Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Politieke r/K theorie levert een passend model voor de opkomst en ondergang van dominante samenlevingen. Niet alle samenlevingen volgen dit model, maar een flink aantal gevallen wel. Ook het Romeinse rijk lijkt goed verklaarbaar met dit model.

Het verloop is daarbij altijd dezelfde: in zware competitie krijgt een samenleving de overhand door een bepaald voordeel. Dit is een sterk K-georiënteerde samenleving die door het doen van een ontdekking ineens de overhand krijgen over de andere samenlevingen in hun omgeving. Die ontdekking kan van alles zijn, voedselproductie, scheepvaart, krijgskunst, technologie of zelfs religie.

De K-strategen gebruiken deze ontdekking als hefboom om zo hun invloed -vaak militair- uit te breiden. In het geval van de Romeinen was het normaal om hun militaire overwinningen om te zetten in klinkklare munt door de het veroverde mee naar Rome te voeren. Inclusief de overwonnenen als slaven. Er ontstaat daarmee in instroom aan goederen die tot een overvloed voert.

Deze overvloed stimuleert de ontwikkeling van r-karakteristieken. Eerst mentaal (memen), maar binnen enkele generaties gaat dit over in een genetische selectie. De mannen krijgen meer vrouwelijk karakteristieken, de vrouwen krijgen meer mannelijke karaktertrekken en worden agressiever. Hoewel ik niet bijzonder bekent ben met alle in’s en out’s van de Romeinse ontwikkelingen lijk ik me te herinneren dat in het begin het bestuur van het rijk gedomineerd werd door mannen, terwijl in de latere fases de invloed van de vrouwen opmerkelijk toeneemt (zij het deels achter de schermen).

Bovendien zijn de mannen met K-strategische eigenschappen in het leger, en weg van Rome. Thuis blijven de r-strategen die nu vrije keuze hebben onder de vrouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de r-strategen genetisch al redelijk snel de overhand krijgen.

r-strategen kennen geen in-groep voorkeur. Het bestuur van het Romeinse rijk wordt toenemend r-strategisch en verwaarlozen de militaire aspecten. Zolang er voldoende instroom van goederen uit militaire expansie is valt dit eigenlijk niet echt op. Maar de rot is al ingezet en zal zich langzaam maar zeker van binnen uit doorzetten.

Na verloop van tijd komt de militaire expansie tot stokken en de instroom van goederen droogt op. Het potverteren begint. De kern van het rijk is nu r-dominant en niet in staat om het tij te keren. De samenhang ontbreekt, het elkaar in de rug vallen neemt meer en meer overhand.

Dankzij hun overwinningen duurt het vrij lang voor de overwonnenen hun zaken weer op orde krijgen en ze voldoende sterk worden om de Romeinse legioenen aan te kunnen. Maar dan begint een langzaam verval vanuit de periferie. Vanwege de rot echter kan geen goed antwoord geformuleerd worden, het tempo van het verval neemt dan ook toe tot Rome zelf ondergaat.

Rome is nu zo sterk r-select dat ze niet alleen geen weerstand meer kunnen leveren, maar ook na hun ondergang geen nieuwe samenleving meer kunnen opbouwen. Rome zelf loopt leeg en gaat van miljoenenstad naar de status van “boerengehucht”.

Samengevat is de cyclus deze: een sterk K-dominante samenleving vindt een hefboom, dit wordt gebruikt om een overvloed te creëren waardoor de K-dominantie omslaat in een r-dominantie. Door de r-dominantie ontstaat de rot die van binnen uit de samenleving verteert tot deze geen weerstand meer kan bieden aan de buitenwereld en instort.

Daarna kan deze cyclus opnieuw beginnen, als zal dat dan vaak wel vanuit een andere samenleving gebeuren.

Ook de westerse samenleving van vandaag de dag bevind zich in een soortgelijke situatie. Het westen heeft echter bijna de gehele wereld in zijn ban kunnen krijgen. Dankzij de technologie en goedkope energie hebben we de productie van overvloed tot ongekende hoogte weten op te voeren. En ook wij zien nu een toenemende rot die in de kern begint. Daarmee bedoel ik dat deze begint in de landen van het westen zelf. Het komt niet van buiten. De voorkeur voor de in-groep is verdwenen en het vechten om de wat er nog in de pot zit is begonnen.

Hoe dit zal eindigen lijkt uit historisch perspectief gezien wel duidelijk. Al is het onmogelijk om dat vanuit het heden perfect te voorspellen.