Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

r/K theorie is een evolutionaire aangelegenheid. Een soort die r-select is of een soort die K-select is moeten dus een verschil hebben. Nu is dat verschil tamelijk eenvoudig te zien tussen konijnen en wolven. Maar de mens is K-select en kan r-select gedrag vertonen. Is dat dan ook ergens zichtbaar?

Nu zou de titel van dit artikel de titel niet zijn als dit niet inderdaad het geval is.

Het blijkt dat wanneer we onze hersenen in een scanner leggen, we met grote zekerheid kunnen zien of iemand primair r of K select is.

Wel, eigenlijk loop ik nu op de feiten vooruit. Allereerst moet gezegd dat hersenonderzoek natuurlijk niets nieuws is. En met de hedendaagse scanners kan men zelfs in ‘actieve’ hersenen een kijkje nemen. Voor een aantal fundamenteel psychologische aspecten is dat onderzoek al gedaan.

De resultaten van een redelijk aantal onderzoeken naar politieke voorkeur is al beschikbaar. In deze onderzoeken legt men verband tussen politieke voorkeur en hersenactiviteit. De sterkte van deze activiteit en de regio waar deze activiteit plaatsvind.

Wanneer de r/K theorie inderdaad een wetenschappelijke verklaring is voor politieke voorkeuren, dan moeten alle onderzoeken die linkse en rechtse politieke voorkeuren met een deel van de hersenen verbinden een grootste gemene deler hebben. Dit is misschien gemakkelijker te begrijpen in het negatieve: wanneer ieder onderzoek naar politieke voorkeuren zou uitwijzen dat deze in totaal verschillende delen van de hersenen plaats vinden, dan is er geen reden om aan te nemen dat de r/K theorie steekhoudend is. (Het zou nog steeds wel kunnen, maar het zou veel moeilijker zijn om dan een ‘model’ te ontwikkelen)

Grootste gemene deler

Het blijkt dat er inderdaad sprake is van een grootste gemene deler.

Het belangrijkste is de Amygdala. Deze is verantwoordelijk voor een eerste gevaren analyse van de informatie die in onze hersenen aankomt. (En meer)

Een sterke tweede is de Cortex Cingularis Anterior (CCA). Deze is verantwoordelijk bij de verwerking van pijn en het leggen van verbindingen met voorafgaande gebeurtenissen.

Het derde is tenslotte een genetische factor die de effectiviteit van de dopamine receptoren negatief beïnvloed. Deze genetische afwijking komt bij r-strategen vaker voor dan bij K-strategen.

Alle drie deze gebieden hebben sterke verbindingen met elkaar.

Het voert te ver om de interacties in detail te beschrijven. Als men meer detail wenst, dan verwijs ik graag naar het boekje “Evolutionary Psychology

Amgydala

amygdala

In het kort: personen die r-select zijn hebben een kleinere amygdala dan personen die K-select zijn. Bovendien hebben r-strategen een actievere CCA dan K-strategen en vaak zijn hun dopamine receptoren zwakker.

Dit heeft tot gevolg dat de gevaar detectie van r-select personen zwakker is dan bij K-select. Dit lijkt een direct gevolg te zijn van het feit dat r-select samenvalt met de afwezigheid van selectie-druk. Het evolutionaire process dat r-selectie voortbrengt heeft geen voordeel bij het herkennen van het minste en geringste gevaar. De amygdala is minder actief, en kan kleiner zijn.

Voor een K-strateeg is dit maar moeilijk te begrijpen: zien de r’s het risico dan niet? Nee, inderdaad, ze zien het niet. En omgekeerd, een r-strateeg concludeert dat de K-strateeg een paniekzaaier zonder reden is.

Overigens is de amygdala ook actief wanneer een gezicht op emotie geanalyseerd wordt. Een r-strateeg is ook hier in het nadeel omdat men slechts met moeite emotie van een gezicht kan aflezen. Waar een K-strateeg vooral eerst naar de ogen kijkt om emoties te lezen, zal een r-strateeg eerst naar de mond kijken. De mond geeft namelijk grotere signalen, maar is minder betrouwbaar. Het gebied rond de ogen geeft heel veel kleine moeilijk te lezen signalen af maar deze zijn wel betrouwbaarder.

CCA

cca

De CCA schept gevoel op grond van verwachtingen. De CCA legt verband tussen waarnemingen en de wenselijkheid van de onmiddellijke toekomst. Wanneer we voor het eerst een kachel aanraken én ons branden, dan zullen we waarschijnlijk de rest van ons leven uiterst voorzichtig zijn met kachels. Die eerste evaring blijft ons een leven lang waarschuwen. Die waarschuwing komt in emotionele vorm. Dat kan regelrecht angst zijn, maar ook een onbestemd gevoel dat iets niet juist is.

Ook sociale aspecten vallen hieronder. Zoals uitsluitingen en jaloersheid. (Deze aspecten hebben mogelijk genetische aspecten bij het leggen van de oorzaak/gevolg verbindingen?)

Omdat bij een r-strateeg de CCA actiever is dan bij een K-strateeg zal een r-strateeg sterker reageren op signalen uit de omgeving die emoties oproepen. Men zal sneller tot actie over gaan om deze prikkels te verlagen. Maar de zwakkere amygdala zorgt er voor dat minder emotionele signalen doorkomen. Samen resulteert dit in sterke reacties op sterke signalen terwijl kleinere signalen zonder consequentie blijven.

Een belasting verhoging is een “letter” probleem (d.w.z. letters op een stuk papier) dat geen emoties bij r-strategen oproept. Maar een foto/video-probleem zoals een verarmd en ziek kind roept sterke emoties op waarvoor een r-strateeg onmiddellijk politieke actie eist.

Dankzij de minder actieve CCA bij K-strategen zijn deze in staat om problemen ‘nuchter’ te analyseren. Bovendien levert de actievere amygdala meer signaal, juist bij kleine gebeurtenissen. Een K-strateeg zal daarom een belasting verhoging wel als probleem zien, terwijl het arme zieke kind als probleem geanalyseerd wordt en eventueel tot een weloverwogen reactie voert. Voor een K-strateeg zijn de gevolgen van individuele problemen acceptabel wanneer deze door eigen schuld veroorzaakt zijn.

Dopamine

De grotere ongevoeligheid voor dopamine ten gevolge van de genetische afwijking versterkt of veroorzaakt een eventuele r-selectie. Door het uitblijven van de success beleving is de r-strateeg minder gemotiveerd en over het algemeen iets depressiever. Zeker omdat dit al op jeugdige leeftijd aanwezig is lijkt het voor de hand te liggen dat de wil tot competitie (K-strategie) nooit echt tot stand kan komen. Iemand met deze afwijking loopt zo grotere kans om r-strateeg te worden.

Ook is deze afwijking geassocieerd met vroegere sexuele activiteit, al is mij niet duidelijk hoe hier de oorzaak/gevolg relatie is. Speculatief zouden we kunnen stellen dat het ontbreken van success belevingen de jeugdige aanzet tot vroege sexuele activiteit omdat men er van uit gaat minder kans te hebben op latere overwinningen die reproductie waarschijnlijker maken. In ieder geval is dit een kenmerk van r-selectie.

Conclusie

Hoewel er hier geen sprake kan zijn van een eenduidig bewijs, is het wel een zeer sterke indicatie. Duidelijk is wel dat er een samenhang is tussen hersen structuur en politieke voorkeur.

Politieke r/K theorie beschrijft zeer waarschijnlijk de maatschappelijke consequenties van de onderliggende individuele reproductie strategieën.