Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Februarie

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

In het boek van Jordan Peterson (12 Rules for Life) kwam ik in de introductie deze zin tegen:

Ideologieën zijn eenvoudige ideeën, verpakt als wetenschap of filosofie, waarvan men beweert dat het de complexiteit van de wereld verklaart en deze zal perfectioneren.

Dat gelt ook voor het Non Agressie Principe wanneer we deze willen gaan gebruiken om de samenleving in te richten.

NAP als ideologie

Er zit een groot verschil tussen het NAP als een persoonlijke overtuiging (leidraad) en het NAP als een politieke ideologie waarmee we de wereld zouden willen herinrichten.

In het internet kunnen we talloze voorbeelden vinden van libertariërs die (goede bedoelingen ten spijt) het NAP als leidraad voor de politiek willen gaan gebruiken. Vaak wil men dan de overheid geheel afschaffen.

Zelf heb ik daar in het verleden ook wel voor gepleit. Maar ik heb die mening losgelaten. (Al blijf ik van mening dat de overheid een stuk kleiner zou moeten worden)

De groep in een beperkte omgeving

Het NAP is voor een individu waarschijnlijk de beste oplossing om met een simpele leidraad op een moreel verantwoorde wijze door het leven te komen.

Maar wat voor een individu wenselijk is, is voor een samenleving niet per-se ook het beste. Vooral niet wanneer de groep waarin men leeft moet concurreren met andere groepen.

In zekere zin kunnen we stellen dat de concurrentie tussen de groepen een soort permanente reddingsboot situatie creëert. Maar dan op groepsniveau. En tegen dat soort situaties is het NAP niet opgewassen, en zal dan ook tekort schieten.

Een libertariër die probeert om zijn groep het NAP op te leggen benadeelt zijn eigen groep in de concurrentie met de andere groepen. En uiteindelijk ondermijnt hij daarmee zijn eigen doel van een agressieloze samenleving. (Want het is niet aan te nemen dat wanneer zijn samenleving ondergaat de overwinnende samenleving agressieloos zal zijn!)

Dominantie hiërarchieën

Voor het samenleven in groepen en in een begrensde omgeving heeft de evolutie al lang geleden een antwoord gevonden: Dominantie hiërarchieën. Wanneer een dominantie hiërarchie gebaseerd is op verdiensten dan heeft de groep de hoogst mogelijke overlevingskansen. Ook wanneer dit betekend dat een individu binnen deze groep eventueel in zijn vrijheid (levenstijd) beknot wordt.

Een dominantie hiërarchie is de meest efficiente oplossing om onnodige verliezen te voorkomen. Wanneer we naar de dierenwereld kijken dan zien we veel voorbeelden. Wolven bijvoorbeeld vechten om hun plaats in de hiërarchie. Maar het gevecht gaat niet op leven en dood, wanneer duidelijk is wie er gewonnen heeft houdt het gevecht op. De verliezer accepteert zijn plaats, en de winnaar laat de verliezer met rust. Zo kunnen ze bij de jacht toch samenwerken. Bij mensen is het niet anders, ook hier blijven verliezen aan de samenleving beperkt, en zullen de navolgende winsten (wanneer de juiste man op de juiste positie zit) de samenleving juist sterker maken. (Zie in dit verband ook de r/K theorie)

Ook zien we een mogelijke parallel met het NAP. Het NAP stelt dat geweld wel mag, als we er van uit kunnen gaan dat het ‘slachtoffer’ er achteraf dankbaar voor zal zijn. Zo ook binnen een groep: wanneer het overleven van de groep vergt dat leden van de groep in hun levenstijd beknot worden, dan kunnen we hiervoor hetzelfde argument gebruiken. Dankzij het overleven van de groep kunnen deze personen ook overleven en zo gecompenseerd worden voor de verloren tijd. (Mochten ze in een oorlog hun leven verliezen dan gelt dit voor hun nabestaanden.)

Leiders posities

Hoewel binnen een hiërarchie niet alle mensen zich aan het NAP hoeven te houden, zo is dit beperkt tot hun functie binnen de hiërarchie. Een general mag uit hoofde van zijn functie bevelen geven en verwachten dat deze worden opgevolgd. Maar als prive persoon verliest hij deze bevoegdheden. Hetzelfde gelt voor regeringsleiders en andere ambtenaren.

Competentie

Een op verdiensten gebaseerde dominantie hiërarchie geeft de beste resultaten. Het is belangrijk dat de functies binnen de hiërarchie op basis van verdiensten, i.e. competentie vergeven worden. Gebeurt dit niet dan nemen de overlevingskansen van de groep af. Vriendjes politiek en “kruiwagens” zijn uit den boze!

Conclusie

Het NAP is voor individuen, niet voor samenlevingen. Wel geloof ik dat ook een samenleving zo min mogelijk geweld moet gebruiken. Immers geweld verstoort de terugkoppeling, en zonder terugkoppeling kan een samenleving niet op de lange termijn overleven.

De balans houden, dat is een opgave voor alle leden van de samenleving.