Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Ik zie het thema gezondheid als redelijk beladen. Veel facetten lijden onder het conflict tussen emoties en commercie.

Daarbij is commercie op zichzelf niet verkeerd, net zo min als we onze gevoelens niet onder stoelen of banken hoeven te vestoppen. Wel is het in mijn opinie nodig om onze gevoelens te confronteren en commerciële aspecten kritisch te evalueren.

Voorop wil ik stellen dat ik geloof dat vrijwel iedere persoon die werkzaam is in de medische wereld principieel van goede wil is. Uitzonderingen (psychopaten) daargelaten geloof ik niet dat er mensen zijn die op staan met het idee: wie kunnen we vandaag eens ziek maken. Sterker nog, ik denk dat er juist in de medische wereld heel veel mensen werken uit idealisme en voor wie verdiensten slechts bijzaak zijn.

Wel ben ik van mening dat het financieel economisch systeem dusdanig is georganiseerd dat hieruit geen optimale resultaten te verwachten zijn. Ook al is dat is niet met opzet gebeurt, maar een gevolg van het feit dat we allemaal mensen zijn.

Boven deze bedenkingen echter staat mijn mening dat we vooral zelf verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid. Niet de dokter, de zorgverzekering of de overheid.

Willen we gezond zijn, dan zullen we dit vooral zelf moeten doen. Wanneer we onze gezondheid afhankelijk maken van wijzigingen die gemaakt “zouden moeten worden” in het financieel economisch systeem, dan reken beter niet op een lang en gezond leven…

Mijn ideeën baseren op het volgende:

  • Evolutie heeft ons lichaam dusdanig gebouwd dat het in staat is zijn functies te vervullen op redelijke wijze in een natuurlijke omgeving.
  • Evolutie probeert niet om ons eeuwig in leven te houden.

Dit resulteer in volgende opvattingen:

  • Het lichaam weet beter dan de doktor (en wijzelf) wat goed voor het is… mits we het de kans daartoe geven!
  • Wanneer we langer willen leven dan strict noodzakelijk en op een hoger gezondheidsniveau dan strict noodzakelijk, dan zullen we zelf actief moeten zijn.

Dit resulteert in een spanningsveld: enerzijds moeten wij er voor zorgen dat ons lichaam langer en beter kan functioneren, anderzijds weet het lichaam beter wat goed voor hem is dan wij dit middels ratio kunnen vaststellen.

Dit is een basis dilemma waar iedereen mee zal worstelen en iedereen zijn eigen optimale oplossing voor zal moeten vinden.

Tenslotte wil ik er expliciet op wijzen dat ik geen medische opleiding heb, niet in de medische sector werkzaam ben, en dat ik enkel informatie aandraag ter studie en vermaak.

IK BEN GEEN DOKTER!