Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Edelmetalen

Beide zijn edelmetalen, beide worden graag gekocht in onzekere tijden. Zilver fans kunnen behoorlijk boos worden als zilver als “ondergeschikt” metaal wordt afgedaan door de goud fanaten. Goud fans daartegen voelen zich vaak ietwat superieur en kijken met medelijden naar de zilver fanaten die “het” niet begrijpen.

Dus wat is nu eigenlijk het verschil tussen goud en zilver?

Chemisch

Vanuit chemisch oogpunt gezien, is goud (vrijwel) onaantastbaar. Terwijl zilver wel door de tand des tijds wordt aangevreten. Zilver ontwikkelt een patina door de reactie met zwavel in de atmosfeer. Met name in verstedelijkte gebieden is er relatief veel zwavel in de lucht, en kan onbeschermd zilver al na enkele jaren een patina ontwikkelen. Dit herkent men omdat het zilver zwart wordt.

Geologisch

Vanuit geologisch oogpunt kan gezegd worden dat zilver ongeveer 18 maal zo vaak als goud in de aardkorst voorkomt. Goud wordt vaak als primaire grondstof gewonnen, maar zilver wordt veelal als bijproduct van andere metalen geproduceerd.

Monetair

Vanuit monetair oogpunt gezien is in het verleden zowel zilver als goud als betaalmiddel gebruikt. Het zou onterecht zijn om daarbij zilver als tweederangs geld te zien omdat zilver en goud vrij omwisselbaar waren. Wel is het zo dat zilver per gewichtseenheid goedkoper was dan goud, en dus goud vooral door de adel werd gebruikt en zilver meer in het alledaagse leven.

Waardevast

Beide metalen zijn door de eeuwen heen waardevast gebleken. Echter sinds de industrialisering is de waardevastheid van zilver gedaald ten opzichte van goud. Dit is niet zo verwonderlijk omdat zilver vooral een bijproduct is in mijnen die hoofdzakelijk andere metalen produceren. Door de toenemende vraag naar deze metalen ontstond er als vanzelf een groter aanbod van zilver. De laatste 20 jaar echter vind zilver steeds meer toepassingen in de industrie. Dit heeft tot de paradoxale situatie geleid dat er tegenwoordig meer goud boven de grond is dan zilver. En toch is zilver goedkoper per gewicht eenheid.

Goudvoorraad

Goud is veel duurder per gewichteenheid en wordt door de doorsnee consument niet voor investering of speculatie doeleinden gekocht. De prijs van goud wordt bepaald door de vraag en aanbod, maar het aanbod bestaat niet alleen uit de lopende mijn productie maar ook uit de voorhanden voorraad. De hoeveelheid goud die werkelijk verbruikt wordt is verwaarloosbaar. Vrijwel alle goud dat ooit uit de grond is gehaald is daarom nog steeds aanwezig. Eigenlijk best wel interessant om je te realiseren dat sommige goud atomen in je trouwring misschien wel in de oudheid deel uitmaakten van een gouden munt die gebruikt werd om een landgoed te kopen. Of misschien was het deel van een religieus symbool die tijdens een plundering werd buitgemaakt. Zonder het te weten, loop je misschien wel al jaren met een interessant stuk geschiedenis aan je ringvinger!

Sparen

Goud is echter geen geld. Zolang het bij de McDonald’s niet wordt geaccepteerd is het geen geld. Als spaarmiddel is goud wel geschikt. Let wel, ik zei sparen, niet investeren. Een spaarrekening bij een bank is een vorm van investeren, ook al zal de bank dat bestrijden. Het gespaarde wordt immers door de bank gebruikt! Maar goud kun je gewoon ergens bewaren en daarmee echt sparen voor later.

Zoals we weten zijn er nogal onzekere tijden aangebroken. Dit betekend dat veel investeerders liever gaan sparen dan investeren. De vraag naar goud is sinds 2000 dan ook gestaag toegenomen. Natuurlijk zitten er ook speculanten in de goud markt, net als in iedere andere markt. Dat mag echter niet afleiden van het idee dat goud eigenlijk voor het sparen is, niet voor speculatie.

Er is een goede kans dat goud weer zal worden herontdekt als spaarmiddel. Zie daartoe ook mijn artikel over Freegold.

Het verschil

Dan nu terug naar het eigenlijke doel van dit artikel: Het verschil tussen zilver en goud.

Omdat voor zilver de vraag/aanbod verhouding voor het belangrijkste deel door de productie en het verbruik wordt bepaald, kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat zilver een grondstof is. Kan het ooit een monetair metaal worden? Wel, never say never maar ik denk dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Uitgenomen een terugval van de economie naar middeleeuwse toestanden.

Goud wordt daartegen vooral voor speculatie en monetaire doeleinden gebruikt (bank reserves, vooral van centrale banken). Goud heeft daarmee duidelijk een rol als spaarmiddel. Ook al is de waarde niet zo stabiel als men zou wensen.

In mijn opinie is zilver anno 2015 te goedkoop en daarmee een goed middel voor speculatieve investeringen.