Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Februarie

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Evolutionaire biologie en r/K theorie

r/K theorie is afkomstig uit de evolutionaire biologie waar het gebruikt wordt als model om voortplantingsstrategieën te begrijpen. Bij r-dominante soorten vindt de genen-selectie plaats door zo veel mogelijk jongen te produceren. Bij K-dominante soorten door de best mogelijke aanpassing aan de omgeving.

PS: De letters ‘r’ en ‘K’ komen uit de formule die door evolutionaire biologen gebruikt wordt om de reproductie van een soort te berekenen. r = “rate of reproduction”, K = “carrying capacity of the environment (K = Kapazität)”

We zeggen ook wel dat de K-strategie ontstaat door selectie druk terwijl de r-strategie ontstaat door overvloed.

Ter volledigheid: er bestaat ook nog de situatie waar de selectiedruk zo hoog is dat geen groepsvorming mogelijk is. Hoewel er ook dan sprake is van K dominantie zullen de artikelen op deze site daar verder niet op ingaan omdat dit voor de menselijke samenleving niet relevant is. (Politiek gezien zou je kunnen zeggen dat deze vorm van K-selectie het beste overeenkomt met de libertariers - dat is iets anders dan liberalen!)

Verschillen

De vier belangrijkste verschilpunten tussen r en K strategieën zijn:

 1. Concurrentie. r-strategie vermijdt concurrentie, K-strategie kenmerkt zich door concurrentie.
 2. Reproductie. r-strategie staat voor veel nakomelingen en snelle opeenvolging van generaties, K-strategie voor weinig nakomelingen en langzame opeenvolging van generaties.
 3. Relaties. r-strategie heeft geen relatie banden, K-strategie kent juist sterke relaties.
 4. Nieuwsgierigheid. r-strategie staat open voor nieuwe ervaringen, K-strategie is behoudend en voorzichtig.

De overige verschilpunten hebben alle een beetje van doen met de eerste vier:

 • Agressie. r-strategie vermijd agressie, K-strategie gebruikt agressie wanneer nodig.
 • Seksualiteit. r-strategie kent vroege seksualiteit, K-strategie kent verlate seksualiteit.
 • Nakomelingen zorg. r-strategie kent weinig zorg voor nakomelingen, K-strategie kent een intensieve zorg voor nakomelingen.
 • Groepen. r-strategie kent geen groepspreferentie, K-strategie heeft een sterke in-groep preferentie.

De mens

Voor zover het dieren betreft worden de r/K aspecten (vrijwel?) uitsluitend gedragen door genen. Maar bij de mens zijn er niet alleen de genetische aspecten, maar ook de idee-aspecten. Deze laatste noemen we memen.

Ik onderscheid vier verschillende niveau’s voor de oorsprong van r/K gedrag:

 1. Genetisch. Dit mag duidelijk zijn, hier speelt vooral DNA een rol. Dit bepaalt de structuur van de hersenen en is daarmee zeer belangrijk voor een r/K orientering. Genetisch zijn we overwegend K-select.
 2. Vroege levenservaring (baby/peuter). Dit geeft vorm aan de ontwikkeling van de hersenen. Met name in de kritische periodes worden de sterktes van de verschillende persoonlijkheidsaspekten vastgelegd. Deze zijn later moeilijk te veranderen en sterk vormend voor de r/K orientering. Dit is sterk cultuur afhankelijk.
 3. Latere levenservaring. De hersenen blijven veranderbaar, maar wel (veel) moeilijker in het latere leven. Dit kan de r/K orientering in de een of andere richting versterken of verzwakken.
 4. Beslissingsfilters. De eerste drie zijn fysiek meetbaar in de hersenen, deze is meer intellectueel georiënteerd. De memen die uit de samenleving worden opgepikt en de min-of-meer bewuste en/of onbewuste beslissingen die we daarmee maken. Ook dit kan een grote invloed hebben op het r/K gedrag, al zal dit de “ware instelling” niet veranderen.

Aan de genetische aanleg kunnen we niet veel veranderen. Maar de andere factoren kunnen we min of meer zelf beïnvloeden. Hieruit ontstaat een dynamiek die we… cultuur en politiek noemen. Een belangrijke scheidslijn in de politiek is de links/rechts scheidslijn. De r/K theorie geeft een goede verklaring voor het bestaan van deze scheidslijn. De K-dominante mensen zullen overwegend rechts/conservatief zijn en de r-dominante mensen links/progressief.

Politiek

Laten we eens naar elk van de genoemde verschillen kijken met een politieke bril op:

Concurrentie

Links probeert de gevolgen van concurrentie te bestrijden. De progressieve inkomstenbelasting is daarvan een in het oog springend voorbeeld. Rechts zal over het algemeen voor een vlakke inkomstenbelasting zijn, links will vooral de hoge inkomens aanpakken.

Reproductie

De conservatieven zijn over het algemeen voor late seksuele activiteit en dan strikt monogaam. Links is juist voor vrije seksuele moralen en heeft geen probleem met vroege seksuele activiteiten en een snelle opeenvolging van partners.

Relaties

Progressieven hebben over het algemeen meer vluchtige contacten dan conservatieven. Conservatieven zoeken meer naar diepgaande banden terwijl deze bij links georiënteerden lijken te ontbreken.

Nieuwsgierigheid

Dit is al ingebouwd in de begrippen conservatief en progressief en behoeft nauwelijks betoog.

Agressie

Militairen zijn bijna altijd rechts van het politieke midden te vinden. In NL lijkt het me vrijwel uitgesloten dat men SP-ers in het leger vindt terwijl er waarschijnlijk vele PVV-ers te vinden zijn.

Seksualiteit

Met de toenemende invloed van de progressieven is seksueel onderwijs steeds verder naar voren opgeschoven. Ook is de tolerantie tegenover homo’s, lesbiennes en anders geaarden bij de progressieven vele malen groter dan bij de conservatieven.

Nakomelingen zorg

Bij de progressieven vindt men veel ondersteuning voor bijvoorbeeld alleenstaande moeders en kinderopvang. Terwijl de conservatieven liever een klassieke gezinsopbouw zien en vooral de opvoeding binnen dit gezin zou moeten plaatsvinden.

Groepen

Met de huidige immigratie problematiek hoeft het nauwelijks betoog dat voorstanders links te vinden zijn en tegenstanders rechts. Rechts beschouwt de Nederlanders als de in-groep en buitenlanders als de buiten-groep. Links ziet dit verschil niet en is van mening dat buitenlanders net zo veel rechten hebben als Nederlanders.