustreerd met de steeds maar lagere rente.

Waarom rente?

Waarom krijgen we rente op een spaarrekening?

Ik heb vroeger nog geleerd dat de bank het spaargeld uitleent, en daarvoor rente ontvangt. Een deel van die rente wordt uitbetaald als rente op de spaarrekening.

Tegenwoordig is het mechanisme anders, en ik weet niet zeker of dit mechanisme vroeger ook daadwerkelijk gebruikt werd. Maar conceptueel gezien is dit model wel correct. De bank heeft het geld op de spaarrekening nodig om hun winst te verhogen, en uit deze winst wordt de rente betaalt.

Het geld op een betaalrekening is slecht bruikbaar voor een bank. Ze moeten er rekening mee houden dat we het per onmiddellijk zelf willen gebruiken. Ze kunnen het dus maar moeilijk uitlenen.

Maar het geld op een spaarrekening blijft wel voor langere tijd staan, en kan gemakkelijk worden gebruikt voor winstgevende activiteiten.

Daarom zijn er ook verschillende types spaarrekening. Naarmate het geld moeilijker door ons zelf gebruikt kan worden, is de bank bereid een hogere rente te betalen.

Wat betekend dit?

Het betekent dat het geld dat we op een spaarrekening zetten niet langer van ons is. Zeker, er is wel een belofte van de bank dat we het geld terug zullen krijgen, maar ondertussen doet de bank er andere dingen mee.

Het bedrag dat we op onze spaarrekening zien staan is in feite niet meer dan een belofte van de bank.

De investering

Wanneer we geld op een spaarrekening zetten dan investeren we op 2 manieren:

  • In het vermogen van de bank om geld te verdienen en hieruit de rente te kunnen betalen.
  • In het vermogen van de muntsoort om zijn koopkracht te behouden cq te verhogen.

Het risico

Het risico is omgekeerd aan de investering, met nog extra factoren:

  • Het vermogen van de bank om geld te verdienen kan gereduceerd worden
  • De bank kan failliet gaan
  • De koopkracht van de muntsoort wordt lager
  • Belasting

Pad afhankelijkheid: Geen wanneer het rente percentage vast is. Over het algemeen echter zal het rente percentage variabel zijn waardoor er wel pad afhankelijkheid is en verwachte opbrengsten lager uitvallen.

Rente verlaging

Dit risico is tegenwoordig niet eens een risico meer. Iedereen is er inmiddels wel aan gewend elk half jaar of zo een bericht van de bank te krijgen dat de rente op hun spaarrekening weer verlaagd is.

Maar wellicht niet iedereen realiseert zich dat dit veroorzaakt wordt doordat de banken minder mogelijkheid hebben om geld te verdienen. Hun winst marges staan onder druk en dit resulteert in lagere rentes.

Dit verhoogt natuurlijk ook het risico dat de bank failliet zal gaan!

Bank failissement

Wanneer een bank failliet gaat is in principe al het gestalde geld verloren. Ten minste gedeeltelijk.

Nu heeft de overheid wel een garantie fonds verplicht gesteld voor alle banken. Dit is een soort verzekering waarin de banken ieder jaar een contributie aan betalen. Uit dit garantie fonds worden in geval van een failissement elke rekeninghouder tot een maximum van 100.000 euro per rekeninghouder en per banklicentie gecompenseerd.

De meeste banklicentie houders hebben meerdere banken onder zich. Het is wel oppassen dat wanneer we dit risico willen verminderen door het geld bij verschillende banken te onder te brengen dat de banken elk onder een andere banklicentie opereren.

Het bankgarantiefonds is leuk, maar het is eigenlijk alleen effectief wanneer er maar 1 of 2 banken failliet gaan. Wanneer alle banken failliet gaan kan ook het garantiefonds niet meer helpen. Nu is de kans hierop niet zo heel groot, maar zeker vandaag de dag moeten we dit risico toch in het oog houden. Zeker nu er in EU wetten aangenomen worden waarbij de rekeninghouders van de banken expliciet moeten meebetalen bij “systematische problemen”.

Let ook op dat spaardepositos niet onder de garantie regel vallen! Ze betalen een hogere rente, maar hebben ook een hoger risico.

Koopkracht

Iedereen is wel gewend aan het principe dat de koopkracht van ons geld ieder jaar minder wordt. Men noemt dit inflatie. Inflatie en rente moeten altijd samen genomen worden wanneer we de effectieve rente berekening maken.

Verwachten we bijvoorbeeld 1,5% rente en 2% inflatie, dan is de effectieve rente -0,5%. Zoals dit voorbeeld laat zien, effectieve rente kan zeer wel negatief zijn, i.e. de koopkracht van ons spaargeld neemt dan af.

Belasting

Over kapitaal of inkomsten zal een overheid graag belasting zien. Vaak is er wel een minimum voet waarover geen belasting wordt geheven. Net als bij de koopkracht, de belasting moet in rekening gebracht worden bij het te verwachten rendement op het spaargeld.

Ook moeten we er rekening mee houden dat de belasting veranderd. Wanneer de overheid meer geld nodig heeft, of de economie een andere richting wil geven, worden nieuwe belastingen ingevoerd en belasting tarieven aangepast. Vooral wanneer we het geld voor langere tijd vastzetten moeten we ons dit realiseren.

Kleine lettertjes

Lees ze. Ze zijn er bij elke spaarrekening. En soms blijkt dat een gedachte spaarrekening helemaal geen spaarrekening is. Bijvoorbeeld spaardepositos zijn geen spaarrekeningen. Nu is naamgeving een vak op zich, en vooral wanneer een spaarvorm niet “spaarrekening” heet maar iets anders, lees dan zeker de kleine lettertjes door. En zorg er voor te begrijpen wat er in die lettertjes staat.

Nu we zo ongeveer alles via een website afsluiten is het extra belangrijk om op de link “voorwaarden” te klikken voor we de keuze definitief maken. “Het zal wel goedzitten” is een instelling die -misschien pas jaren later- heel duur kan zijn.

vorige

volgende